WIJDEMEERSE WEBKRANT
GAD geld naar de Burger
Loosdrecht, za 4 augustus 2007

Gert Zagt, fractielid van DBL, reageert op het bericht inzake het GAD geld dat terugkomt. De burger krijgt een vermindering op zijn aanslag. Ofwel, hij krijgt het terug.

ingezonden bericht

Geachte redactie,

U trekt in het bericht over de GAD miljoenen een verkeerde conclusie.

Deze gelden gaan namelijk per definitie terug naar de burger.
In de laatste raadsvergadering heb ik in het vragenhalfuur gevraagd of het juist was dat Wijdemeren een 320.000,-- euro retour kon verwachten van de GAD.
Wethouder Lorjé antwoordde toen dat er inderdaad geld retour komt, zo'n 300.000,--.

Zoals gebruikelijk wordt deze teruggave over 2006 in mindering gebracht op de aanslag afvalstoffenheffing 2008. Ook in de aanslag 2007 die ons allen reeds opgelegd is, is de teruggave over 2005 verwerkt.

Het zou misschien wat duidelijker zijn als dat ook zo op het aanslagbiljet gepresenteerd wordt. Dat er met de teruggave gaten in de begroting van de gemeente gedekt worden is dus een FABEL VAN DE EERSTE ORDE.
De afvalstoffenheffing is namelijk een zogenaamde kostendekkende heffing. Als het minder kost dan betaalt de burger dus ook minder. En zo hoort het ook.

Wat dat betreft doet het Gewest het dus perfect!
Want naast dat zij bijna 3,3 miljoen teruggeven aan de deelnemende gemeenten, reserveren zij ook nog eens 250.000,-- voor roetfilters. Voertuigen zullen daarmee al aan de 'Euro 5' norm gaan voldoen die pas 1-1-2009 van kracht wordt.
Bovendien wordt daarnaast nog eens 250.000,-- gereserveerd voor 'duurzame' oplossingen gericht op energiewinning uit biomassa. De GAD is natuurlijk een speler van formaat met de diverse afvalstromen.

Met vriendelijke groet,
Gert Zagt
Raadslid DBL (DorpsBelangen Loosdrecht)

bron
ing. bericcht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
25 gr.
windkr. 2