Rik Jungmann

Communicatie gemeente Wijdemeren

Persbericht Gem. Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Lintjesregen 2005

Wijdemeren, 29 april 2005. Zes Wijdemeerders kregen vanochtend een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Don Bijl.

Het waren:

Persbericht

Uitreiking 6 Koninklijke Onderscheidingen in Wijdemeren

Het is ‘Lintjesregen’ in Wijdemeren op vrijdag 29 april 2005. Zes inwoners uit Wijdemeren kregen uit handen van burgemeester D. Bijl een Koninklijke Onderscheiding. De feestelijke uitreiking vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis tussen 10.00 en 12.00 uur. De inwoners werden er, zoals gebruikelijk, naar toe gelokt door familie of vrienden en wisten niet dat deze verrassing hen te wachten stond. De burgemeester sprak hen om beurten toe en spelde de versierselen op.


V.l.n.r. de heer Houtop, de heer Tamming, mevrouw Van Woudenberg, burgemeester Don Bijl, de heer Leurs, de heer Buné en de heer Janmaat.De heer J.J. Buné uit Kortenhoef: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tot zijn pensionering was de heer Buné (65) senior account manager bij Philips Communicatie Systemen. Daarnaast zette hij zich op vrijwillige basis in voor bevordering van het onderwijs, bevordering van broederschap onder alle mensen en behoud van monumenten. Eén daarvan is het bekende forteiland Pampus.

Vanaf 1995 was hij operationeel manager van de Stichting Pampus in Muiden. Deze stichting coördineert de werkzaamheden en activiteiten op het forteiland. In 2000 benoemde het bestuur hem tot statutair directeur. Onder zijn leiding werd een ambitieus plan voor het forteiland ontwikkeld waardoor de toegankelijkheid van het eiland is toegenomen en het bezoekersaantal steeg tot 35.000 in 2002 en 40.000 in 2003. Ook nu nog werkt de huidige leiding van Pampus aan een verdere gefaseerde uitvoering van zijn plan.

De heer Buné creëerde voor het forteiland een bijzondere vrijwilligersorganisatie. Een organisatie die rekening houdt met de sociale situatie van de 70 mensen die zich, in hun vrije tijd, voor het forteiland inzetten. WAO-ers kregen er een nieuwe kans, gepensioneerden werden gids of onderhoudsmonteur en een dakloze vond er zelfs weer regelmaat in zijn leven. Zelf stak de heer Buné ook regelmatig de handen uit de mouwen. Zo werkte hij in de winter mee met de onderhoudsploeg en zette hij een computernetwerk op die hij bovendien zelf programmeerde. In mei 2003 nam de heer Buné afscheid van de Stichting Pampus. Voor het functioneren van de organisatie was dit ingrijpend.

Op het terrein van onderwijs heeft de heer Buné zich van 1973 tot 1988 verdienstelijk gemaakt. Hij was ondermeer bestuurslid, penningmeester en vice-voorzitter van het schoolbestuur van de Paulusschool in Hilversum. Samen met zijn medebestuursleden en het schoolhoofd wilde hij de huisvesting van de school verbeteren. Dit resulteerde uiteindelijk in nieuwbouw. Tegelijkertijd wilde de school toetreden tot de Stichting Katholiek Onderwijs Hilversum. Deze fusie kwam in 1979 tot stand. Voor de heer Buné betekende dit dat hij in 1980 voorzitter werd van het sectiebestuur Paulusschool en lid van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Hilversum. In 1983 werd hij zelfs voorzitter van deze stichting. Aan het eind van de jaren ’80 legde de heer Bruné beide functies neer.

Verbroedering onder mensen is een ander belangrijk thema in het leven van de heer Buné. Hij staat bekend als zeer betrokken en iemand die zich altijd voor zijn medemens wil inzetten. Hij is ruim 14 jaar lid van de Independent Order of Odd Fellows (IOOF), een organisatie die vanuit haar idealen streeft naar broederschap onder alle mensen. Vanuit zijn afdeling, Eemloge nr. 36 in Baarn, organiseerde hij avondactiviteiten in Zorgcentrum Schoonoord in Baarn. Vorig jaar nam hij nog het initiatief voor het opzetten van een wekelijks formulierenspreekuur voor mensen die onvoldoende zijn geschoold en zich geen raad weten met de vaak lastige formulieren van instanties en overheid.

Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert hem als “iemand die anderen heeft gestimuleerd” en “iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”.

De heer L.M. Houtop uit Nederhorst den Berg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Houtop (69) werkte tot zijn pensionering als field engineer/technisch tekenaar bij Dorr Oliver. Een organisatie van ingenieurs op het gebied van waterzuivering en waterfiltering. Daarnaast heeft hij zich dertig jaar, op vrijwillige basis, ingezet voor de volkshuisvesting in Nederhorst den Berg.

