22 t/m 28 mei  2000
Vierdaagse

26 mei 2000. Vanavond kwam de avondvierdaagse na vier avonden wandelen aan bij Sporthal de Fuik. Voorafgegaan door Amicitia liep het legioen over de Zuidsingel, opgewacht door familie en vrienden met bloemen. Hieronder een impressie.


Amicitia gaat de wandelaars voor.

Jong...

en oud...

Het terrein voor de Fuik stroomde volledig vol.

Eva Ole. Toen bleek dat Eva een eerdere afslag nam en dus niet langs zou komen haastten deze dames zich met hun spandoek naar Eva. Als Eva niet naar het spandoek komt, dan komt het spandoek naar Eva.

Het begon zachtjes te regenen.

Meer ligplaatsen?

26 mei 2000. De Gooi- en Eemlander meldt dat de jachthavens aan de Wijde Blik behoefte hebben aan meer ligplaatsen om de exploitatie economisch haalbaar te houden. Zo wil jachthaven houder Laan de Vries tweehonderd ligplaatsen erbij. Sjaak Ridder spreekt zich niet uit over een eventuele uitbreiding al stelt hij wel dat hij op de jachthaven verlies lijdt dat hij met de werf compenseert. Henk de Kloet, voorzitter van de Waterrecreatie Vereniging en raadslid voor Dorpsbelangen, zou uitbreiding van het aantal ligplaatsen toejuichen.

De discussie rond de ligplaatsen is ingegeven door het feit dat de Jachthavens Maarten Fokke en de Krakeelakker woonboten gaan afmeren op wat vroeger ligplaatsen waren.


Oproep fotoboek

25 mei 2000. De gemeente heeft een persbericht uitgegeven waarin opgeroepen wordt om foto's aan te leveren voor het fotoboek dat gemaakt zal worden als afscheidscadeau aan de bewoners van 's-Graveland op het moment dat de gemeente ophoudt te bestaan. 1 januari 2002. Het boek zal 150 pagina's met foto's krijgen en 30 pagina's tekst.

Maar nu bent u aan de beurt. U moet voor de foto's gaan zorgen. Een jury gaat de beste, de leukste, de meest karakteristieke, de meest ontroerende, de origineelste of de meest authentieke foto's uitkiezen voor plaatsing in het boek.

Er komen vier tenstoonstellingen met verschillende thema's. De eerste wordt gehouden in de Dobber op 23 en 24 september. Het onderwerp is dan het landschap en de gebouwen. Uw foto's worden op de tentoonstellingen vertoond.

U kunt foto's inleveren op drie adressen:

Wout Spaan, Kortenhoefsedijk 171, Kortenhoef, 035 6560417
Timo Veenman, Stichts End 30, Ankeveen, 035 6563546
In de Gloriosa, Kerklaan, Kortenhoef, 035 6569293

Als u belt kunnen de foto's ook opgehaald worden.

Zonder foto's geen boek, dus doe mee.


Rustige Raad

25 mei 2000. De gemeenteraad van vanavond was vrij rustig, maar er stonden ook geen schokkende onderwepen op de agenda. Twee punten sprongen eruit. De nota inzake de automatisering gaf aanleiding tot een discussie over het al dan niet inrichten van een gemeentelijke website. Alle fracties, met uitzondering van die van Dorpsbelangen, willen niet wachten tot de herindeling, maar nu een begin maken. Fractievoorzitter Renť Voigt van Dorpsbelangen daarentegen wil wel wachten, mede gezien het feit dat er al informatie over de gemeente op het net te vinden is. Douwe van Essen (CDA) vindt dat er wel een website moet komen. Als argumenten voerde hij aan dat 's-Graveland daarmee een voorsprong kan nemen en het feit dat zijn fractie al jaren pleit voor het gebruik van internet voor informatie van de burger. Ook de overige fracties vonden dat er een begin met een website gemaakt moet worden en dat email ingevoerd moet worden.

Burgemeester Kozijn meldde dat de gemeente haar officiŽle domeinnaam www.s-graveland.nl heeft geregistreerd en daarmee veiliggesteld.

Het tweede punt dat aanleiding gaf tot gespreksstof was de procedure voor het kiezen van een werknaam voor de nieuwe gemeente. Ondanks het feit dat het over de procedure en niet over de naam ging, konden enkele raadsleden zich niet inhouden en werden suggesties voor namen gedaan. U vindt deze terug op de namenlijst.


Bus in Moeras

25 mei 2000. De Gooi- en Eemlander meldt dat er al dertig jaar een oude autobus in het Ankeveense natuurgebied ligt. De bus was ooit een visstek, maar steekt nu half boven water en is begroeid. De gemeente wil de bus gaan verwijderen, maar weet nog niet precies hoe. Een bijkomend geluk is dat de Verenging voor Historische Autobusvoertuigen belangstelling heeft getoond voor de oude bus. Een bestemming is er dus al.


Ankeveen: de mooiste plek

23 mei 2000. De Gooi- en Eemlander vult vandaag een hele pagina met een lofzang op Ankeveen.

Klas in de Krant is op bezoek geweest bij de RK Joseph Lokinschool in Ankeveen. Alle groepen hebben aan de pagina meegewerkt. Frans Wagenvoort schrijft hoe de pagina tot stand is gekomen. Sanne Koudijs uit groep 7 vertelt over 't Regthuys. Charlie Moes uit groep 8 vertelt over een angstig avontuur. Een ontmoeting met een gewapende man bij het voetbalveld.

Tim van Rijn (groep 8) vertelt, net als Sanne Koudijs over het oude huis waarin hij woont. De boerderij op Stichts End 51. Ook Maayke van Dijk (groep 8) woont in een heel oud huis, de Ingelenburgh waarover zij een stukje schreef. Kim, Melissa en Floortje bezoeken per roeiboot mevrouw Souverijn van de taxicentrale. Charlotte Stoffers (groep 8) vertelt over de IJsclub en de evenementen die daar gehouden worden. Ted Torsing (groep 7) verhaalt over zijn Opa in oorlogstijd. En Chris vertelt tenslotte dat hij woont in Nederhorst den Berg, maar in Ankeveen op school zit.


Kozijn: Steun "Proms"

De Stichting Festiviteiten 's-Graveland heeft al eerder de noodklok geluid. Als zij niet meer dan fl. 500,-- (conform de subsidieverordening) van de gemeente zou krijgen voor de organisatie van de feestweek, dan zou de Stichting in de problemen komen. Men had gerekend op fl. 8000,--, men kreeg fl. 500,--. De Gooi- en Eemlander meldt vanavond dat er zelfs mogelijk sprake is van een verlies van fl. 20.000,--. Zo kostte het optreden van Lee Towers gedurende twintig minuten fl. 12.000.

Tot zover de feiten uit de krant. Uit het artikel blijkt een verschil van inzicht tussen burgemeester Kozijn en wethouder van FinanciŽn Co de Kloet. Kozijn vindt (op persoonlijke titel) dat de gemeente moet bijspringen. Daarmee schaart hij zich aan de zijde van de VVD die tijdens de laatste raadsvergadering als enige partij van mening was dat er een uitzondering op de regels gemaakt moest worden en er extra geld naar SFG moest.

Co de Kloet daarentegen zegt ook nu weer in dit artikel dat de gemeente zich houdt aan de subsidieverordening en dat hij niet de gemeenschap wil laten opdraaien voor "het honorarium van een bejaarde zanger".

Lezen wat er eerder in het nieuws stond over deze zaak? Klik hier en hier.


 

nieuwshome.gif (2185 bytes)