WIJDEMEERSE WEBKRANT
WADW.NU over Geding
's-Graveland, za 1 november 2008

Werkaandeweg.nu reageert op de uitspraak die de rechter in kort geding afgelopen donderdag deed over de reconstructie van het Noordereinde.


Mario Wouters

Emile Bakker

Dossier verkeer 's-Graveland

persbericht

Reconstructieplan Noordereinde 'niet onrechtmatig'

Op 30 oktober is de uitspraak bekend geworden die de rechter op die dag heeft gedaan in vervolg op een civiel rechtelijk kort geding dat een groep bewoners van het Noordereinde tegen de Gemeente had aangespannen.

Het kort geding was aangespannen omdat het reconstructieplan het beschermd dorpsgezicht aantast en omdat het plan in de ogen van de bewoners de continue groei van de hoeveelheid verkeer op het Noordereinde blijft faciliteren.

De uitspraak lijkt het op het eerste gezicht in te houden dat de reconstructie aan het Noordereinde en het kappen van de bomen door de rechter is goedgekeurd. Zo ver reikt de uitspraak in formele zin echter niet: de rechter heeft bepaald dat het reconstructieplan als zodanig niet onrechtmatig is.

De betrokkenen aan bewonerskant en vereniging WerkaandeWeg.NU! zijn niet echt verrast met de uitspraak. "Tja, óverheid hè." reageerde één van de bewoners schouderophalend. Wel waren de bewoners blij met de mededeling die tijdens het kort geding werd gedaan dat de huidige breedte van 5,50 meter van het Noordereinde zal en moet worden gehandhaafd. Tijdens deze zelfde zitting stelde de rechter overigens ook vast dat het minstens 'vreemd' was dat de klankbordgroep anoniem moest blijven van de Gemeente.

Woordvoerder Emile Bakker van WerkaandeWeg.NU! zegt over de uitspraak: "Wij doen steeds onze uiterste best om, in samenwerking met alle betrokkenen, ook de gemeente, ons dorpsgezicht maar vooral ook de woonrust voor onze medeburgers in de gemeente Wijdemeren te beschermen. Dat is onze doelstelling en dat geldt ook naar onze bewoners toe van het Noordereinde in 's-Graveland. Dat het reconstructieplan op zich genomen als rechtmatig is beoordeeld, neemt niet weg dat wij ons zullen blijven inzetten voor het nastreven van onze doelstelling."

Voorzitter Mario Wouters vult hem aan: "Logisch gezien zou juist een Gemeentebestuur op moeten komen voor de belangen van haar dorp en bewoners, maar het is al lang bekend dat zij een andere visie hanteert en wellicht ook belangen heeft die kennelijk strijdig zijn met dorps- en bewonersbelangen. Ik betreur het dan ook voor alle betrokkenen dat het met dit alles een paar weken geleden tot een kort geding heeft moeten leiden".

Bewoners aan het betrokken stuk Noordereinde reageren gelaten op de uitspraak. Eén van de bewoners: "Je probeert nota bene eerst aan alle kanten overleg met de Gemeente te organiseren. Maar omdat de Gemeente de regels van hun 'dialoog' bepaalt, werden wij al gauw aan de kant van de weg gezet. We moesten ons tevreden stellen met een of andere klankbordgroep waarvan de leden onbekend zijn en waarvan wij als bewoners geen enkel bericht hebben gezien.".

Een andere bewoner merkt er bovendien bij aan dat de tol absurd hoog is geweest: "Het is toch te gek voor woorden dat je uiteindelijk met peperdure juristen bij de rechter moet belanden voor iets waar de Gemeente juist met ons in mee zou moeten denken.".

Het bestuur van WerkaandeWeg.NU! beraadt zich met betrokken bewoners op de nu ontstane situatie en mogelijk te nemen stappen.

Voor meer informatie:
Vereniging WerkaandeWeg.NU!
www.werkaandeweg.nu

bron
persbericht
foto
wadw.nu
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
7 gr.
windkr. 3