Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto: Douwe van Essen

Bron: Commissarissen Kasteel Sypesteyn


Sypesteyn: nieuwe directie

Loosdrecht, 15 december 2003. Bertine Oosthoek was elf jaar directeur van Kasteel Sypesteyn. Zij stopt daar op 31 december mee. Zij gaat theologie studeren en meer tijd aan haar gezin wijden. De Raad van Commissarissen van Sypesteyn stuurde onderstaand persbericht.

Persbericht

Vertrek directeur Kasteel-Museum Sypesteyn


Bertine Oosthoek

De huidige directeur van Kasteel-Museum Sypesteyn, mevrouw drs. A.W. Oosthoek-Bogaard, zal per 31 december a.s. haar werkzaamheden voor het Museum beŽindigen.
In de elf jaar dat mevrouw Oosthoek als directeur verbonden was aan Sypesteyn heeft zij een enorme bijdrage geleverd aan de professionalisering van het Museum. Tijdens haar directoraat zijn met steun van overheden en fondsen grote projecten afgerond en gerealiseerd, als de restauratie van de historische tuin en het park, de restauratie van het kasteel en de bijgebouwen, de technische verbetering van de depots en de inventarisatie van de collectie en de automatisering van het beheer daarvan. Ook organiseerde zij diverse (beelden)tentoonstellingen en evenementen in museum en tuin.


De, nog te benoemen, opvolger van mevrouw Oosthoek zal zich, indien de financiering rond komt, in de komende jaren onder andere met de beoogde uitbreidingsplannen van het terrein bezighouden en de verdere ontwikkeling van de natuurrecreatie. Tevens zal er gewerkt worden aan de, volgens de plannen van de stichter -jonkheer Henri van Sypesteyn- voorziene, voltooiing van het kasteel. Ook hiervoor moeten nog vele fondsen worden geworven. Met deze uitbreidingen streeft de stichting ernaar faciliteiten te scheppen die verdere exploitatie en daarmee het voortbestaan van Kasteel-Museum Sypesteyn mogelijk maken.

Directeur van Kasteel-Museum Sypesteyn, mevrouw drs. A.W. Oosthoek-Bogaard, zal per 31 december a.s. haar werkzaamheden voor het Museum beŽindigen, om zich te wijden aan een studie theologie en tevens meer tijd te kunnen besteden aan haar gezin. Zij zal voorlopig nog wel een dag in de week aanblijven om een aantal lopende zaken te continueren of af te ronden, zoals het door haar opgestelde plattelandsontwikkelingsproject rondom "De Schutse".

In de elf jaar dat mevrouw Oosthoek als directeur verbonden was aan Sypesteyn heeft zij een enorme bijdrage geleverd aan de professionalisering van het Museum. Tijdens haar directoraat zijn grote projecten afgerond en gerealiseerd met steun van overheden, fondsen en bedrijven en in nauwe samenwerking met de conservator, mevrouw drs. C.G. Bogaard, en het hoofd tuin en park, mevrouw H.A. van der Wilt. Zo vonden achtereenvolgens de restauratie van de historische tuin en het park, de restauratie van het kasteel en de bijgebouwen, de technische verbetering van de depots en de inventarisatie van de collectie en de automatisering van het beheer daarvan plaats. In deze periode zagen ook verscheidene publicaties het licht en werden belangrijke aankopen gedaan voor de collectie. Daarnaast is een aantal interessante tentoonstellingen georganiseerd, waaronder de jubileumtentoonstelling in 2002, gewijd aan de geschiedenis van Sypesteyn, met een bijbehorend jubileumboek en een zevental beeldenexposities. Tevens vond een veelheid aan gerelateerde activiteiten plaats van concerten en lezingen tot Open Tuinendagen.
Ook is Sypesteyn door gerichte marketing, met name via een eigen website, de laatste jaren duidelijk in beeld gekomen als trouwlocatie. Een logisch vervolg hierop was het aantrekken van een eigen cateraar in het theehuis. Bij al deze activiteiten werd de directeur tevens bijgestaan door een groep van zestig trouwe vrijwilligers, enkele parttime-krachten en de Raad van Commissarissen.

De, nog te benoemen, opvolger van mevrouw Oosthoek zal zich, indien de financiering rond komt, in de komende jaren onder andere met de beoogde uitbreidingsplannen van het terrein en de verdere ontwikkeling van de natuurrecreatie bezighouden. Tevens zal er gewerkt worden aan de, volgens de plannen van de stichter -jonkheer Henri van Sypesteyn- voorziene, voltooiing van het kasteel. Ook hiervoor moeten nog vele fondsen worden geworven. Met deze uitbreidingen streeft de stichting ernaar faciliteiten te scheppen die verdere exploitatie en daarmee het voortbestaan van Kasteel-Museum Sypesteyn mogelijk maken.

De uitbreiding van het terrein houdt in het terugkopen van grond rondom "De Schutse", die oorspronkelijk bij Sypesteyn hoorde, maar in de vijftiger jaren van de vorige eeuw uit financiŽle nood was verkocht. Verwacht wordt dat met deze Ďrestauratieí van het oorspronkelijke park het cultuurhistorisch landschap kan worden hersteld en de natuurwaarde kan worden verhoogd. Door het verbeteren van de toeristische en recreatieve voorzieningen, kan tevens een breder publiek geÔnteresseerd worden voor Sypesteyn's "ware harmonie tussen kunst, natuur en historie".

Bij de uitbreiding van het kasteel zelf wordt gedacht aan een aanbouw van circa vijf meter aan de zijde waar het gebouw in 1927 onvoltooid is gebleven, aan de hand van een ontwerptekening van de jonkheer zelf. Daarbij is op de tweede verdieping een zaal van 120 m≤ gepland. De aanbouw zal geen schade aan de historische tuin berokkenen, maar zal juist zorgen voor een grotere eenheid tussen gebouw en tuin. Het nieuwe gedeelte zal kunnen worden gebruikt voor o.a. huwelijksvoltrekkingen, vergaderingen, presentaties en concerten. Hierdoor kunnen de kwetsbare museale ruimtes die tot nog toe voor dergelijke doeleinden gebruikt moesten worden, worden ontzien, terwijl ook met de activiteiten in de aanbouw extra inkomsten kunnen worden verworven om het voortbestaan van Kasteel-Museum Sypesteyn voor de toekomst te kunnen waarborgen.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

 

Het archief van 1996 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...