WIJDEMEERSE WEBKRANT
Gebiedsakkoord Aangenomen
Wijdemeren, za 21 oktober 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Unaniem spraken alle partijen hun lof uit over het bereikte gebiedsakkoord tussen 21 deelnemers. De toekomst van Loosdrecht e.o. ziet er zonnig uit.

Afgelopen donderdagavond moest in de raad worden besloten over het gebiedsakkoord. Een overeenkomst die getekend zal worden in december. Dat akkoord moet 77 miljoen euro investeringen opleveren van de deelnemende overheden en private organisaties waarmee verbeteringen worden aangebracht in de natuur, in de infrastructuur, de waterkwaliteit en de toeristische aantrekkelijkheid van de plassen en de vaarwegen in Wijdemeren.

Loftuitingen

Mooie woorden kreeg wethouder Jan-Jaap de Kloet te horen toen het voorstel besproken werd. "Complimenten" (Jan Verbruggen (CDA)), "unieke kans, groot respect" (Gert Zagt (DLP)), "enthousiast, mooie onderwerpen" (Stan Poels (PvdA/GL), "groot compliment" (Joost Boermans (D66)), "vijf jaar noeste arbeid" (Martin Vuijk (OLib)), "knap staaltje werk" (René Voigt (DB)). Sieta Vermeulen sloot zich bij de loftuitingen aan. Een zelden vertoonde eensgezindheid straalde de gemeenteraad van Wijdemeren uit.

Kanttekeningen en Olifanten

Toch werden er best kritische kanttekeningen geplaatst. Er werden zorgen geuit over het budgetbeheer, over de inspraak van burgers en over de controle die de raad kan uitoefenen op de diverse projecten binnen het gebiedsakkoord. Drie deelprojecten werden door een aantal partijen met name genoemd. Martin Vuijk (OLib) bestempelde ze als "olifanten". Het gaat daarbij over de verbinding van de Wijde Blik met de Loosdrechtse Plassen, de plaats van een baggerdepot in de Stille Plas nabij caravanparken en het bevaarbaar maken van de 's-Gravelandsevaart tussen het Hilversums Kanaal en de Karnemelksesloot (naast de Loodijk in Ankeveen). Enkele partijen wilden weten of de raad met het nemen van het besluit inzake het gebiedsakkoord hun invloed compleet uit handen zouden geven.


De DLP amendementen worden uitgedeeld aan de ambtelijke ondersteuning.

Witte Rook bij unanimiteit

Wethouder Jan-Jaap de Kloet stelde de raad gerust. Er wordt 77 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het complete uitvoeringsprogramma van het akkoord. Maar het akkoord is dynamisch. Blijken projecten te duur, dan kan er geschoven worden met projecten binnen het akkoord, maar altijd alleen als de betrokken partijen daarover een unaniem oordeel vellen. Met alle belanghebbende groeperingen en organisaties worden z.g. integratiesessies gehouden over de projecten. Bewoners wordt dan ook aangeraden om zich in een groep te verenigen en aan te melden voor deelname aan integratiesessies. Pas als unanimiteit bereikt is zal er bij wijze van spreken witte rook kringelen. Unanimiteit is een voorwaarde voor het nemen van een deelbesluit.

Hou op met je boeren!

Het spetterde even tussen de coalitiepartijen PvdA/GL en CDA. Het CDA is, zoals bekend, de partij voor de boerenstand. In de voorgaande discussies over het gebiedsakkoord kwam regelmatig ter sprake dat er landbouwgrond omgezet gaat worden in natuur. Zo ook donderdag.


Jan Verbruggen: Wij staan voor de boeren!

Jan Verbruggen (CDA) maakt zich sterk voor koeien in de wei, ook al omdat die volgens hem het toerisme sterk stimuleren. Donderdagavond legde hij er nog een schepje bovenop. "Boeren zijn beter in agrarisch natuurbeheer dan natuurorganisaties." : zo betoogde hij. Dat was de lont in het kruidvat dat Stan Poels (GL) bleek te zijn. "Hou nou eens op met je boeren!!!" klonk het uit diens mond. Met luider stemme knalde Jan Verbruggen terug: "Wij staan voor de boeren!!!!". De verkiezingskoorts begint te stijgen.

Amendementen DLP

Gert Zagt (DLP) vertrouwde niet dat de drie olifanten (plassenverbinding, baggerdepot en vaart in de vaart) na donderdag nog een keer terug zouden komen in de raad voor besluitvorming. Hij diende daartoe drie amendementen in waarin hij voor die drie projecten eiste dat de finale besluitvorming in de Wijdemeerse gemeenteraad zou plaatsvinden. Die handelwijze leverde hem hoon op van alle andere partijen. Immers de amendementen zouden moeten worden ingebracht bij de andere 21 partijen, die weer unaniem zouden moeten besluiten over die amendementen. Een warboel aldus Jan Verbruggen (CDA).


Schorsing.

Er werd geschorst. Na de schorsing was de kritiek niet van de lucht. Joost Boermans (D66) "de amendementen zijn overbodig", Stan Poels (PvdA/GL) "wij stemmen nu niet in met welke vaarweg dan ook", Sieta Vermeulen (VVD) "deze amendementen zijn voor de bühne", Martin Vuijk (OLib) "ik was hier al bang voor", René Voigt (DB) "geen amendementen" en Jan Verbruggen (CDA) "puur voor de bühne".

Gert Zagt (DLP): "Het is onze manier om voor onze burgers op te komen." De stemming over de DLP amendementen reflecteerde het gevoel van de raad. Drie keer stemmen over de amendementen, drie keer iedereen tegen behalve de twee DLP'ers. Waarna het Gebiedsakkoord met unanieme stemmen voor werd aangenomen.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief