WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Twee Fractieassistenten
Wijdemeren, za 10 februari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het is campagnetijd, dus stromen de fractieassistenten toe om warm te lopen voor hun felbegeerde zetel in de raad. Donderdag was dat voor DB en DLP.

Update 10-2-2018, 21-08: Op de agenda stond mevrouw Verdegaal aangekondigd als Verdegaal. Die konden wij niet op de DLP lijst vinden. Lijsttrekker Alette Zandbergen van DLP wees ons er echter op dat zij Margriet Rademaker-Verdegaal heet en op plaats 5 op de DLP-lijst staat.

DE afgelopen raadsvergaderingen was het vrijwel iedere keer raak, de beëdiging van één of meer nieuwe fractieassistenten. Donderdagavond traden er weer twee aan. Patricia van Kerkhof voor DB (die wij als Patricia IJsbrandij kennen als collega-journalist van de Nieuwsster en van de lijst van DB) en Margriet Rademaker-Verdegaal voor DLP.


"Wat is daarop uw antwoord?"

Plechtig moment

Het ritueel wordt steeds vertrouwder. Burgemeester Freek Ossel zegt: "En dan gaan wij nu over tot de beëdiging.". Daarna staat de hele raadszaal op voor dit plechtige moment. De beoogde fractieassistenten worden naar voren genodigd in het midden van de raadszaal. Burgemeester Freek Ossel spreekt de standaardtekst uit over het niet aannemen van cadeautjes, het niet bevoordelen van vrienden en bekenden en het zich houden aan de grondwet. De adspirant fractieassistenten kunnen kiezen tussen de eed of de belofte. Degenen die de eed kiezen steken hun rechterhand op en zeggen: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig.". De belofte wordt eenvoudiger afgesloten met: "Dat verklaar en beloof ik.".


Bloemen uit Loosdrecht.
Burgemeester Freek Ossel feliciteert Patricia van Kerkhof (DB) en Mevr, Verdegaal (DLP).

Bloemen uit Loosdrecht

De hele zaal applaudiseert. De bode komt met bloemen voor de zojuist ingezworenen. (Donderdag voor het eerst bloemen uit Loosdrecht en niet uit Hilversum, nadat daar eerder aanmerkingen op waren gemaakt. Burgemeester Ossel maakte daar speciaal melding van!)

Daarna wordt er even geschorst om vrienden, familie, partijgenoten en andere raadsleden de gelegenheid te geven om de gelukkigen te feliciteren en/of een knuffel te geven. Waarna de raad over gaat tot de orde van de dag.

Wat is een fractieassistent?

Wat het woord zegt. Iemand die de fractieassisteert. Hij of zij mag aan tafel zitten en zijn partij vertegenwoordigen en meebeslissen in commissievergaderingen. Ook heeft een fractieassistent toegang tot geheime stukken. Met de beëdiging heeft de fractieassistent zich gebonden aan integriteit, vertrouwelijkheid en geheimhouding. Op een inbreuk daarvan staan forse straffen. Met name voor kleine fracties kunnen fractieassistenten een uitkomst zijn om de taken te verdelen en eventueel gebruik te maken van iemands expertise op een bepaald gebied.

De echte bindende raadsbesluiten zijn echter voorbehouden aan de negentien leden van de raad die op de kandidatenlijst voor de verkiezingen stonden en zo in de raad gekozen zijn of later een zetel overnamen van een vertrokken raadslid of een raadslid dat wethouder werd en daardoor weer uit de raad ging.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief