Rik Jungmann

Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Bushokje niet Slopen

's-Graveland, 2 november 2005

De Curtevenne Stichting zond een brief aan college en raad om de voorgenomen sloop van het bushokje aan de Leeuwenlaan te voorkomen.


Het dichtgetimmerde bushokje, annex transformatorhuisje,
aan de Leeuwenlaan in 's-Graveland.

Eerder deed Joop Glijn in de WieWatWaar al een oproep om sloop van het bushokje aan de Leeuwenlaan te voorkomen. De Curtevenne Stichting sluit zich bij hem aan in een brief aan college en raad. De Curtevenne Stichting houdt zich bezig met monumenten in de voormalige gemeente 's-Graveland.

Ingezonden Brief

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren
Postbus 41
1243 ZG 's-Graveland

cc.leden van de gemeenteraad van Wijdemeren

Kortenhoef, 30 oktober 2005.

Geacht College,

Tijdens de laatste bestuursvergadering van de Curtevenne Stichting hebben wij gesproken over het zorgelijke bericht van het voorstel tot afbraak van het wacht- en electriciteits-gebouwtje aan de Leeuwenlaan in 's-Graveland, dat het gemeentebestuur had geventileerd in het Wijdemerenjournaal van donderdag 1 september j.l. U zult begrijpen dat wij, als stichting die het behoud van monumenten en karaktervolle panden binnen de gemeentegrenzen van het voormalige 's-Graveland als haar belangrijkste doelstelling heeft staan, hiertegen luid protesteren.

Het hoeft nauwelijks betoog dat het 'bushokje' (een understatement), een bouwwerk van de voormalig 's-Gravelandse architect P.H. Burger, een in alle opzichten karakteristiek bouwwerk is. Niet alleen vanuit bouwkundig oogpunt -een fraai architectonisch hoogstandje op het gebied van industrieel erfgoed- maar vooral vanuit de visie van beeldbepalend element bij de entree van de gemeente. Temeer daar het als eenheid kan worden beschouwd met de nabijgelegen 'Harinxma thoe Slooten'-bank.

Dat beide bouwwerken al lange tijd slecht onderhouden worden, was ook de helaas overleden voorzitter van onze stichting, Wim Hafkamp, al een doorn in het oog. Meerdere malen hebben wij gepleit voor reiniging en bouwkundig onderhoud van de bank en de wachtruimte. Helaas schijnt vandalisme vandaag de dag een onontkoombaar gegeven te zijn bij alle gebouwen en voorwerpen die tot de openbare ruimte behoren. Dat neemt niet weg dat al het mogelijke moet worden gedaan dit tot een minimum te beperken. Regelmatig onderhoud en toezicht beperken de schade al behoorlijk.

Dat bij ieder probleem de weg van de minste weerstand wordt gekozen -dan maar slopen!- is ons een doorn in het oog. Het verleden moet zichtbaar blijven, het heeft ons gemaakt tot wie en wat we zijn. Wij verwachten dat ons gemeentebestuur diezelfde visie heeft en zich daar ook sterk voor maakt. Vandaar dat wij u oproepen het naderend besluit tot amoveren van dit karaktervolle gebouwtje op te schorten. Misschien moet een andere bestemming worden gezocht waarbij vandalisme uitgesloten of tot een minimum wordt gereduceerd. Graag willen wij met u (en andere partijen) meedenken en bieden hierbij onze diensten aan.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Namens het bestuur van de Curtevenne Stichting,

C. Denninger-Schreuder, secr.


De wekelijkse nieuwsbrief Zwaar bewolkt Matige wind 13 Naar volgende bericht