WIJDEMEERSE WEBKRANT
Eindrapport Verkeer
Wijdemeren, do 25 juni 2009

Afgelopen maandag presenteerde de verkeerswerkgroep Wijdemeren haar eindrapport. In het rapport worden oplossingen aangegeven voor de verkeersknelpunten.

Op 23 maart startten de gesprekken over her verkeer in Wijdemeren. Het eindrapport werd afgelopen maandag gepresenteerd in aanwezigheid van de fractievoorzitters. De heer Joep Nuissl hield een uitgebreid betoog van circa drie kwartier op basis van de bevindingen in het eindrapport. Helaas ontvingen wij de aankondiging van de bijeenkomst pas enkele uren voor de bijeenkomst zelf, waardoor uw WWK redacteuren geen tijd meer vrij konden maken. Herman Stuijver was er wel. Hij zal zeker verslag doen in de lokale bladen.

Dossier Verkeer 's-Graveland

persbericht

Gemeenteraad

Verkeerswerkgroep Wijdemeren presenteert mogelijke oplossingen

Op verzoek van de gemeenteraad van Wijdemeren heeft een aantal burgers, ondernemers en belangenorganisaties zich onder voorzitterschap van onafhankelijk voorzitter mevrouw Delzenne gebogen over de verkeersoverlast in Wijdemeren.

De werkgroep heeft in vijf bijeenkomsten uitgebreid gediscussieerd over knelpunten en mogelijke oplossingen. Op maandag 22 juni heeft de heer Nuissl namens de werkgroep het eindrapport met een aantal oplossingsrichtingen gepresenteerd aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad.

De eerste exemplaren van het rapport zijn uitgereikt aan de voorzitter van de commissie Ruimte en Economie, de heer Bult, en aan de wethouder Verkeer, mevrouw Van Henten-Meijer. De gemeenteraad wil kort na de zomervakantie met de leden van de werkgroep afspraken maken over mogelijke vervolgstappen. Naar verwachting zal dit overleg eind augustus plaatsvinden.

Tijdens de bijeenkomst met de raadsleden heeft een vertegenwoordiger van de Fietsersbond een presentatie gegeven over mogelijkheden om het gebruik van de fiets te stimuleren. Afgesproken is dat de Fietsersbond in één van de volgende vergaderingen van de commissie Ruimte en Economie wordt uitgenodigd om te kijken welke kansen er voor Wijdemeren zijn om knelpunten voor fietsers op te lossen.

Het eindrapport van de werkgroep is via de gemeentelijke website www.wijdemeren.nl te downloaden (Pdf, 5,7 Mb).

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
22 gr.
windkr. 3