WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
O-Lib: Stop de PMD-Kliko
Wijdemeren, wo 7 februari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

O-Lib dient aanstaande donderdag een motie in waarin de partij pleit voor een serieus debat over de uitrol van de PMD-bakken. (Die O-Lib wil stoppen.)

Twee moties

Eergisteren publiceerden de PvdA/GL en D66 een motie voor de raad op donderdag waarin de beide partijen pleiten voor toetreding tot de statiegeld-alliantie. Dat is een aanvulling op de onderstaande motie die O-Lib donderdagavond wil indienen om te stoppen met bronscheiding (bij de mensen thuis) en over te stappen op nascheiding (machinale scheiding bij de afvalverwerker). Of in ieder geval die optie diepgaand te onderzoeken. De consequentie van het invoeren van nascheiding is dat er geen duizenden pmd-bakken hoeven te worden uitgerold en dat er minder verschillende vuilnisauto's kunnen gaan rijden met verschillende ladingen. Dit is een discussie die al lang loopt.

ingezonden bericht

Motie: BRON-gescheiden PMD, wel zo’n goed idee ?

De gemeenteraad van Wijdemeren in vergadering bijeen op 8 februari 2018,

Gelet op het feit dat:

 • De GAD met het project VANG inzet op het gescheiden inzamelen van PMD afval middels het plaatsen van een extra PMD-container bij de inwoners in het verzorgingsgebied van de GAD (zg. BRON-scheiding).
 • Zowel deze inzamelmethode op zich alsook het milieu- en financieel rendement van gescheiden PMD inzameling in toenemende mate ter discussie staan.
 • De uitrol van de PMD  container voor PMD-afval in onze gemeente nog niet is opgestart.

Overwegende dat:

 • Er kritische rapporten zijn verschenen van o.a. Gradus/Dijkgraaf en het CPB, waarin aangetoond wordt dat BRON-scheiding van PMD-afval zowel financieel alsook milieutechnisch geen optimale en toekomstwijzende methode is.
  (zie ook 2x KASSA! uitzending)
 • Afvalverwerkers aangetoond hebben beter en goedkoper PMD-afval te kunnen scheiden (zgn. NA-scheiding) dan de consument en dat de gehanteerde technieken in de toekomst efficiënter zullen worden.
 • In buurgemeente Hilversum (eveneens een GAD-gemeente) een motie, soortgelijk aan deze, unaniem is aangenomen.

Verzoekt het College van B&W:

 • een gesprek voor te bereiden met de raad, onderbouwd met de GAD-resultaten van de PMD inzameling in de Gooi en Vecht tot nu toe, reagerend op het CPB rapport en andere recente kritische geluiden bij dit onderdeel van de BRON-gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, opdat de raad zich een oordeel kan vormen over het vervolg van het project VANG en specifiek over het onderdeel PMD-inzameling.
 • de GAD per direct op te dragen de uitrol van PMD-containers in de gemeente Wijdemeren uit te stellen, tot de raad zich heeft kunnen uitspreken over de (on)wenselijkheid op deze weg voort te gaan.

en gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fractie Onafhankelijk Liberaal

Martin Vuyk
O-Lib

Aangehecht:

 • 2x rapport CPB,
 • 1x presentatie PMD O-Lib,
 • 1x motie D66-Hilversum

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
Martin Vuijk
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief