Rik Jungmann

---

CDA Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

CDA Verkiezingsprogramma

Wijdemeren, 14 oktober 2005

Als eerste partij komt het CDA naar buiten met haar verkiezingsprogramma. De opmaat naar de verkiezingen op 7 maart.

Het verkiezingsprogramma kan gedownload worden in PDF formaat.

In de aanhef van het programma dat "Voor een levende gemeente heet" is beschreven wat de rol van de gemeente zou moeten zijn, wat de rol van de burger daarin is en welke eisen het CDA stelt aan de door die partij geleverde gemeentebestuurders.

Er staat:

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het ondersteunen en beschermen van de lokale gemeenschap als geheel en gemeenschappen van mensen zoals het gezin, de school, de kerk en tal van organisaties, maar ook de straat, de buurt en de wijk of het dorp.

Dat vraagt… verantwoordelijke burgers

Ieder mens telt, daarom solidariteit als tegenhanger van het hedendaagse individualisme. Daarvoor zijn menselijke waarden nodig: persoonlijke integriteit en waardigheid, respect, geluk, zorg voor en trouw aan elkaar, veiligheid en geborgenheid. Deze waarden staan voorop.

Dat vraagt… een betrouwbaar gemeentebestuur én betrokken politici

  • Voor het CDA zijn de volgende kenmerken voor gemeentebestuurders van belang:
  • zij moeten in de eerste plaats integer zijn bij het behartigen van publieke belangen, dat wil zeggen dat zij zich houden aan bepaalde deugden: zoals rechtschapenheid, eerlijkheid en onomkoopbaarheid.
  • daarnaast brengt het vervullen van een openbare functie met zich mee dat men in het openbaar verantwoording aflegt voor de keuzes die men maakt. Politici en bestuurders kunnen worden aangesproken op de keuzes en op hun eigen gedrag of voor handelingen van degenen die onder het bereik van de politieke verantwoordelijkheid vallen (ambtenaren).
  • een derde eis is betrouwbaarheid. Dat is de mate waarin het politieke handelen vertrouwen en geloofwaardigheid opwekt. Daaronder vallen ook begrippen als voorspelbaarheid van het overheidsoptreden, het nakomen van beloften en afspraken, consistentie en rechtszekerheid.
  • een vierde eis is dat CDA-gemeentebestuurders inspirerend en betrokken zijn. Zij weten zich geïnspireerd door het christen-democratische gedachtegoed en dragen dat ook uit.

De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Half bewolkt Windstil 18 Naar volgende bericht