WIJDEMEERSE WEBKRANT
Uit de Raad van Donderdag
Wijdemeren, za 25 maart 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Korte berichten uit de raad van afgelopen donderdag over het D66-referendumvoorstel, de acht ton van de WMO en het VVD initiatief.

Referendum verworpen

Er stond niet veel op de agenda. Als eerste het initiatiefvoorstel van D66 voor de invoering van het raadgevend referendum om dat in te zetten ter verdediging tegen herindeling en de lopende ARHI procedure van de provincie. Er kwam bijval van DLP en DB. DB wilde de tekst iets wijzigen waarmee bestemmingsplannen en structuurvisies niet onderworpen kunnen worden aan een referendum. Hoewel die wel in een tekst van de VNG staan, was Joost Boermans bereid om die onderwerpen te laten vallen. Jan Willem Nienhuis (CDA) wilde weten waarom D66 in de vorige periode, toen ze mede aan de macht waren, geen poging deed om het referendum in te voeren. Robby Israel (VVD) sprak van een typisch D66 voorstel, geen vlees en geen vis. Omdat dit de tweede keer was dat D66 hetzelfde initiatiefvoorstel indiende zei Israel: "Wilt u dit voorstel niet weer volgend jaar indienen? Ik verzoek u dat en ga daarvoor desnoods voor u op de knieën." De complete zaal keek belangstellend toe of dat werkelijk ging gebeuren. Helaas, hij bleef zitten. Burgemeester Martijn Smit wees op de zinloosheid van het initiatiefvoorstel. De ARHI procedure is ingezet door de provincie. Er komt geen besluit van de gemeente meer over wel of geen herindeling volgens hem. Daarover bleken de meningen wat verdeeld. Het initiatiefvoorstel werd met steun van D66, DLP en D66 met 7 voor en 12 tegen verworpen.


Joost Boermans (D66)

Wethouder Betske van Henten

WMO overschot 2015

In 2015 hield de gemeente 800.000 euro over uit geld voor de WMO. Wij dachten dat dat geld overbleef omdat de thuiszorg flink gekenepen was, maar dat blijkt volgens wethouder Betske van Henten aan andere oorzaken te wijten te zijn, zoals veel lagere uitgaven aan intensieve begeleiding. O.a. omdat mensen zich na de transitie van het sociaal domein op 1 januari 2015 niet bij de gemeente meldden. Er ontstond op drie onderwerpen debat met de raad. Alette Zandbergen vond de onderbouwing van de keuzen die het college maakte voor het uitgeven van het overtollige geld onder de maat. Zij pleitte dan ook voor terugname van het voorstel en uitstel. Joost Boermans (D66) vond het een omissie dat er geen advies van de WMO raad was bijgevoegd. Het voorstel om de gemeentelijke gebouwen voor 250.000 toegankelijk te maken met het WMO geld vond in zijn ogen geen genade. "Geen WMO geld naar stenen." :was zijn credo. Ook Stan Poels (PvdA/GL) wilde niet dat er WMO geld gebruikt zou worden voor de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen (die al op 1 januari afgerond had moeten zijn).

Wethouder Betske van Henten ging diep op de materie in, waar de raad zeer ruim in mee ging. Burgemeester Smit vroeg dan ook op zeker moment enigszins verbijsterd of het onderwerp wel in de commissie was geweest. Dat bleek het geval. Bij de stemming viel weer een collegepartij uit de boot, dit keer de PvdA/GL, die meestemde met DLP en D66. Het werd weer 7 tegen en 12 voor.

Initiatiefvoorstel VVD verkoop gemeentelijke eigendommen


Fractievoorzitter Sieta Vermeulen biedt het VVD initiatiefvoorstel aan.

Zowel toen de VVD nog in de coalitie zat als daarna drong de partij aan op een procedure om gemeentelijke eigendommen als brandweerkazernes, gemeentehuizen, etc. op een nette transparante manier te verkopen. De directe aanleiding was dat de brandweerkazerne in Nederhorst onderhands verkocht werd door de CDA wethouders, zonder dat onderzocht werd of anderen ook belangstelling hadden, c.q. meer wilden bieden. Omdat het college wel toezegde om met een procedure te komen, maar nu al maanden niets van zich laat horen op dit vlak bood fractievoorzitter Sieta Vermeulen (VVD) donderdagavond een initiatiefvoorstel met zo'n procedure aan de voorzitter aan.

Aardgasvrij


De rollen omgedraaid. Links Ram Lachman (PvdA) en rechts Stan Poels (GroenLinks) .
Tot 15 maart was GL landelijk en in Wijdemeren het kleine broertje van de PvdA.

De PvdA/GL diende samen met D66 een motie in om wijken van Wijdemeren aardgasvrij te maken in het kader van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. De raad en het college, bij monde van wethouder Jan-Jaap de KLoet toonden veel waardering en begrip voor de motie. Toch werd hij door het college ontraden omdat men de ontwikkelingen wil afwachten en dan aansluiten bij brede initiatieven.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief