Rik Jungmann

---

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Planschade: Tot vijf Jaar

Wijdemeren, 19 juli 2005

Niet langer de gemeenteraad, maar het college van B en W gaat vanaf 1 september over verzoeken om planschade besluiten. Planschade kan vanaf die datum nog tot maximaal vijf jaar na het ontstaan gevraagd worden.

Er is de afgelopen tijd in Wijdemeren veel over planschade te doen geweest in Wijdemeren. Met name de planschadeverzoeken van een aantal bewoners van de Zuidsingel in Kortenhoef deed veel stof opwaaien, omdat zij het verzoek om planschade deden nadat een commerciëel bureau hen na tien jaar getipt had over de mogelijkheid. Raad en college besloten tot twee keer toe om de planschade niet toe te kennen, de tweede keer in de raad van 21 april j.l., ondanks een advies van de commissie Bezwaar- en Beroepschriften om wel uit te keren. Die zaak loopt nog.

Persbericht

Nieuwe regeling voor planschadevergoedingen

Per 1 september a.s. geldt er een nieuwe regeling voor planschadevergoeding in Wijdemeren. Dit is het gevolg van gewijzigde wetgeving. Besluiten over planschadeverzoeken worden voortaan genomen door het college en niet langer door de gemeenteraad. Dit kan de besluitvormingstermijn verkorten. Nieuw is ook dat inwoners tot maximaal 5 jaar, na een herziening of vrijstelling van een bestemmingsplan, om planschadevergoeding kunnen vragen.

Bij planschade gaat het om vergoeding van schade door wijziging van een planologische regeling. Volgens de wet kost het indienen van een planschadeverzoek bij een gemeente 300 euro. Nieuw is dat een gemeente aan een particulier of een ontwikkelaar, die om een herziening of vrijstelling van een bestemmingsplan vraagt, compensatie kan vragen voor de planschade-vergoeding voor omwonenden. In de afgelopen periode hebben gemeenten deze kosten zelf moeten betalen.

De nieuwe regeling voor planschadevergoeding geldt per 1 september 2005. Aanvragen om vergoeding van planschade die al zijn ingediend, of nog vóór 1 september worden ingediend, behandelt de gemeenteraad. Hieraan zijn geen kosten verbonden.


De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Half bewolkt Zonnig Matige wind 22º Naar volgende bericht