De heer Houtop is in 1972 toegetreden tot het bestuur van de woningbouwvereniging Goed Wonen in Nederhorst den Berg. In 1974 werd hij voorzitter. De ambitie van het bestuur van Goed Wonen was om te voorzien in betaalbare woningen en het onderhoud hiervan. Als eerste groot project zijn, onder zijn leiding, de bejaardenwoningen in de Horn- en Kuyerpolder en de woningen in Nieuw en Oud Overmeer gerenoveerd. Daarnaast maakte hij zich sterk voor het comité ‘Speeltuin Horn- en Kuyerpolder’. Vele woningbouwprojecten, waaronder projecten die onder zijn leiding zijn uitgevoerd, zijn beschreven in het boek “75 jaar Goed Wonen Nederhorst den Berg”.

In de beginjaren van de woningbouwvereniging was er geen kantoorruimte beschikbaar. Daarom hield de heer Houtop de vergaderingen bij zich thuis. Zijn gezin heeft zich daaraan aangepast. Omdat het uitstekende werk van de heer Houtop voor “Goed Wonen” bij iedereen bekend was, werd hij vaak gezien als opzichter. Huurders belden hem, desnoods ’s nachts, als er iets aan de woningen moest gebeuren. De heer Houtop beschouwde dit als vanzelfsprekend. Hij stond altijd klaar om de circa 260 leden van de woningbouwvereniging te helpen.

In 2003 is de Bergse woningbouwvereniging gefuseerd met Woningcorporatie Atrium, waardoor de woningbouwvereniging Goed Wonen een huurdersvereniging werd. De heer Houtop heeft gezorgd dat deze overgang goed verliep. Als voorzitter van de woningbouwvereniging en later de huurdersvereniging was én is de heer Houtop, samen met de andere leden van het bestuur, verantwoordelijk voor de toewijzingsprocedure van de woningen, het zo mogelijk oplossen van juridische geschillen met huurders, het overleg met bewonerscommissies en de beleidsvoorbereiding van grootonderhoudprojecten. Als voorzitter van de Huurdersvereniging Goed Wonen zet de heer Houtop zich tot op de dag van vandaag enthousiast in voor de volkshuisvesting in Nederhorst den Berg.

Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert hem als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd”.

De heer J.G.M. Janmaat uit Nederhorst den Berg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ook de heer Janmaat (59) zet zich al meer dan dertig jaar, naast zijn baan bij de gemeente Weesp op afdeling belasting en vastgoed, op buitengewone wijze in voor de Bergse woningbouwvereniging Goed Wonen.

In 1976 werd de heer Janmaat, huurder van Goed Wonen, lid van het bestuur als penningmeester. Hoewel er geen inwerkperiode was en hij geen bestuurlijke ervaring had, heeft de heer Janmaat de werkzaamheden door zijn financiële inzicht goed opgepakt. Hij liet zien dat hij de juiste man op de juiste plaats was. De heer Janmaat werkte aan de huuradministratie, de huurinning, de woningtoewijzing en de toewijzing van premiekoopwoningen. Later werd de toewijzing in gewestelijk verband georganiseerd. Namens Goed Wonen heeft de heer Janmaat zich met de oprichting van deze organisatie bezig gehouden.

Bij Goed Wonen en bij de heer Janmaat kwam het belang van de huurder op de eerste plaats. Problemen van huurders werden in goede samenwerking met de Sociale Dienst zoveel mogelijk opgelost. Uitzettingen als gevolg van hoge huurschulden werden voorkomen en voor huurachterstanden werden meestal goede regelingen getroffen. Hierin speelde de heer Janmaat een aanzienlijke rol. Op eigen initiatief vulde hij jaarlijks bovendien voor zo’n 60 leden de huursubsidieformulieren in.

In de samenwerking met het overkoepelend orgaan voor woningbouwcorporaties ‘Aedes’ verliep het contact op het financiële vlak altijd tot volle tevredenheid. In 2001 werd de heer Janmaat ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum onderscheiden met de Zilveren Corporatiepenning Aedes.

Hoewel veel van zijn werkzaamheden door de fusie met Atrium nu in groter verband worden uitgevoerd, blijft heer Janmaat zich als penningmeester van Huurdersvereniging Goed Wonen met onverminderd enthousiasme inzetten voor de woningen in Nederhorst den Berg. Naast zijn dagelijks werk, is de heer Janmaat nog wekelijks in touw voor Goed Wonen.

Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert hem als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”.

De heer G.A Leurs uit Nederhorst den Berg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Leurs (45) is directeur-eigenaar van Hoveniersbedrijf Leurs. Dit bedrijf is in 15 jaar uitgegroeid van eenmanszaak tot een toonaangevend hoveniersbedrijf met 14 medewerkers. De heer Leurs is binnen de hoveniersbranche zeer actief. Zo vertegenwoordigt hij op bestuurlijk niveau de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners in de ledenraad van de landelijke branchevereniging. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter en organisator van vele festiviteiten in Ankeveen die door diverse verenigingen in dit dorp zijn opgepakt.

Sinds 1992 is de heer Leurs voorzitter van het Oranjecomité Ankeveen. In deze functie is hij initiator van vele door het comité georganiseerde activiteiten. Zo zet hij zich jaarlijks in voor de organisatie van de festiviteiten rond Koninginnedag. Op 29 april is er de traditionele Ronde van Ankeveen, een speciale activiteit voor de kleintjes van 2 tot 5 jaar en een Oranjebal. Op Koninginnedag zelf zijn er ‘s ochtends kinderspelen en ’s middags activiteiten voor volwassenen. De voorbereiding hiervoor doet de heer Leurs in de avonduren evenals de organisatie van de collectes om alles kostendekkend te kunnen maken. 2004 was een bijzonder jaar voor het Oranjecomité Ankeveen vanwege het 100 jarig bestaan. Daarom werden de jaarlijkse oranjefestiviteiten gecombineerd met een vierdaags feest met allerlei activiteiten op gebied van sport, cultuur en vermaak. Ook van dit feest was de heer Leurs de initiator.

Er waren ook andere hoogtepunten. Bijvoorbeeld de viering van 50 jaar bevrijding, in 1995. De heer Leurs speelde ook toen een belangrijke rol in de organisatie van de speciale feestweek. Mede door zijn bezielende leiding werd Ankeveen in de regio hét dorp waar het meest georganiseerd werd, waarbij ieder huis (als onderdeel van een wedstrijd) versierd was en waar alle lokale verenigingen aan deelnamen. Het budget voor dit feest, 200.000 gulden, is bijeengebracht door eigen fondsenwerving. Vijf jaar later was het 1000-jarig bestaan van Ankeveen. Bij deze gelegenheid werd er een acht dagen durend festijn georganiseerd. De heer Leurs was opnieuw gangmaker en organisator. Bij deze activiteit, die drie jaar voorbereiding heeft gekost, werd de hulp ingeroepen van alle verenigingen om het geheel professioneel te organiseren. De kosten van deze activiteiten, 150.000 euro, zijn geheel door het comité zelf gefinancierd.

Naast de oranjevereniging en de organisatie van de genoemde eenmalige grote evenementen is de heer Leurs ook actief binnen andere verenigingen. Zo is hij medeorganisator van de jaarlijkse carnavalsactiviteiten, is hij oprichter en bestuurslid van het Havenloos Mannenkoor, is hij bedenker en medeorganisator van het ‘IJsfestijn’ en helpt hij mee aan de organisatie van de intocht van Sint Nicolaas.

Het is bewonderenswaardig dat de heer Leurs naast de drukke werkzaamheden voor zijn bedrijf zich zo actief inzet voor tal van maatschappelijke activiteiten in Ankveen. Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert hem als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”en “iemand die anderen heeft gestimuleerd”.

De heer W.G. Tamming uit Nederhorst den Berg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Tamming (58) werkt bij veeteeltcoöperatie CR Delta. Daarnaast zet hij zich in voor muziek, de kerk en ontwikkelingssamenwerking.

De heer Tamming werd in 1958 lid van de Algemene Muziekvereniging ‘Crescendo’. Een vereniging die in september 100 jaar bestaat en waarvan hij voorzitter is. Al 35 jaar is de heer Tamming tamboer-maître van de vereniging. Hij geeft leiding aan het tamboercorps en is verantwoordelijk voor de begeleiding bij concoursen, festivals en andere gelegenheden zoals het binnenhalen van Sint Nicolaas, de 4 mei herdenking en de aubade op Koninginnedag. Door zijn sociale en pedagogische capaciteiten is hij voor veel jonge leden van de vereniging een praatpaal. Hij heeft oog voor de problemen waar sommige jongeren mee kampen en is sterk in het coachen en leiden van de groep. De heer Tamming heeft hart voor de vereniging. Dit blijkt uit de hoeveelheid tijd en energie die hij heeft gestoken in de realisatie van het verenigingsgebouw ‘De Notenbalk’, dat in maart 1988 werd geopend. Ook organiseert hij sinds 1978 jaarlijks een rommelmarkt, waarvan de opbrengst besteed wordt aan uniformen. De heer Tamming staat in Nederhorst en Berg bekend als iemand die het sociale leefklimaat in die gemeente heeft bevorderd. Hiervoor bestaat veel waardering.

