WIJDEMEERSE WEBKRANT
Lorjé: Niet in zijn eentje
Wijdemeren, di 6 januari 2009

Vanavond werd gesproken over de stand van zaken van De Dobber en hoe nu verder. Dat leidde aan het eind tot een coalitie die de minderheid bleek te hebben.

Vooruit kijken

Vooruit kijken en niet naar alles wat er tot nu toe gebeurd is. Dat was de openingszin van vrijwel iedereen in de commissie Maatschapelijke Zaken die vanavond over De Dobber sprak. De enige die niet zo'n openingszin uitsprak was Hilbrand Korver van HKA (Het Kan Anders). Deze wilde eerst opheldering over het feit of ex-wethouder Wim Lorjé nu wel of niet op eigen houtje in de Dobber affaire had gehandeld zoals het college in een brief van 19 december had gesteld. Het bleek dat de ex-wethouder vandaag een email had gestuurd aan de raad waarin deze bewering werd ontkend.

Geen verrassingen

Ook Kees Bosdijk (PvdA) was zeer vasthoudend over de brief van het college. Het was duidelijk dat hij zich door de brief van het college op het verkeerde been gezet voelde en dat zijn vertrouwen in de informatie van het college een deuk had opgelopen. Hij vroeg absolute zekerheid over de stand van zaken rond de Dobber en de brief om gevrijwaard te zijn van verrassingen zoals eerder, toen bleek dat de brief van het college niet waarheidsgetrouw was op het punt van de rol van Lorjé. Die zekerheid kreeg hij niet van wethouder Moote, die diverse malen verklaarde niet alles te kunnen en willen zeggen en hem daarom niet de gevraagde zekerheid te kunnen geven. Wel verlaarde zij dat Bergman nog steeds de huurder is van de Dobber. De wethouder liet het aan gemeentesecretaris Visser over om uit te leggen wat er mis was gegaan met de brief en de ondersteuning van Wim Lorjé.

De verkeerde ambtenaar


Wethouder Lia Moote hoort toe, terwijl gemeentesecretaris Visser uitlegt wat er mis ging in de ambtelijke ondersteuning van ex-wethouder Wim Lorjé.

Dat betoog was opmerkelijk. De heer Visser verklaarde, in tegenstelling tot wat in de brief van het college stond, dat bij alle gesprekken van wethouder Lorjé wel ambtelijke ondersteuning was geweest. Er waren zelfs ook gespreksverslagen gemaakt. Er was een ander probleem. De betreffende ambtenaar was die van economische zaken. Volgens Visser hadden noch Lorjé, noch de betreffende ambtenaar de poltieke lading van de Dobber onderkend. Geen van beiden had de afdeling maatschappelijke zaken ingeschakeld, noch de gemeentesecretaris en andere collegeleden geïnformeerd. Pas na de begrotingsbehandeling werd het Visser duidelijk dat het om een brisante kwestie ging. Visser verklaarde dat in de brief van het college de gespreksverslagen wel genoemd werden. (Bij herlezing van de brief hebben wij de juistheid van die stelling niet kunnen vinden. red. WWK)

Half telefoongesprek

Voor de toehoorders was het buitengewoon lastig om de discussie over dit onderwerp te volgen en op zijn merites te beoordelen. De brief van het college was openbaar en bekend. Het verweer van de ex-wethouder was dat niet. Het was alsof je de helft van een telefoongesprek hoort. Slechts mondjesmaat was de inhoud van dat verweer uit de context van het debat te herleiden. Wethouder Lia Moote trachtte herhaaldelijk om citeren uit dat verweer af te remmen en te stoppen, omdat zij zeer beducht was voor juridische gevolgen. Toch kwam de brief van het college in een ander licht te staan. Er was wel degelijk ambtelijke ondersteuning geweest. Er waren wel degelijk gespreksverslagen gemaakt. De wethouder had niet slechts op eigen houtje gehandeld, zoals in de brief van het college stond.

Groen licht?

