WIJDEMEERSE WEBKRANT
Verkeer: Koppen tellen
Wijdemeren, vr 27 februari 2009

In de raad lag gisteren een raadsvoorstel voor. Het spande erom of dat voorstel werd behandeld. Hilbrand Korver (HKA) gaf de doorslag. Uitstel.

Er werd een voorstel besproken om vier wegen een categorie te geven. De categorie bepaalt hoe snel er gereden mag worden en hoe de weg ingericht moet worden. Het voorstel was om in het centrum van Oud Loosdrecht de Oud Loosdrechtsedijk 30 km zone te maken. De 's-Gravelandse Vaartweg van Intratuin tot de Oud Loosdrechtsedijk zou een 60 km weg moeten worden. Het Zuidereinde moest voorlopig nog blijven zoals het is (50 km). De Middenweg (Horstermeer) tenslotte zou ook moeten blijven wat hij nu is, een 50 km weg.


Erik Hania

Joep Nuissl

Inspraak

Erik Hania (werkaandeweg.nu) pleitte er in de inspraak sterk voor om Noorder- en Zuidereinde laag te catgoriseren. Erftoegangsweg (30 km). Joep Nuissl, aanwonende van het Noordereinde, was van mening dat wegcategorisering onderdeel is van een visie op ruimtelijke ordening waarin wonen, werken en verkeer regionaal op elkaar afgestemd moeten worden. Die visie is er (nog) niet. Het voorliggende voorstel noemde hij dan ook symptoombestrijding. Hij drong erop aan om de behandeling van het voorstel uit te stellen.

Uitstel


René Voigt (DBW): "Uitstel".

Bij de opening van het agendapunt stelde René Voigt (DBW) direct voor om de behandeling uit te stellen. Hij vond het merkwaardig om nu de wegen te categoriseren, terwijl er in september in een breed overleg uitgebreid en integraal over het verkeer, met name in 's-Graveland, zal worden gesproken. Zijn verzoek leidde even tot een zichtbaar schokje in raad en college. Wethouder Betske van Henten was van mening dat het voorstel nu behandeld moest worden. De categorie van een weg kan altijd later weer veranderd worden betoogde zij. De discussie spitste zich toe op het Zuidereinde.

Verdeeld


Hilbrand Korver (HKA): "Allebei prima."

In een rondje langs de fracties bleken de meningen zeer verdeeld. Kees Bosdijk (PvdA): "We nemen de wethouder serieus." Theo Reijn (CDA): "We hechten grote waarde aan het verkeersonderzoek dat er aan komt." Joep Frijdal (VVD): "Nu wel bespreken, maar in september opnieuw."Edwin Bult (GL): "Nu besluiten." Jaap van Waveren (DBL): "Uitstellen." Hilbrand Korver (HKA): "Van mij mag het allebei." Cruciaal in dit rondje was dat Miep van Hattem (DBL) niet aanwezig was. Er waren 18 raadsleden aanwezig.

Koppen tellen

In een tweede ronde had Theo Reijn (CDA, vijf stemmen) zich door René Voigt laten overtuigen. Het koppen tellen begon. PvdA (3) + GL (1) + VVD (4) = 8 voor. DBW (2) + DBL (2) + CDA (5) = 9 tegen. Hilbrand Korver (GL) zat plotseling op de wip. Het kon 9-9 worden of 10-8. Bij 9-9 staakten de stemmen en zou er in de volgende raad opnieuw over gestemd moeten worden. Hilbrand Korver bleef nog even twijfelen, tot hij voor uitstel koos, waarmee dat met 10-8 werd aangenomen.

Het CDA had zich tegen de eigen wethouder gekeerd, waarmee een fris dualistisch briesje door de zaal waaide en het besluit tot uitstel door de publieke tribune met applaus werd beloond.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
8 gr.
windkr. 2