WIJDEMEERSE WEBKRANT
Raad in een Notendop
Wijdemeren, vr 27 februari 2009

De raadsvergadering duurde gisteren tot precies twaalf uur. Een stoet insprekers ging vooraf aan historische besluiten en een vleugje dualisme.


De wethouders. V.l.n.r. Lia Moote (PvdA), Nelleke Schenkkan (GL), Betske van Henten (CDA) en Gerard Abrahamse (VVD).

Voor het eerst in deze raadsperiode kan de oppositie (DBL, DBW, HKA) tevreden terug kijken op een raadsvergadering. De stormloop op het coalitiebastion had een paar keer succes omdat collegepartijen zich lieten overtuigen. Waaide het frisse verkiezingscampagne briesje al door de raadszaal?


Campagnebries?

Insprekers

De insprekers hadden het over de Horstermeer, de stopzetting van subsidie aan de VVV, de vestiging van jeugdhonk de Smoes in sporthal De Fuik, de wegencategosrisering voor Noorder- en Zuidereinde, de voetbalkooi aan het Oppad in Oud Loosdrecht en het Dorpscentrum Loosdrecht.

Vragenhalfuur

Het vragenhalfuuur ging over de slechte nieuwe dienstregeling van de buslijnen in Loosdrecht, de golfbreker die Fortis wil afbreken, de bouw van de kleedruimte van de SV 's-Graveland en de voetbalkooi aan het Oppad.

Dobberonderzoek

Bij de ingekomen stukken werd stilgestaan bij de opdrachtverlening voor de quick scan naar het gebruik van dorpshuis De Dobber. Wel of niet het onderzoek uitbreiden naar de omgeving.

Wegencategorisering uitgesteld

Over het voorstel om een aantal wegen in Wijdemeren een categorie te geven (30km, 50km, 60 km) werd onder druk van de raad niet besloten, ondanks verzet van wethouder Betske van Henten. Het werd uitgesteld op voorstel van René Voigt (DBW), omdat er later dit jaar uitgebreid over het verkeer wordt gesproken..

Bestemmingsplan Dorpscentrum

De behandeling van het bestemmingsplan Dorpscentrum Loosdrecht was langdurig. DBL kaartte aan dat er fouten in de tekening zaten en dat er een grote fout in het raadsvoorstel stond. Na lang debatteren waren de fouten en onduidelijkheden opgehelderd en werd het voorstel unaniem aangenomen, tot blijdschap van burgemeester en portefeuillehouder Don Bijl. Een applausje ging door de zaal.

Grondexploitatie Dorpscentrum

Over de grondexploitatie van het Dorpscentrum werd minder lang gesproken. Alle fracties waren het erover eens dat er (volgens sommigen "grote") financiële risico's voor Wijdemeren aan het project kleven. Zeker in deze tijd. Toch was niets doen ook geen optie vond de meerderheid. Het voorstel werd aangenomen met de stemmen van DBL en DBW tegen.

Opbrengst project Zuidsingel 7

De financiële afronding van het project Zuidsingel 7 (La Traviata) gaf aanleiding tot discussie. DBL (Gert Zagt) vond het discutabel om geld uit dat project over te hevelen naar de ontwikkeling van het Antoniusterrein, omdat dat nooit zo is afgesproken. DBW (René Voigt), daarin gesteund door DBL, maakte uit de onderliggende stukken op dat de arbitrage tussen de gemeente en de familie Neef over grondsanering in Zuidsingel 7 zeer negatief voor de gemeente is uitgepakt. Neef zou 3,4 ton aan de gemeente moeten betalen, het werd uiteindelijk slechts € 25.000. De totale kosten van de sanering waren 4,4 ton.

Dossier Dorpscentrum
Dossier Dobber
Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
8 gr.
windkr. 2