Rik Jungmann

Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Bibliobus ja, nee!

Wijdemeren, 20 september 2005

Jim de Groot uit Nederhorst bood vanmiddag 600 handtekeningen aan voor het behoud van de bibliobus. Er ontstond een heftige discussie.

Samen met drie Bergse schoolkinderen was De Groot naar Rading 1 getogen om daar de 600 verzamelde handtekeningen (op 1000 gebruikers van de bus in Nederhorst) voor behoud van de bibliobus aan wethouder Yvonne Siemons te overhandigen. Jan Goudberg, de oud-burgemeester van Nederhorst, die samen met hem actie voerde was helaas verhinderd.


Wethouder Yvonne Siemons neemt de handtekeningen in ontvangst
uit handen van drie enthousiaste Bergse bibliobusbezoekers.
V.l.n.r N-kwi Hoogland, Bart Dubelaar en Jurjan Russchenberg.

Stormbal voor Bibliobus

De actie was in gang gezet door een stuk in de Gooi- en Eemlander en een interview met directeur Truusje Besouw van de Loosdrechtse bibliotheek dat in De Brug verscheen. Daarin werd aangekondigd dat de bibliobus zou worden opgeheven. Ook de sociale structuurvisie, die in opdracht van de gemeente werd opgesteld door het bureau Hopman-Andres wees in dezelfde richting. Voldoende reden voor De Groot en Goudberg om de stormbal te hijsen voor de bibliobus.


Jim de Groot, met de Sociale Structuurvisie aan zijn voeten op de grond.
Rechts wethouder Yvonne Siemons.

Bij de overhandiging van de handtekeningen werden argumenten gewisseld tussen Jim de Groot, Wethouder Yvonne Siemons, Truusje Besouw (bibliotheek Loosdrecht) en Hilbrand Korver (Berger en steunfractielid GroenLinks). Daarbij vlogen de cijfers over en weer. De Groot rekende voor dat de voorgestelde oplossing, steunpunten in de kernen, duurder is dan het behoud van de bibliobus. "En dan is Ankeveen nog vergeten...". "Wij zijn tevreden met de bibliobus. Wij willen geen steunpunt."

Steunpunten worden beter dan Bus

Truusje Besouw ging frontaal in de aanval. Zij betoogde dat de steunpunten veel meer gaan bieden dan de huidige bibliobus. Bovendien wordt de subsidie op de bibliobus verlaagd. Ook is er een richtlijn vanuit rijk en provincie die eist dat bibliotheekwerk veel meer dan nu geclusterd wordt, waardoor er enerzijds besparingen optreden, maar er anderzijds betere kwaliteit geleverd kan worden.

Wethouder Siemons gaf aan dat de bemoeienis van de gemeente bij de voorgestelde plannen zijdelings is. De bal ligt primair bij de bibliotheek zelf. Zij wees De Groot erop dat de Sociale Structuurvisie nog niet een stuk van de gemeente is, maar een rapport van een extern bureau dat nog binnen het college besproken moet worden. De Groot reageerde ongelovig op die vaststelling. "Er staat toch gemeente Wijdemeren op?" : riep hij uit. "Dus dit rapport voor 18.000 euro is waardeloos?" Terwijl hij het uit zijn handen liet vallen. Wethouder Siemons trachtte de gemoederen te bedaren.

GroenLinks: Alles is al weg.


Besouw (rechts): "U krijgt meer dan u nu heeft."
Korver (links): "Alles is al weg uit Nederhorst.
Er zijn ook geen boeken meer in De Kuijer."

Hilbrand Korver betoogde dat de ervaring met de herindeling slecht is. "Er is niets meer over in Nederhorst. Wij willen de bibliobus houden, want die komt ook nog eens op meerdere plekken." De Groot was erg teleurgesteld in de Bergse raadsleden. Hij had alle fracties benaderd, maar had alleen een reactie van Kees Bosdijk (PvdA) gehad. En over die reactie was hij niet te spreken. Bosdijk verdedigde het verdwijnen van de bibliobus.

Stevige Toezeggingen

Toch werden er, toen de stemming weer wat gekalmeerd was, enkele belangrijke uitspraken gedaan door de wethouder en door de directeur van de bibliotheek. Er komt in alle kernen een dienst om boeken aan huis te brengen. De bibliotheek in Loosdrecht zal verschraald worden om de overige kernen beter te kunnen bedienen en zo de middelen beter over Wijdemeren te spreiden. "De opdracht van de bibliotheek is om een Wijdemeerse bibliotheek te worden." :aldus Besouw. De servicepunten in de overige kernen krijgen een bibliothecaris en internet, waarbij samenwerking gezocht wordt met bijvoorbeeld Seniorweb. En, de belangrijkste uitspraak, de bibliobus wordt pas opgeheven als de nieuwe servicepunten zijn ingericht.

En Ankeveen? Ankeveen bleef nog een beetje in de lucht hangen....


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil 19º Naar volgende bericht