Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Gemeentehuis: Knorr

Wijdemeren, 13 december 2002. In de commissie Bestuur & Middelen was een duidelijke meerderheid voor het tijdelijk betrekken van het Knorr-gebouw aan de Rading in Loosdrecht.

De commissie Bestuur & Middelen

Links van voren naar achteren:
André Spils (DB), René Voigt (DB), Herman Veldhuisen (CDA),
Betske van Henten (CDA), Lia Moote (PvdA)
Achter de tafel in het midden:
links burgemeester Don Bijl en rechts voorzitter Wim Voeten (CDA)
Rechts van voren naar achteren:
Felix Flameling (D66), Wim Lorjé (VVD), Els van Hall (VVD),
Hilbrand Korver (GL), Rie Boeve (GL)

Het college heeft laten uitrekenen wat de verschillende opties kosten ten aanzien van huisvesting van het gemeentelijk apparaat. Alle partijen waren het erover eens dat het een duidelijk stuk was. De eerste conclusie die door alle partijen getrokken werd was dat het plaatsen en inrichten van verplaatsbare kantoorruimte naast het gemeentehuis in 's-Graveland niet haalbaar is. Het is duur en het geeft problemen met omwonenden in procedures.

Alle partijen, behalve D66, dat blijft vasthouden aan blijven zitten op de drie huidige gemeentehuizen, trokken de conclusie dat het voor een periode van circa vijf jaar betrekken van het Knorr-gebouw de beste keuze is. De VVD was het meest terughoudend in haar instemming. In de discussie waren de argumenten dat het bijeen brengen van het ambtelijk apparaat efficiënter is en bovendien versneld leidt tot het ontstaan van een Wijdemeerse cultuur binnen de organisatie.


De ambtenaren luisteren gespannen toe.

Ook werd duidelijk dat de huidige gemeentehuizen aanzienlijk achterstallig onderhoud hebben en dat er flink geďnvesteerd zou moeten worden in arbo en brandveiligheidsvoorzieningen. Zo schijnt in alle gemeentehuizen het dak te lekken. Dat leidde tot de vraag waarom de voormalige gemeenten niet geďnvesteerd hebben in die gemeentehuizen, dan wel daarvoor een reservering hebben gemaakt om de euvels te verhelpen. Het antwoord van wethouder Ties Hagen was dat hij dat niet wist, maar dat de constatering is zo als hij is. Overigens vond hij het uiteraard wel jammer dat er geen reserveringen van de oude gemeenten op de plank lagen. Hagen las een brief van de ondernemingsraad voor waarin zij uitsprak dat de ambtenaren graag naar het Knorr-gebouw gaan. Al op 10 april van dit jaar heeft de OR zich per brief aan het college sterk uitgesproken voor centrale huisvesting.

René Voigt (DB) mistte in de berekeningen de kosten voor loketten voor burgerzaken in de diverse kernen en vroeg deze in het definitieve voorstel bij te voegen. Het college zegde dat toe.

Het Knorr gebouw heeft een vloeroppervlak van 4700 m2. Daarvan zal de gemeente 4000 m2 huren. In de resterende 700 m2 blijft een laboratorium van Knorr gevestigd. Er zullen maatregelen genomen worden om de doordringende geur van tomatensoep niet in het gemeentehuis te laten binnenglippen.

Een ander saillant detail uit de discussie was dat de door de gemeente verwachtte opbrengst van de drie bestaande gemeentehuizen in de berekeningen vermeld staan. Eerder was afgesproken dat deze bedragen vertrouwelijk zouden blijven.

De eindconclusie van de commissievergadering is glashelder. De gemeente gaat naar Rading 1. Naast "de soepfabriek" zoals Co de Kloet het indertijd aanduidde.

"Wat is daarop uw antwoord?"
"Ik krijg ontzettende trek in tomatensoep!"


Diverse malen werd in de discussie het proefschrift van dr. E Postma aangehaald, de D66-burgemeester van Beemster die op 18 april van dit jaar promoveerde aan de Universiteit van Utrecht op een proefschrift getiteld "Leren van een herindeling". In dat proefschift wordt sterk gepleit voor snelle centrale huisvesting na een herindeling. Erik Postma overleed helaas op 25 september van dit jaar.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: Douwe van Essen Bron: Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...