WIJDEMEERSE WEBKRANT
CDA: Redding De Dobber
Kortenhoef, wo 19 november 2008

In de commissievergadering van gisteren kreeg DBW krachtige steun van het CDA om De Dobber voor Kortenhoef als dorpshuis te behouden.

Tijdens de algemene beschouwingen was DBW het meest uitgesproken in het behoud van De Dobber. Jan van den Broeck (CDA) viel DBW gisteren zeer krachtig bij. Komende donderdag zal het CDA een andere exploitant dan AH voorstellen. De vraag dringt zich op of het college en de coalitiepartijen vooraf goed gecommuniceerd hebben over de kwestie, zeker gezien de aanvullende brief van het college van gisteren waarin sterk gas werd teruggenomen.

Dossier De Dobber

ingezonden bericht

CDA Wijdemeren

CDA werkt aan reddingsplan De Dobber

Het CDA komt met een nieuwe marktpartij die De Dobber wil exploiteren. Dat zei CDA-er Jan van den Broeck in de commissie Maatschappelijke Zaken van dinsdag 18 november.

Met uitzondering van de VVD steunden de overige raadsleden het voorstel van Van den Broeck om in de commissie Bestuur en Middelen van donderdag 20 november een nieuwe marktpartij te presenteren. Volgens wethouder Lia Moote (die haar zieke collega Wim Lorjé verving) is er nog niets ondertekend met Albert Heijn.

Lees hieronder de bijdrage van Jan van den Broeck:

De CDA fractie is onthutst over de gang van zaken rond de Dobber. Omdat wij hier al bang voor waren hebben wij dit al blijken tijdens de Algemene Beschouwingen. Wij hadden al het vermoeden van verkoop van Goodwill en Inventaris van De Dobber. Het verbaast ons dat college nu pas met brief komt.

De teneur in die brief is duidelijk: Verkoop van de Dobber. U schrijft dat er slechts 9 boekingen zijn voor komend jaar. Dit is geen enkele maatstaf. voor het functioneren van het Dorpshuis. Door de hoge prijzen en slecht beheer van de dorpshuisfunctie (welke weinig of niets met het idee van verenigingsactiviteiten te maken heeft) zijn de verenigingen De Dobber uitgejaagd. En staat het gebruik op een erg laag pitje. Dat zijn de echte edenen.

Dat wil absolute niet zeggen dat er geen behoefte is. Onze sociale structuurvisie laat heel andere dingen zien over de functie van ons dorpshuis dan nu voorgesteld wordt. Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft het CDA dan ook laten weten dat de functies van het Dorpshuis behouden moeten blijven.

Het is bijzonder kwalijk dat zonder de raad op de hoogte te brengen en zonder het akkoord van de raad af te wachten, ingestemd wordt met het afstoten van functies, zoals het cafégedeelte. U gaat in overleg met de winkeliers, eens temeer wordt duidelijk dat ons dorpshuis wordt verkwanseld.
U schrijft ook dat De Dobber niet perse gehandhaafd hoeft te blijven in de Meenthof, dat hoeft van het CDA ook niet direct, maar wij weten en u weet ook dat iets terugbouwen op een andere locatie, zeker in deze slechte tijd, volstrekt onhaalbaar is. We zien hoe moeilijk het al ligt met De Spot in Nederhorst den Berg.

De Dobber weg uit de Meenthof, dan heeft Kortenhoef geen Dorpshuis meer en komt er ook niets terug.

De gemeenteraad heeft tijdens de Algemene Beschouwingen een motie van GroenLinks aangenomen om eerst te kijken naar andere wenselijke functies die van De Dobber gebruik kunnen maken. Dit is de eerste opdracht die u van de raad gehad heeft. En dat is ook het eerste dat u uit moet voeren. Wij wachten op de resultaten en kunnen daarna pas besluiten nemen.

Op dit moment willen wij klip en klaar weten of er iets is ondertekend met Albert Heijn (Landwaart) of niet?
Zo niet: Is het college dan bereid om een daadwerkelijke serieuze marktpartij uit te nodigen? Zo'n markt partij is er! Het voorbeeld ligt in Ankeveen bij een plaatselijk horecabedrijf. Deze partij wil zonder commerciële bedoelingen de sociale functie van ons Dorpshuis behouden.

Jan van den Broeck
Raadslid CDA

bron
CDA website
foto
---
auteur
CDA website
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
9 gr.
windkr. 2