Rik Jungmann

Kasteel-Museum Syepsteyn
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Nieuwe directeur Sypesteyn

Loosdrecht, 21 januari 2005. Kasteel-Museum Sypesteyn heeft per 15 januari een nieuwe interim directeur. Mevrouw Wüstefeld volgt mevrouw Bogaard op.

Persbericht

Nieuwe directeur a.i. Kasteel-Museum Sypesteyn

Het Bestuur van de Van Sypesteyn-Stichting in de gemeente Wijdemeren maakt bekend dat per ingang van 15 januari mevr. drs. W.C.M. Wüstefeld is benoemd als interim directeur van Kasteel-Museum Sypesteyn. Zij neemt daarmee de taken over van mevr. drs. C.G. Bogaard die vele jaren in het museum gewerkt heeft. Al tijdens haar studie kunstgeschiedenis was Conny Bogaard als rondleider actief betrokken bij Kasteel Sypesteyn. In 1992 werd zij conservator en vanaf 2004 functioneerde zij als interim directeur. Mevr. Bogaard vertrekt wegens het aanvaarden van een nieuwe functie in de Verenigde Staten en neemt met weemoed afscheid van ‘haar’ museum.

Op korte termijn heeft het bestuur mevr. drs. W.C.M. Wüstefeld bereid gevonden de functie van directeur waar te nemen. Helen Wüstefeld is historica en studeerde in Groningen en in Leiden. Zij volgde een management opleiding in Boston, VS. Haar museale ervaring deed zij op in Museum Meermanno-Westreenianum te Den Haag en Museum Catharijneconvent te Utrecht waar zij werkzaam was in verschillende functies. Onder haar leiding kwamen verschillende grote projecten tot stand, waaronder een aantal internationale tentoonstellingen. Helen Wüstefeld is gespecialiseerd op het brede terrein van de Middeleeuwen en heeft diverse publicaties op haar naam staan. In Kasteel Sypesteyn zal zij zich bezig houden met de dagelijkse leiding en de invulling van het jaarprogramma met betrekking tot de historische tuin en het kasteel-museum. Daarnaast zal zij zich, in overleg met het Bestuur, actief inzetten voor de ontwikkeling van het naastliggende terrein van “De Schutse” dat onlangs door de gemeente Wijdemeren is verworven ten gunste van het museum.

De verwerving van het perceel incl. restaurant “De Schutse” werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Noord-Holland, gefinancierd uit het EU-programma Plattelandsontwikkeling (POP) en uit de provinciale begrotingspost co-financiering Europese projecten. De Van Sypesteyn-Stichting droeg zorg voor het resterende bedrag, terwijl de gemeente Wijdemeren heeft toegezegd de reguliere subsidie te handhaven. Voorzien wordt de uitbreiding van de historische tuin, van de educatie mogelijkheden, van jeugd- en horecavoorzieningen, van de museumwinkel en de parkeergelegenheid. Ook wordt aansluiting gezocht bij wandel- en fietspaden. Het is voor Kasteel Sypesteyn van essentieel belang dat de invulling van deze plannen “in harmonie tussen kunst, natuur en historie” in de komende vijf jaar wordt gerealiseerd. Daarmee moeten “de middeleeuwse fundamenten van Sypesteyn een stevig fundament krijgen voor een rotsvaste toekomst”.

Kasteel Sypesteyn in Loosdrecht (gem. Wijdemeren) is een van de cultuurhistorische pareltjes in de provincie Noord-Holland. Het beleid van de provincie op het gebied van recreatie en toerisme is erop gericht om deze "parels" te ontwikkelen en te onderhouden, zodat onze provincie nòg aantrekkelijker wordt voor inwoners en toeristen.


De wekelijkse nieuwsbrief SneeuwHalf bewolktMatige wind Naar volgende bericht