WIJDEMEERSE WEBKRANT
AH over De Dobber
Kortenhoef, za 17 januari 2009

In de G en E van gisteren legt Albert Heijn uit wat men met dorpshuis De Dobber wil en dat AH maatschappelijk betrokken is.

Na de negatieve kritiek, die bijvoorbeeld in de WieWatWaar van de hand van Joop Glijn stond, maar die ook in reacties op de WWK doorklonk, geeft Albert Heijn in een artikel van Hans van Keken zijn visie op de stand van zaken van De Dobber.


De Dobber in Kortenhoef.

Verenigingen welkom

De bar en het restaurant van De Dobber zijn inmiddels door Albert Heijn gesloten. Alleen als er een activiteit in De Dobber is, zoals een dorpsavond, een toneelvoorstelling of een andere activiteit gaat de bar open, want Albert Heijn heeft toegezegd dat verenigingen welkom blijven. "Die functie blijft ongewijzigd, zoals we beloofd hebben." :aldus Egbert van de Baan van AH. Hij begrijpt de emoties die in het dorp zijn ontstaan, maar hij benadrukt dat AH naast een zakelijk belang ook nadrukkelijk maatschappelijke verantwoordelijkheid wil tonen en daar uitdrukking aan wil geven.

Er moest iets gebeuren

Peter Landwaart, de franchisenemer van AH op de Meenthof, en Egbert van de Baan kwamen steeds meer tot de overtuiging dat er iets met De Dobber moest gebeuren. Jaar na jaar was de exploitatie van De Dobber verliesgevend, omdat er veel te weinig mensen kwamen, afgezien van een paar vaste klanten. Volgens AH moeten er dan ook andere functies aan De Dobber toegevoegd worden om hem rendabel te kunnen exploiteren.

Breed onderzoek

Van de Baan is er een voorstander van om bij het onderzoek, waartoe het gemeentebestuur besloten heeft, ook de functies en de wensen van sporthal De Fuik en de rest van winkelcentrum de Meenthof te betrekken. Dat kan volgens hem leiden tot een hergroepering van functies die de aantrekkelijkheid van de Meenthof kan verbeteren. (Overigens besloot de commissie Maatschappelijke Zaken juist onlangs om dat onderzoek te beperken tot uitsluitend De Dobber, tegen de zin van college en coalitie in.) Van de Baan oppert zelfs om het Dorpsplein een plaats op de Meenthof te geven.

Landwaart en Van de Baan hebben inmiddels gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters in de gemeenteraad en hen uitgelegd welke kansen zij zien. Voorop staat voor hen dat er voor De Dobber een structuerele oplossing moet komen, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de penibele financiële situatie waarin de gemeente verkeert.

Proefperiode

In de commissievergadering van 6 januari was de algemene stemming min of meer om, conform het voorstel van het college, De Dobber voor een "proefperiode" van een jaar aan Albert Heijn te verhuren. Dat besluit wordt mede ingegeven door het feit dat AH eerder de goodwill en de inventaris al had overgenomen van Dick Bergman, die nu De Dobber van de gemeente huurt.

Dossier De Dobber

bron
G&E
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
regenachtig
6 gr.
windkr. 4