Rik Jungmann

WWK
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Partijen lijnrecht tegenover elkaar

Wijdemeren, 11 november 2004. Vanavond laaide de smeulende veenbrand in de coalitie en het college in volle hevigheid op. Om 10.00 uur was de pers gevraagd om kennis te komen nemen van de uitslag van het beraad dat eerder vanavond had plaatsgevonden.

CDA, PVdA, DBL (de restcoalitie)


Betske van Henten (CDA)

Gert Zagt (DBL)

Lia Moote (PvdA)

De persconferentie werd geleid door Betske van Henten, fractievoorzitter van het CDA, geflankeerd door fractievoorzitter Gert Zagt van DBL en fractievoorzitter Lia Moote van de PvdA. Er heerste een bedrukte sfeer. Op de achtergrond stonden alle wethouders en de fractievoorzitter van DBW, René Voigt om te horen wat de restcoalitie aan de pers te melden had.

Betkse van Henten verklaarde dat de drie coalitiepartijen alle bezuinigingsmogelijkheden nauwkeurig bekeken hadden, maar er geen gevonden hadden die gerealiseerd konden worden zonder financiële gaten op termijn of zonder risico's. Alleen het amendement waarin enige verschuivingen ten gunste van bijv. de sociale structuur en het wegenonderhoud was in hun ogen verantwoord. Het feit dat DBW tegen de eigen wethouder en de coalitie had gestemd, werd door haar als "onacceptabel" bestempeld. Zeker bij een zo belangrijk voorstel als de begroting. De drie coalitiepartijen waren unaniem van mening dat alle coalitiepartners gezamenlijk de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de begroting. Lia Moote (PvdA): "Tegenstemmen tegen de begroting van het eigen college is een doodzonde."

Op de vraag waarom het een week heeft geduurd voor de coalitie besloot tot deze verregaande stap was het antwoord dat men niet overhaast te werk wilde gaan, gedreven door de emotie van het moment.

Betske van Henten (CDA) sprak veel waardering voor wethouder Co de Kloet uit en zijn opstelling tegenover zijn eigen partij. Desondanks zijn de drie partijen van mening dat een wethouder die niet de steun van zijn eigen partij geniet, niet langer deel uit kan maken van het college. De coalitiepartijen hopen dat hij zich zelf zal terug trekken. Mocht hij dat niet doen, dan zullen zij de voorzitter van de raad, burgemeester Don Bijl, verzoeken om zo spoedig mogelijk een extra raad uit te schrijven om tijdens die raad de wethouder met een motie van wantrouwen tot vertrek te dwingen.

Gert Zagt (DBL) zei dat hij twee versies van zijn algemene beschouwingen had voorbereid. Een versie waarin rekening werd gehouden met de loyale medewerking van DBW en een versie waarin gereageerd werd op een tegenstem van DBW.

Alle drie de fractievoorzitters gaven aan dat het besluit hen moeilijk is gevallen. "Wij zijn met drie partijen begonnen (toen nog DB, CDA en PvdA) en hadden de klus dolgraag af willen maken."

Burgemeester Don Bijl zou na de persconferentie op de hoogte gesteld worden van de finale conclusies en de gevolgen van het besluit van de coalitiepartijen.

DBW


René Voigt (DBW)

Een verbitterde René Voigt (DBW) verklaarde dat het gesprek vanavond tussen de partijen geen gesprek was. In zijn ogen was het een mededeling die door de andere partijen gedaan werd aan het adres van DBW. Het persbericht, zo zei hij, lag vooraf al klaar.

Hij herhaalde zijn standpunt dat "je in de coalitie van mening moet kunnen verschillen". "Het enige doel dat wij wilden bereiken was een zo laag mogelijke OZB. Op straat spreekt iedereen je aan dat de OZB te veel stijgt. Dat wilden wij voorkomen."

Hij verklaarde voorafgaand aan de begrotingsbehandeling met diverse bezuinigingssuggesties te zijn gekomen, maar geen gehoor te hebben gevonden bij de overige drie partijen.


Wethouder Co de Kloet (DBW)

Wethouder Co de Kloet zat er verslagen bij. "Het gesprek vanavond kwam als een mokerslag en was niet nuttig. Het was een complete verrassing. Ik ben een wethouder van Wijdemeren en niet van DBW alleen. Vanavond heeft geen van de collega-wethouders een mond opengedaan of het voor mij opgenomen. Mijn lot is bezegeld."

René Voigt voegde daar aan toe dat zijn fractie vertrouwen heeft in de wethouder en in het college als geheel. "Er wordt nu een vertrouwenskwestie van gemaakt door de andere drie partijen. Men heeft een stok gevonden om de hond te slaan."

Tegenspraak

Na afloop konden nogal wat tegenstrijdige uitspraken genoteerd worden uit de mond van diverse aanwezigen. Zo verklaarde wethouder Wim Neef (CDA) dat er in een veel vroeger stadium overeenstemming bereikt was met DBW over een OZB verhoging van 5%. Tot het moment dat de brief van het ministerie binnenkwam met een enorme korting op de algemene uitkering. Toen haakte DBW af en ging zijn eigen weg. DBW heeft over de gang van zaken een andere lezing.

Extra wethouder

Wethouder Ties Hagen (PvdA) vindt de resterende meerderheid van 11 van de 19 zetels eigenlijk te krap om goed te kunnen besturen, maar heeft zich laten overtuigen dat het met de bestaande bemanning en meerderheid ook verder moet kunnen. Zijn voorkeur voor D66 of GL als aanvulling, is ingegeven door het feit dat deze partijen zeer vaak voorstellen van het college steunen en linkse partijen zijn.

Drie maal is scheepsrecht?

In zijn politieke carrière  van enige tientallen jaren heeft wethouder Co de Kloet twee keer eerder een motie van wantrouwen gekregen. De eerste keer, midden jaren zeventig, was hij nog wethouder in 's-Graveland voor de PvdA. Bij de verdeling van woonruimte in een nieuwbouwwijk waren onregelmatigheden aan het licht gekomen, die hem de kop kostten.

De tweede keer, hij was toen wethouder voor Dorpsbelangen, ontstond er grote commotie over een artikel in de Telegraaf dat handelde over opslag van chemische stoffen op De Slenk. Dat artikel was geschreven door De Kloet jr. Voor de toenmalige raad was de commotie een reden om hem naar huis te sturen.

Het is curieus en zuur voor hem te constateren dat DBL, waarvan hij één van de initiators was, nu zijn derde motie van wantrouwen zal steunen om hem uit het college te verwijderen.

Meer...


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigWindstil Naar volgende bericht