WIJDEMEERSE WEBKRANT
Noordereinde en herbenoeming
Wijdemeren, do 19 juni 2008

Twee persberichten die al wat ouder zijn, maar toch bewaard moeten blijven in het archief. Het Noordereinde op de schop en burgemeester Don Bijl herbenoemd.


Burgemeester Don Bijl, door tot 2014.

Dossier Verkeer 's-Graveland

persbericht

Plan ter inzage - inspraakavond op donderdag 5 juni
Noordereinde gaat op de schop

De gemeente Wijdemeren gaat het Noordereinde (tussen de Herenweg en de Stichtse Kade) reconstrueren. Op donderdag 5 juni zijn inwoners vanaf 19.30 uur van harte welkom in De Dobber om hun mening over het plan te geven.

Het gaat om het opnieuw aanleggen van ongeveer 1200 meter van het Noordereinde in 's-Graveland met asfalt, trottoirs, parkeergelegenheden, bruggen, bomen en ander groen. Langs het eerste gedeelte van de Loodijk komen nieuwe parkeervakken . Ook is het voorstel de maximale snelheid op sommige gedeelten te verlagen naar 30 km/ per uur. Het plan voor de inrichting is gemaakt samen met een klankbordgroep waarin een aantal aanwonenden en andere belanghebbenden zoals Natuurmonumenten zitting hebben.

Plan ter inzage

Dit plan ligt voor inspraak ter inzage in het gemeentehuis (Rading 1) en in de bibliotheek aan de Tjalk in Nieuw Loosdrecht. Het is ook te vinden op www.wijdemeren.nl (klik links op "projecten en plannen" daarna op "wegen en bruggen onderhouden". Inwoners kunnen hun zienswijze tot 10 juni 2008 schriftelijk indienen bij de gemeente Wijdemeren (postbus 41, 1243 ZG 's-Graveland).

persbericht

Burgemeester Don Bijl herbenoemd voor zes jaar


Burgemeester Mr. Don Bijl is bij koninklijk besluit van 28 april 2008 herbenoemd als burgemeester van de gemeente Wijdemeren voor een periode van zes jaar. De nieuwe benoemingsperiode gaat per 1 juni 2008 in. Op woensdag 21 mei heeft de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland Mr. H.C.J.L. Borghouts d e heer Bijl beëdigd voor zijn tweede termijn.

Don Bijl begon aan zijn eerste ambtstermijn van zes jaar in Wijdemeren in juni 2002. In de periode daarvoor was hij waarnemend burgemeester van Schermer en kabinetschef van de Commissaris van de Koningin, de heer Van Kemenade, van de provincie Noord-Holland.

Unanieme aanbeveling

De raad van de gemeente Wijdemeren heeft tijdens de raadsvergadering op 13 december 2007 een unanieme aanbeveling gedaan om de heer Bijl te herbenoemen tot burgemeester van de gemeente Wijdemeren.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zon en buien
20 gr.
windkr. 4