Rik Jungmann

Douwe van Essen

Provincie Noord-Holland
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

€ 800.000 voor Sypesteyn

Loosdrecht, 19 oktober 2004. De provincie Noord-Holland deed haar best om Europese subsidie voor Kasteel-Musesum Sypesteyn te krijgen, dat lukte. Vier ton van de EU en vier ton van Noord-Holland om Sypesteyn te redden.


Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht

Persbericht

Provincie redt kasteelmuseum Sypesteyn

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland trekken een bedrag van
€ 800.000- uit om de toekomst van museumkasteel Sypesteyn in de gemeente Wijdemeren veilig te stellen. Met dat geld kan het voormalige koetshuis De Schutse dat ooit bij het 100 jaar oude kasteel hoorde, gekocht worden en is uitbreiding van de kasteeltuin mogelijk. Het gehele historische complex gelegen in de voormalige Utrechtse gemeente Loosdrecht, wordt in oude glorie hersteld en aantrekkelijk gemaakt voor toeristische en recreatieve activiteiten.


De kosten voor het totale project bedragen ruim € 900.000,-
De provinciale bijdrage van € 800.000,- bestaat voor de helft uit Europees geld dat de provincie heeft losgekregen uit het EU-programma Plattelandsontwikkeling (POP). De andere helft komt uit de provinciale begrotingspost cofinanciering Europese projecten.
De gemeente Wijdemeren draagt zorg voor het resterende bedrag.

De provincie heeft als voorwaarde aan de subsidie gesteld dat het businessplan, dat de gemeente Wijdemeren heeft opgesteld voor het hele historische complex, binnen vijf jaar wordt uitgevoerd.
Onderdelen van het businessplan zijn de uitbreiding van de historische tuin, wandel- en fietspaden, parkeergelegenheid, uitbreiding van het museum, een museumwinkel en educatie-, jeugd- en horeca-voorzieningen. In het exploitatieplan wordt op basis van de extra voorzieningen én functies die worden toegevoegd aan het museum, een verdubbeling van het jaarlijks aantal bezoekers verwacht. ( Nu zijn dat er voor museum en tuinen 17.000). Het kasteelmuseum kan toegevoegd worden aan een van de vele cultuurhistorische pareltjes in de provincie Noord-Holland. Het beleid van de provincie op het gebied van recreatie en toerisme is erop gericht om deze "parels" te ontwikkelen en te onderhouden. Dat is niet alleen aantrekkelijk voor de inwoners van de de provincie maar ook voor de (buitenlandse) toeristen. Meer toeristen zorgen voor meer werkgelegenheid.


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigWindstil17º Naar volgende bericht