WIJDEMEERSE WEBKRANT
De Dobber: geen besluit
Kortenhoef, do 5 november 2009

Dinsdagavond werd er, naast de bomen, ook gesproken over de toekomst van De Dobber. Het collegevoorstel kon geen genade vinden.

In de commissie Maatschappelijke Zaken werd gesproken over het collegevoorstel om dorpshuis De Dobber te verkopen en in Café De Drie Dorpen aan de Cannenburgerweg in Ankeveen mee te betalen aan de realisatie van een podium. Daarmee voldoet het college aan de randvoorwaarden die de raad stelde, waarbij het behoud van de podiumfunctie, waar dan ook, het zwaarst woog. Door verkoop van De Dobber bespaart de gemeente jaarlijkse lasten van 22.000 euro.

Inspraak Beemsterboer

Voorafgaand aan de bespreking van het agendapunt, werd ingesproken door Jaap Beemsterboer. Hij deed dat namens Mevrouw Steenvoorden en de heer Hagen (we noemen hen kortheidshalve even H&S) die belangstelling hebben getoond om de Dobber te exploiteren en er een Grand Café van te maken. (Jaap Beemsterboer was kort CDA-wethouder in 's-Graveland van oktober 1997 tot de verkiezingen in maart 1998.) Beemsterboer ging direct op zijn doel af. Hij wil De Dobber kopen voor de boekwaarde (400.000 euro) en daarna de exploitatie ter hand laten nemen door H&S. "Op 1 januari kunt u de nieuwjaarsreceptie in de Dobber komen vieren." :sprak een immer optimistische Beemsterboer. (Volgens hem kost De Dobber de gemeente trouwens per jaar 45.000 euro i.p.v. de 22.000 euro waar steeds over gesproken wordt.)

Dat ging de meeste fracties en de wethouder wat te snel. Wethouder Lia Moote vroeg aan de inspreker of exploitatie zonder verkoop ook mogelijk was. "Nee": antwoordde Beemsterboer. "In de huidige tijd wil de bank een hard onderpand, onroerend goed dus . Er moet verkocht worden." De wethouder vond dat de boekwaarde wel erg goedkoop was voor de Dobber.

Dobber één hoog?

Ben Steenvoorden (PvdA) de echtgenoot van Mevrouw Steenvoorden had de raadszaal verlaten om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden. In het debat met de fracties kwam naar voren dat eigenlijk geen enkele fractie de Dobber nu wil verkopen, m.u.v. de VVD die daar wel wat in ziet. Bovendien werd regelmatig verwezen naar een bijeenkomst die zaterdag met Meenthof-ondernemers en raadsleden heeft plaatsgevonden. Daar schijnt voorgesteld te zijn om De Dobber als wisselruimte te gebruiken in een periode waarin de Meenthof grondig op de schop gaat. Later zou de Dobber dan een ruimte krijgen op een verdieping boven winkelruimte. (Lees ook Herman Stuijver, de WWW van vandaag over die bijeenkomst, waar hij heengezonden werd.)

Onderzoek

Michiel van Balen (VVD) was het bondigst in zijn conclusie. De Dobber verkopen is het beste, levert het meeste op en is qua bezuiniging het beste. Andere fracties waren veel terughoudender. De podiumfunctie moet behouden blijven. De Drie Dorpen ligt te decentraal. Verkopen van De Dobber nu gaat te ver. Kijk ook eens naar De Fuik. Zoek bij exploitanten en/of eventuele verkoop ook naar andere partijen dan die zich nu gemeld hebben. Dat was min of meer de uitkomst van het debat, waarin door enkele partijen op verder onderzoek werd aangedrongen.

De wethouder zegde nader onderzoek toe, maar wees erop dat zij daar in de raad geld voor zal vragen aan de raad.

Van wie is de tribune?

Door het hele debat heen liep als rode draad de vraag van wie de tribune in de Dobber is. De gemeente is er van overtuigd dat de tribune eigendom van haar is. De heer v.d. Baan (AH) liet tijdens de besloten bijeenkomst met de Meenthofwinkeliers weten de trotse eigenaar van de tribune te zijn. Diverse raadsleden zeiden daarop van hun stoel te zijn gevallen van verbazing. Wethouder Lia Moote verklaarde dat ook zij er van overtuigd is dat de tribune van de gemeente is, maar is nu op zoek naar bewijsstukken.

Afsluitend kreeg Jaap Beemsterboer, volgens het nieuwe inspreekreglement nog twee minuten de tijd. Die had hij niet nodig. "U gaat toch niet weer opnieuw onderzoek doen? Alles is onderzocht. Dat duurt weer maanden die u geld kosten, veel geld. Ik raad u aan om ons voorstel nu ook serieus te bekijken."

Eén ding is zeker. Er wordt nog wel even over de Dobber gesproken, te beginnen volgende week bij de begrotingsbehandeling.

Dossier De Dobber

 

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen, regen
10 gr.
windkr. 4