...

  ---

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Wijdemeerse Webkrant

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Bezuinigingen

Wijdemeren, 27 mei 2003. Tijdens de raad van gisteren werd de nota heroverweging 2003-2006 besproken. Een nota die de richting van de komende bezuinigingen aangeeft.

Betske van Henten (CDA) opende de discussie met een helder betoog waarin zij pleitte voor het handhaven van de bibliotheek in Loosdrecht, dorpshuis De Dobber in Kortenhoef en sporthal De Blijk in Nederhorst. Over de roemruchte loketten zei zij dat die zo snel mogelijk dicht moeten om te komen tot een centraal loket aan de Rading 1 met een goede haal- en brengservice. Ook vroeg zij om ruimere openingstijden van de loketten. Over de komende OZB verhogingen stelde zij dat deze gelijkmatig over de jaren verdeeld moeten worden in plaats van de enorme verschillen per jaar zoals die in de nota genoemd zijn (5% 2004, 22% 2005 en 2% in 2006).


Felix Flameling D66

Felix Flameling (D66) vond het betoog van het CDA erg lang, maar duidelijk. Hij hield zelf vervolgens een betoog dat aanzienlijk uitgebreider en minder to the point was. In zijn bijdrage stelde hij dat er sprake was van kiezersbedrog, omdat alle partijen tijdens de campagne nog beloofden dat er loketten in alle kernen zouden blijven. René Voigt (DB) maakte een opmerking over de lengte van zijn bijdrage. Betske van Henten (CDA) wees er later op dat er geen sprake is van kiezersbedrog omdat het inzicht veranderd is.

De bijdrage van Nelleke Schenkkan (GL) was uiterst kort. "Ga zo door." voegde zij wethouder Co de Kloet toe.


Wim Lorjé VVD

De VVD, bij monde van Wim Lorjé, was zeer kritisch over de nota. Volgens hem is de nota nu al achterhaald door de snelle economische en financiele ontwikkelingen. Hij pleitte er voor om het trouwen in 's-Graveland snel af te schaffen omdat dat volgens hem meer kost dan het opbrengt. Ook vond hij dat de drie oude gemeentehuizen al lang in de verkoop hadden moeten zijn, gezien de snel verslechterende prijzen van onroerend goed. Hij was niet blij met de besluiten die de oude gemeenten hebben genomen, waarvan de huidige gemeente Wijdemeren nu de wrange kostbare vruchten plukt.

René Voigt (DB) kon zich vinden in de nota, zei het dat hij er dubbele gevoelens over heeft. Van DB mag er bezuinigd worden op Versa (jeugd- en ouderenwerk), de kerstpakketten en de bibliotheek. De exploitatie van De Dobber moet sluitend worden, eventueel door verkoop van het gebouw. Eerst moeten alle bezuinigingen onderzocht worden, voordat de OZB stijgt.


Co de Kloet DB

Wethouder Co de Kloet gaf in zijn antwoord aan dat de stigingspercentages zoals genoemd in de nota rekenkundig zijn. Daar kan best een egalisatie over de jaren op toegepast worden.

Lia Moote van de PvdA had vooraf een motie ingediend om in gewestverband energie in te kopen. De Kloet gaf aan dat dit eerder geprobeerd was, maar toen niet gelukt. Na enig heen en weer gepraat nam het college de motie als inspanningsverplichting over.

Na een korte tweede termijn waarin nog enige argumenten gewisseld werden kwam de stemming. D66 en de VVD stemden tegen de nota. Over alle bezuinigingsvoorstellen komen nog nadere uitgewerkte voorstellen.

Na twee subsidieverordeningen over sportbeoefening en kunst waarover weinig gesproken werd, kwam het krediet voor de verbetering van de velden en het parkeerterrein van de SV 's-Graveland aan de orde.


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...