Naast zijn activiteiten voor Crescendo is de heer Tamming actief op kerkelijk terrein. Van 1974 tot 1980 was hij diaken van de toenmalige Hervormde Gemeente in Nederhorst den Berg. Anno 2005 zet hij zich als lid van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg in voor de jaarlijkse bazaar waarvan de opbrengst deels gaat naar een goed doel en deels naar het restauratiefonds van de Willibrordkerk. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter de bekende en geliefde “Actie Oliebollen”. Deze worden gebakken en verkocht ten bate van de restauratie en instandhouding van de Willibrordkerk.

De heer Tamming zet zich ook in voor noodlijdende gebieden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Dit doet hij als actief lid van de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze commissie stimuleert de leden van de Protestantse Gemeente op financieel terrein voor projecten in deze gebieden. Elk jaar is er een nieuw project, geïnitieerd door de landelijke diaconie van de Protestantse Gemeente. De heer Tamming bezoekt de informatieavonden over de projecten en organiseert vervolgens bij zijn eigen Protestantse Gemeente een bazaar. De opbrengst is telkens voor het lopende project in één van de noodlijdende gebieden.

Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert hem als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen” en “iemand die anderen heeft gestimuleerd”.

Mevrouw T. van Woudenberg – Roelen uit Loosdrecht: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Van Woudenberg (81) zet zich al sinds 1971 in als vrijwilligster bij diverse maatschappelijke organisaties in Loosdrecht.

Mevrouw Woudenberg heeft zich gedurende 22 jaar zeer verdienstelijk gemaakt voor de inmiddels opgeheven afdeling van het Nederlandse Rode Kruis in Loosdrecht. Voor de jaarlijkse markt en andere braderieën waar handwerken werden verkocht ten bate van het Rode Kruis, was zij altijd bezig met het bedenken en het maken van prachtige creaties. Het brengen van materiaal en het ophalen van handwerken bij mensen die aan huis gebonden waren, was voor haar vanzelfsprekend. Op de dag zelf hielp ze de kraam inrichten en bemannen en ’s avonds hielp ze weer met afbreken. In 1981 ontving mevrouw Van Woudenberg van het Rode Kruis een speld voor 10 jaar trouwe dienst.

Zorginstellingen Loosdrecht is het overkoepelend orgaan van verpleeghuis Beukenhof
en het woonzorgcentrum Emtinckhof. Mevrouw Van Woudenberg is ruim 30 jaar vrijwilligster bij deze zorginstellingen. In 1973 startte het wekelijkse borreluurtje in de Beukenhof. Mevrouw Van Woudenberg verzorgt al sinds het begin elke week(!) dit borreluur. Zij helpt de circa 60 patiënten om bij het borreluur aanwezig te kunnen zijn en brengt hen weer terug naar hun afdelingen. Ook coördineert mevrouw Van Woudenberg de organisatie van het borreluurtje. Naast haar wekelijkse werk voor het borreluur heeft mevrouw Van Woudenberg van 1991 tot 2002 de maaltijden rondgebracht in de Emtinckhof en daarbuiten, in de aanleunwoningen. Zij draaide hiervoor mee in een rooster en liep eens in de zes weken één hele week met de maaltijdkar. Hierbij maakte ze, als de tijd dat toeliet, een praatje met de bewoners en was ze altijd bereid om ze op andere wijze bij te staan. Haar inzet en betrokkenheid bij Zorginstellingen Loosdrecht worden zeer gewaardeerd.

Ook op andere terreinen was zij actief. Van 1973 tot en met 1987 heeft mevrouw Van Woudenberg ondersteuning verleend bij de jaarlijkse Avondvierdaagse in Loosdrecht. Ondanks haar enthousiasme besloot ze op 64-jarige leeftijd dat de tijd gekomen was voor een jongere generatie om dit werk te doen. Mevrouw Van Woudenberg was ook ruim 28 jaar collectant voor KWF Kankerbestrijding, afdeling Loosdrecht. Het collecteren nam zij zeer serieus. Als mensen bij haar eerste collecteronde niet thuis waren, ging ze op een later moment terug om er voor te zorgen zoveel mogelijk geld in te zamelen. Na 25 jaar heeft ze van het KWF een speld ontvangen.

Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert haar als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen” en “iemand die anderen heeft gestimuleerd”.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolktMatige wind19º Naar volgende bericht