WIJDEMEERSE WEBKRANT
CDA Programma 2018-2022
Wijdemeren, ma 26 februari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het CDA publiceerde haar verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode 2018 - 2022 onder de titel: Met elkaar voor onze mooie dorpen.

(2022 onder voorbehoud. De provincie wil dat Wijdemeren en Hilversum fuseren op 1 januari 2021.)

Campagne GR2018

ingezonden bericht

CDA Wijdemeren: Met elkaar… voor onze mooie dorpen

'Met elkaar…  voor onze mooie dorpen' is het bindende thema van het vandaag gepubliceerde programma 2018-2022. De samenleving, niet de overheid, staat centraal bij het CDA. Er is de afgelopen vier jaar hard gewerkt en veel bereikt, maar er blijven altijd nog vele uitdagingen voor onze dorpen. Daar wil het CDA zich opnieuw voor inzetten.

Lijsttrekker Jan Verbruggen: 'Die uitdagingen willen en kunnen wij met elkaar aan om zo onze dorpen nog mooier te maken. Daar hebben wij wel een sterk gemeentebestuur van Wijdemeren voor nodig. Een bestuur dat opnieuw de handen uit de mouwen steekt om samen met onze inwoners, ondernemers en verenigingen plannen te maken voor herinrichting van straten, mooier maken van het openbaar groen, zoeken naar woningbouwlocaties, creëren en behouden van voorzieningen in de dorpen, burgerinitiatieven ondersteunen en iedereen die kan ook mee laten doen in onze samenleving. Maar bovenal zorg voor onze inwoners die het nodig hebben. Zorg die dicht bij de mensen staat.'

Woningen voor jong en oud

Verbruggen: 'De stagnerende woningbouw is vlot getrokken en we stevenen af op zo'n 300-400 woningen die in deze raadsperiode zijn gerealiseerd of in aanbouw zijn. Maar nog steeds horen wij klachten van ouders dat er voor hun kinderen geen passende woonplek in het dorp is. Als we onze kinderen een plek in het dorp gunnen en onze dorpen levendig en vitaal willen houden, moeten we dus blijven zoeken naar geschikte woningbouwlocaties. En dan vooral kijken hoe we met de bouw van appartementen flinke verhuisbewegingen op gang kunnen brengen. Dan helpen wij ouderen die kleiner willen gaan wonen en krijgen wij woningen beschikbaar voor jongeren en jonge gezinnen. De Oranjerie in 's-Graveland is daar een geslaagd voorbeeld van. De 21 appartementen voor starters en 21 appartementen voor doorstromers zijn allemaal toegewezen aan inwoners uit onze eigen gemeente. En de vrijgekomen woningen van doorstromers worden toegewezen aan jongeren en jonge gezinnen. Zo hebben meer dan 60 woningzoekenden een nieuwe woning gekregen!'

Iedereen doet mee

Voor de komende periode wil het CDA de zorg blijven bieden die nodig is. Iedereen moet immers mee kunnen blijven doen en als regelingen knellen moeten wij kijken naar oplossingen. Geen mens mag aan de kant blijven staan. Jan Verbruggen: 'Voor het CDA is bestrijden van eenzaamheid een van de speerpunten. Eenzaamheid komt ook in onze dorpen steeds vaker voor. Daar moeten we met elkaar oog voor hebben. Maar ook armoedebestrijding vraagt om onze aandacht. Ook nu het economisch beter gaat komt armoede in onze dorpen meer voor dan we misschien denken en vaak zijn kinderen dan de dupe. Dat mogen we niet laten gebeuren. Ieder mens, ieder kind moet mee kunnen doen!'

Programma van de samenleving

Het CDA is de enige lokale politieke partij in Wijdemeren die elk jaar op de jaarmarkten in de verschillende dorpen present is en zich niet alleen vlak voor de verkiezingen laat zien. Voor het verkiezingsprogramma is het CDA afgelopen jaar door de dorpen getrokken om te horen wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden om op te nemen in het programma. Met elkaar is zo een programma van en voor de samenleving gemaakt dat kan rekenen op een breed draagvlak bij onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Een programma waar de CDA-kandidaten zich de komende jaren volop voor willen inzetten.

Het programma is opgebouwd uit vijf belangrijke thema's:

  1. Waarden & traditie,
  2. Sterke samenleving,
  3. Familie en gezin,
  4. Zorg voor elkaar,
  5. Eerlijke economie.

Het programma is te lezen en downloaden op de website van het CDA: www.wijdemeren.cda.nl

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
ing. bericht
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief