Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Gooi- en Eemlander


Bijl: geen burenruzies

Wijdemeren, 8 januari 2004. In een interview met Laura van Zutphen van de Gooi- en Eemlander lucht burgemeester Don Bijl ongewoon scherp zijn hart.

Hij zegt in het stuk dat hij zich "kapot" ergert aan "ordinaire" ruzies tussen buren, die gemeentelijke procedures gebruiken om hun ruzie uit te vechten. Bijl wil aan dit soort conflicten "absoluut" geen prioriteit geven. Volgens hem wordt onnodig veel ambtelijke capaciteit door de zaken opgeslokt. Wat hem betreft "komen deze zaken onder op de stapel".


Don Bijl: Burenruzies onder
op de stapel.

Hij vindt dat de buren er samen maar uit moeten komen en eventueel naar de rechter stappen. De gemeente heeft volgens hem geen tijd om ten behoeve van de ruziemakers "op te draven" om te "handhaven". Bijl zegt dat er wel belangrijker zaken gedaan moeten worden zoals milieuhandhaving en brandveiligheid.

De raadsleden krijgen ook een veeg uit de pan. Bijl hekelt het feit dat sommige raadleden zich volgens hem voor het karretje laten spannen om bepaalde zaken aanhangig te maken in de raadsvergadering.

Als "bijzonder ergerlijk"voorbeeld noemt hij "burenruzies" zoals tussen de familie Six en 't Hoen over de beeldentuin van de laatstgenoemde. "Waar gaat het over?" :aldus Don Bijl.

Hij zal de verantwoordelijke ambtenaren verzoeken om aan dit soort zaken in het vervolg minimale aandacht te schenken. Van de burger vraagt hij begrip voor het gebrek aan capaciteit en de lage prioriteit voor dit soort zaken.

(Toegevoegd 9-1-2004. 16.48 uur. Het interview is een nadere inkleuring van de nieuwjaarstoespraak die de burgemeester onlangs hield.)

Van de redactie

Met alle respect. Op het standpunt van de burgervader is ons inziens inhoudelijk wel wat af te dingen. Er bestaan wettelijke procedures en wettelijke termijnen waarbinnen de gemeente moet reageren als een burger een klacht indient of een bezwaarprocedure start. Als de gemeente in gebreke blijft om adequaat te reageren, dan kunnen de gevolgen desastreus zijn als de burger vervolgens zijn recht via de rechter probeert te halen en krijgt. Het meest extreme voorbeeld daarvan in Wijdemeren is de kwestie De Krakeelakker. Dergelijke bezwaren onder op de stapel leggen kan wel eens een middel blijken, dat uiteindelijk erger is dan de kwaal.

Ook het verwijt aan raadsleden dat zij aandacht vragen voor een probleem dat een burger aankaart, is ons inziens principieel onjuist. Volksvertegenwoordigers zijn er om de burger te horen en een stem te geven in het democratische proces. Dat geldt voor kamerleden en voor raadsleden. Als een burger een misstand signaleert en die onder de aandacht van een raadslid brengt, dan heeft dat raadslid altijd het recht, sterker nog, de plicht om daar aandacht voor te vragen, als hij vindt dat de burger gelijk heeft. Binnen of buiten de kamer of de raad. Dat principe is een pijler van de vertegenwoordigende democratie.

In de raad is er geen enkele fractie die niet af en toe aandacht vraagt voor een bepaalde kwestie. En terecht. Daar zijn ze voor gekozen. Als ze het niet doen, dan worden ze niet herkozen. Zo werkt het. Uiteraard moet de fractie zelf kiezen waar wel en waar geen aandacht voor wordt gevraagd, om wissewasjes te vermijden.

Als de raad het met de uitspraken van de burgemeester eens is, dan moet ze een procedure maken, waarin het onder op de stapel leggen van bezwaren vastgelegd wordt door middel van een raadsbesluit met bijbehorende procedure en de criteria. Dat is ook prima, maar dan weet de klagende burger waar hij aan toe is.

Uiteraard nodigen wij college en raad graag uit om door middel van onderstaande link (reacties) te reageren op deze principiŽle kwestie. Alle bijdragen van de betrokkenen worden compleet en onverkort gepubliceerd in de Webkrant.

Rik Jungmann


Reacties

Aan- of afmelden nieuwsbrief

Zoeken

...

Vorig bericht

Home

Volgend bericht