... ...
Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Dorpsraden

Wijdemeren, 17 maart 2001. In de Gooi- en Eemlander van vandaag staat een aankondiging over een bijeenkomst van GroenLinks over de oprichting van dorpsraden, die de partij aanstaande dinsdagavond in het Spiegelhuys in Nederhorst den Berg onder leiding van burgemeester Wim Kozijn van 's-Graveland gaat organiseren.

GroenLinks is er bang voor dat de gemeente Wijdemeren zo groot wordt, dat de afstand tussen de burger en het gemeentebestuur te groot wordt. Ook vreest GL dat het gemeentehuis in 's-Graveland minder toegankelijk wordt. Tenslotte denkt GL dat het gemeentebestuur na de herindeling voornamelijk bezig zal zijn met de vorming van de eigen gemeentelijke organisatie, waardoor de aandacht voor de bevolking kan verslappen.

Hoewel de huidige gemeenteraden niet kunnen besluiten over het al dan niet instellen van dorpsraden per kern, wil GroenLinks er toch al over nadenken. Het zal de nieuwe gemeenteraad zijn die al dan niet tot instelling van dergelijke raden over kan gaan.

Er zijn twee sprekers van buiten uitgenodigd. Uit de toekomstige gemeente Wijdemeren nemen wethouder Piet Goossen van Nederhorst den Berg en raadslid Nelleke Schenkkan van Algemeen Belang uit Ankeveen deel aan de discussie.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...