WIJDEMEERSE WEBKRANT
DBL: Dorpscentrum Risico
Loosdrecht, za 21 februari 2009

DBL ziet grote financiële risico's voor Wijdemeren in het collegevoorstel inzake de grondexploitatie van het Dorpscentrum Loosdrecht.

Dossier Dorpscentrum Loosdrecht

persbericht

Voor een Dorpscentrum maar tegen een groot financieel risico

Dorps Belangen Loosdrecht, ook wel DBL genoemd, had maandag 9 februari een openbare vergadering met de leden, niet-leden en de fractie.

DBL vergadert altijd in een zaal van café restaurant Heineke en zelfs een collega raadslid van een andere partij was daarbij aanwezig. Eén van de belangrijkste onderwerpen was het concept Bestemmingsplan Dorpscentrum Oud Loosdrecht en het daarbij horende Grondexploitatievoorstel en de financiële gevolgen voor de gemeente. In de commissie Ruimte en Economie heeft DBL een aantal vragen gesteld en wij hopen dat de antwoorden voor de raadsvergadering van 26 februari bij ons binnen zijn. DBL zit met een duivels dilemma. Leest u met ons mee.

De achterkamers

De fractie vraagt regelmatig aan haar leden wat zij van in de raad te nemen besluiten vinden. Dat DBL een kritische partij is met kritische leden, zou eigenlijk iedereen moeten waarderen. Het gaat wel over het wel en wee van Wijdemeren en wat de gemeente met onze en uw belastingcenten doet.
Wij zijn geen anti- of tegenpartij wat sommige collega raadsleden, collegeleden en media af en toe beweren. Wij constateren wel regelmatig, net zoals u, dat in de achterkamers van het gemeentehuis de partijen, die de wethouders leveren heel erg vaak de wethouders en de collegeplannen, ten koste van veel, blijven steunen. Dat betekent ook, dat de oppositie, waar ook DBL in zit, niets in te brengen heeft. Democratie is nu eenmaal de helft plus 1 en dat is de meerderheid.

Behalve dat het frustrerend is, doet het de gemeente zeker niet altijd goed.
Om u beter en onafhankelijker op de hoogte te houden van het andere wel en wee in de Wijdemeerse politiek komen wij regelmatig met een persbericht en of stukje in de lokale media en natuurlijk op onze website www.DorpsBelangenLoosdrecht.nl.

Nu of nooit

Omdat de kritische fractie van DBL samen met de leden wekelijks actief de stapels dossiers, die het gemeentehuis produceert, lezen, komen er veel punten boven water, waar DBL niet mee kan leven.
Zoals wij hierboven schrijven moeten wij een besluit gaan nemen over het Bestemmingsplan Dorpscentrum Oud Loosdrecht en het Grondexploitatievoorstel Dorpscentrum Oud Loosdrecht.
Wij zijn zeker niet tegen een nieuw Dorpscentrum dat Loosdrecht weer op de kaart zet van de watertoeristen. Vele ondernemers en gezinnen moeten hiervan leven. Na bijna 25 jaar lijkt het er nu aan te komen en de plaatjes en maquettes zien er zeer goed uit. Of de toeristen er massaal op af komen is een discussie, die wij inmiddels achter ons laten anders komt er waarschijnlijk nooit iets.

De gevolgen

Wij lezen in het Grondexploitatievoorstel dat de projectontwikkelaar, die het straks na goedkeuring van de raad gaat bouwen en naderhand de winkel- en horecaruimten niet kan verkopen, de gemeente het terug moet kopen voor 2,4 miljoen.
Sinds wanneer moet de gemeente de winst aan de ontwikkelaar laten en als er geen winst is moet de gemeente bloeden. Daar kunnen wij niet mee akkoord gaan.

De gemeente stopte in dit project al tientallen miljoenen en dat moet nu de uiterste grens zijn. Wij zijn inmiddels door slecht beleid een armlastige gemeente. Ondernemersrisico van de projectontwikkelaar overnemen vinden wij geen goed plan. Niemand weet hoeveel jaar de gemeente er mee blijft zitten. Dat is een reden waarom wij soms tegen een raadsvoorstel stemmen.

De oplossing

Nu gaan wij proberen in de raadsvergadering van 26 februari andere partijen mee te krijgen om deze clausule te schrappen. De kans is zo als gewoonlijk erg klein, de coalitiepartijen willen waarschijnlijk niet tegen hun wethouders in gaan. Er ontstaat dan voor onze fractie een duivels dilemma.

Als je weet dat er een overeenkomst gesloten gaat worden die slecht in elkaar steekt moet je dan akkoord gaan? Wij doen dat meestal niet. Wij willen dus wel voor het bestemmingsplan stemmen, indien eerder gedane toezeggingen en een aantal ingebrachte zienswijzen / bezwaren gehonoreerd zullen worden.
Wat betreft het Grondexploitatievoorstel, daar hebben wij meer moeite mee. De clausule over het terugkopen uit het Grondexploitatievoorstel moet eruit.
Als blijkt dat de projectontwikkelaar de centrumvoorzieningen zoals winkelruimten / horecaruimten niet kan verkopen, willen wij dat die lege ruimtes omgebouwd gaan worden naar sociale woningbouw voor onze jonge woningzoekenden.

Wij vinden het Grondexploitatievoorstel erg onduidelijk over de overdracht van de door de gemeente ingebrachte gronden en de risico’s die de gemeente loopt.
Wat gebeurt er als de projectontwikkelaar na een jaar failliet gaat?
Zoals wij het nu lezen is de kans groot, dat de gemeente de gronden ter waarde van tientallen miljoenen kwijtraakt. Daar kunnen wij natuurlijk niet mee akkoord gaan.

Wij roepen u op om naar deze zeer belangrijke raadsvergadering te komen, u kunt dan zelf ervaren hoe de strijd gestreden gaat worden.
Dat het een strijd wordt staat bij voorbaat vast! Nu de uitkomst nog? Aan DBL zal het niet liggen, want wij blijven waken over uw wel en wee en portemonnee.
U kunt natuurlijk ook thuis naar de lokale radio luisteren op de FM 107 MHz. of op de kabel 92,3 MHz.

Meepraten

Op maandag 9 maart om 20.00 uur heeft DBL weer een vergadering met de fractie, het bestuur en de leden bij café restaurant Heineke. U bent van harte uitgenodigd. U hoeft geen lid te zijn om mee te praten.
DBL is er voor U.

Met vriendelijke groet,
PR commissie Dorps Belangen Loosdrecht

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
9 gr.
windkr. 2