Ook opmerkelijk was dat duidelijk werd dat beheerder Bergman van de Dobber naar wethouder Lorjé was gekomen met de vraag of hij met AH in zee mocht gaan, omdat hij de goodwill en het meubilair niet verkocht kreeg. Uit de context van het debat was op te maken dat deze niet op dat moment gewaarschuwd heeft voor de eventuele consequentie dat weliswaar de goodwill en inventaris aan AH verkocht kon worden, maar dat het allerminst zeker was dat de gemeente de Dobber aan AH zou verhuren. De conclusie zou zelfs uit het debat getrokken kunnen worden dat de wethouder het groene licht aan Bergman heeft gegeven, maar ook hier wreekt zich het ontbreken van het verweer van de ex-wethouder.

Huurbescherming

Joep Frijdal (VVD) wees er herhaaldelijk op dat de huurbescherming van huurders van bedrijfspanden anders is dan gewone huurbescherming. Het staat volgens hem een huurder vrij om zijn zaak te verkopen, waarbij de verhuurder in principe, eventueel via de rechter, verplicht is om de nieuwe huurder te accepteren. Hij gaf echter toe dat het hier om een apart geval gaat.

CDA Reddingsplan de Dobber

René Voigt (DBW) informeerde bij Theo Reijn (CDA) hoe het stond met het eerder door het CDA aangekondigde reddingsplan voor de Dobber waarbij enkele CDA'ers betrokken zouden zijn. Daarop kwam het antwoord dat er nog steeds gesproken wordt, waarbij een CDA'er die in vastgoed geinteresseerd is betrokken zou zijn. Voigt concludeerde dat het hier om "gebakken lucht" ging.

Wel of geen onderzoek de Meenthof

De vraag die op tafel lag was of de commissie het eens was met de keuze van het college (optie 2 uit de brief) waarin staat:

  • Onder de huidige voorwaarden een tijdelijke huurovereenkomst met AH aangaan, een quick scan over de gebruiksmogelijkheden van De Dobber laten uitvoeren, waarbij ook de ontwikkeling van het winkelcentrum in de beschouwingen wordt betrokken.

René Voigt wilde daarvan maken:

  • Onder de huidige voorwaarden een tijdelijke huurovereenkomst met AH aangaan, een quick scan over de gebruiksmogelijkheden van De Dobber laten uitvoeren.

"De Dobber is de Dobber": was zijn standpunt. Hij weigerde om de hele Meenthof erbij te betrekken, omdat hij bang was dat daarmee de deur naar andere gebruiksmogelijkheden van de Dobber werd geopend. Hij vond Edwin Bult (GL), Miep van Hattem (DBL en Hilbrand Korver (HKA) aan zijn zijde. Edwin Bult wees er herhaaldelijk op dat dat nu precies de strekking was van de raadsbreed aangenomen motie die zijn partij tijdens de begrotingsbehandeling had ingediend.

De VVD, de PvdA en het CDA wilden wel een breder onderzoek.

Bommetje

Daarop greep raadsgriffer Joop van Ditmarsch in. Hij wees er fijntjes op dat een stemming in een commissie los staat van het aantal raadszetels van de aanwezige fracties. In een commissie heeft iedere aanwezige fractie 1 stem. In dit geval leidde dat, tot zichtbare onsteltenis van VVD, CDA en PvdA, tot een minderheid van die partijen. Eerst werd besloten de zaak dan maar door te sturen naar de raad om weer de meerderheid te hebben. Wethouder Lia Moote vond dit "te gek voor woorden". Daarop vroeg Kees Bosijk (PvdA) een schorsing aan. Er werd vijfminuten beraadslaagd, waarna VVD, CDA en PvdA zich achter het voostel van Voigt schaarden. Bosdijk: "In de praktijk zal blijken dat toch ons voorstel uitgevoerd zal worden."

Zo werd vanavond de mythevorming rond het aftreden van wethouder Wim Lorjé enigszins bijgesteld en beleefden wij de eerste schorsing in een commissievergadering omdat de coalitie geen meerderheid had en het politiek even warm werd.

Dossier de Dobber

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
stralend
-7 gr.
windkr. 2