WIJDEMEERSE WEBKRANT
Verzet tegen Bomenkap
's-Graveland, wo 22 juli 2009

WerkaandeWeg.NU blijft zich verzetten tegen de kap van 24 monumentale beuken op het Noordereinde in ’s-Graveland.

Dossier Verkeer 's-Graveland

ingezonden bericht
19 juli 2009

WerkaandeWeg.NU levert strijd tegen kap 24 monumentale beuken Noordereinde
Overgrote deel betrokken bewoners faliekant tegen bomenkap.

Vereniging WerkaandeWeg.NU blijft zich verzetten tegen de door de gemeente beoogde kap van 24 monumentale beuken op het Noordereinde in ’s-Graveland.

Deze bomenkap is wat betreft de gemeente onderdeel van het ‘reconstructieplan Noordereinde’. B&W van de gemeente Wijdemeren hebben recentelijk opnieuw een kapvergunning afgegeven voor de beuken. Volgens B&W is de reden van de beoogde kap dat er ‘een maatschappelijk belang bestaat voor het faciliteren van meer doorgaand verkeer’.

Echter, nu al zou de hoeveelheid werkelijke verkeersbewegingen over het Noordereinde het dubbele bedragen van het aantal toegestane verkeersbewegingen van circa 6000 per etmaal voor deze als ‘erftoegangsweg’ te boek staande straat. Deze informatie vloeide voort uit een meting door een professioneel bureau, verricht in opdracht van één van de bewoners.

WerkaandeWeg.NU in actie: meer dan 50 bezwaarschriften

Vereniging WerkaanweWeg.NU startte een bezwaarschriftenactie en verrichtte ook een huis-aan-huis bezoek langs het betrokken stuk Noordereinde. Ondanks veel afwezigen door vakantie waren meer dan 50 bezwaarschriften het gevolg.

Werkgroep Verkeer

Ook de eerder door de Gemeenteraad geïnitieerde ‘Werkgroep Verkeer’ wierp in haar advies een nieuw licht op de toekomst van het Noordereinde. Er zijn duidelijke korte termijn oplossingen voor het indammen van de verkeersintensiteit. Wouters zegt hierover: “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Er zijn legio valide redenen om de bomenkap te voorkomen en de reconstructieplannen aan te passen. Ik roep dan ook allen, die politiek of maatschappelijk actief zijn of het Beschermd Dorpsgezicht willen eerbiedigen, op om in actie te komen. Gebruik uw contacten bij de gemeente om de beslist niet noodzakelijke bomenkap te verhinderen. Nu kan het nog…”, zo besluit Wouters.

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat B&W Wijdemeren de vergunning verleenden. Een eerdere vergunning werd in november 2008 afgegeven, maar deze werd nadien, eveneens als gevolg van een actie van Werkaandeweg.NU, door een bezwaarschriftencommissie verworpen.
bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
22 gr.
windkr. 2