WIJDEMEERSE WEBKRANT
Noordereinde 30km/u?
's-Graveland, vr 20 februari 2009

Werkaandeweg.nu vraagt in een brief aan de raad om van het Noordereinde een erftoegangsweg te maken met max. 30 km/u.

In onderstaande ingezonden brief wordt verwezen naar een bijlage. In die bijlage, een brief van de gemeente Bussum aan werkaandeweg.nu, wordt gemeld dat de Groot Hertoginnelaan in Bussum (de weg van de Hilversumse Meent naar de A1) een erftoegangsweg is met een maximum snelheid van 30 km/u. In 2008 heeft er een telling plaastgevonden. Per dag reden er gemiddeld 3384 voertuigen naar de A1 en 3584 naar de Hilversumse Meent. Daarvan was vijf procent vrachtverkeer. Er is niet bekend hoeveel fietsers over de laan reden.

Dossier Verkeer 's-Graveland

ingezonden brief

Aan: raadsleden Wijdemeren
Cc: belanghebbenden, pers

Bijlage:brief gemeente Bussum inzake categorisering

Geacht raadslid,

Volgende week donderdag gaat u stemmen over het wegcategoriseringsplan voor Wijdemeren. Hiervoor is een adviesrapport verschenen in februari 2007 door bureau “Via” te Vught.

Aangaande de categorisering van het Noorder- en Zuidereinde van 's-Graveland willen wij u namens Vereniging WerkaandeWeg.nu en haar leden het volgende vragen:

  1. Ongeveer twee jaar geleden is het adviesrapport geschreven, dat daarna bijna twee jaar is blijven liggen. Plotseling moet de raad al volgende week donderdag beslissen over de wegcategorisering in Wijdemeren. Wij vragen u derhalve om verdaging van deze beslissing. Actualisering van het advies en behoorlijk overleg  met de betrokkenen, waaronder WerkaandeWeg.NU is nodig.
  2. In het Raadsvoorstel wordt verwezen naar het onderzoeksrapport ‘Beperking verkeershinder Noordereinde en Zuidereinde 's-Graveland'. Dit rapport is op vele punten voor discussie vatbaar.
  3. We willen u er op wijzen dat in het genoemd advies het Noorder- en Zuidereinde respectievelijk worden aangegeven als gebiedsontsluitingsweg en erftoegangsweg. Bij het Noordereinde meldt het rapport dat het Noordereinde eruit ziet als een erftoegangsweg, maar vanwege het verkeer naar Bussum het een gebiedsontsluitingsweg moet worden. Wij vragen u het Noordereinde erftoegangsweg te maken. Immers: bewoners en omwonenden willen al jaren een vermindering van verkeer en bovendien melden de rapportschrijvers dat de weg er ook fysiek uitziet als een erftoegangsweg. Een gebiedsontsluitingsweg zal extra verkeer van buiten de gemeente aanmoedigen; de mensen die vlak aan de weg wonen kunnen deze extra last niet meer dragen.
  4. Een vergelijkbaar voorbeeld:  de Groot Hertoginnelaan in de gemeente Bussum (ZIE BIJLAGE). Vanuit 's-Graveland is deze weg bekend om via Hilversumse Meent naar de A1 te rijden, op deze weg zijn verkeersdrempels geplaatst. Over de Groot Hertoginnelaan rijden krap 7000 voertuigen per etmaal, volgens onderzoeken van de gemeente Wijdemeren vergelijkbaar met het Noordereinde in 's-Graveland. Hier is echter – zoals u in de bijlage kunt lezen – door de gemeente Bussum voor een erftoegangsweg gekozen. Zoals de gemeente Bussum dat doet, kan ook Wijdemeren voor haar burgers opkomen en deze weg een erftoegangsweg maken. Over de Groot Hertoginnelaan in Bussum gaan inderdaad brandweerwagens, politieauto's en bussen. Dat kan zoals u ziet zonder problemen, het is dus ook volledige onzin dat het Noordereinde vanwege brandweer, politie of bussen een gebiedsontsluitingsweg dient te worden.  

We willen u vragen heel serieus naar dit probleem te kijken en het Noorder- en Zuidereinde beide een erfontsluitingsweg te maken en te voorkomen dat er nog meer verkeer en verkeerssnelheid wordt gefaciliteerd. We rekenen op uw steun.

Dankuwel.

Met vriendelijke groet,

Namens Vereniging WerkaandeWeg.NU,
Mario Wouters, Voorzitter
Emile Bakker, Vice-voorzitter
Eric Hania, Secretaris

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
6 gr.
windkr. 2