WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Vaarroute: Eerst Onderzoek
Wijdemeren, do 3 augustus 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Er zijn geen 'vergevorderde' plannen voor een vaarroute van het Hilversums Kanaal naar Loosdrecht via de Wijde Blik. Eerst onderzoek en procedures.


Wethouder Jan-Jaap de Kloet

Vergevorderde Plannen?

Vorige week publiceerden wij de oproep van een aantal inwoners om een petitie te ondertekenen tegen plannen om een kanaal aan te leggen van de Wijde Blik naar de Loosdrechtse Plassen. Die petitie werd op 14 juli door Paul Linssen namens de Werkgroep Behoud van de Loenderveense Plas op de site petities.nl geactiveerd.
Er stond bij de petitie een argumentatie in drie zinnetjes die onze nieuwsgierigheid wekte.

  • dat er ver gevorderde plannen zijn bij Gemeente Wijdemeren en Provincie Noord-Holland om een kanaal in de Loenderveense Plas te maken ten behoeve van de pleziervaart.
  • Uniek natuurgebied wordt opgeofferd voor dagrecreatie.
  • De plannen worden doorgedrukt ondanks protesten van omwonenden.

Bij ons rees de vraag of er werkelijk vergevorderde plannen bestaan voor een kanaal, bruggen, een extra dijk of iets dergelijks in de Loenderveense Plas. (En hoe kan het dat die vergevorderde plannen nog zo weinig bekend zijn?

Heel Vage plannen, geen enkel besluit

Dus vroegen wij verantwoordelijk wethouder Jan-Jaap de Kloet wat de stand van zaken is met betrekking tot de plannen waar de interpellatie van de werkgroep tegen protesteert. Uit de antwoorden van de wethouder rijst een ander beeld op. Er wordt in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gesproken over een aantal blauwdrukken voor verbetering van de kwaliteit van de plassen en verhoging van de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied. Eén van de vage plannen is de mogelijkheid om het Hilversums Kanaal met de Loosdrechtse Plassen te verbinden, maar hoe dat zou moeten is nog volledig onbepaald.

Gesprek met Horndijkbewoners

Wethouder Jan-Jaap de Kloet en een ambtenaar spraken op 22 juni gedurende twee uur met een vertegenwoordiging van de bewoners van de Horndijk over het Gebiedsakkoord en de daarin geschetste wensen en mogelijkheden om eventueel een verbinding te maken tussen het Hilversums Kanaal via de Wijde Blik naar de Vuntusplas of de Eerste Plas in Loosdrecht. Aansluitend aan dat gesprek is er ook nog contact tussen de wethouder en de vertegenwoordigers van de Horndijk per email geweest.

Eerst Onderzoek

In dat gesprek legde de wethouder uit dat een besluit over die plannen nog lang niet genomen kan worden, omdat er eerst onderzoek moet worden gedaan of zo’n verbinding überhaupt wel kan, qua milieu (Milieu Effect Rapportage) , qua wetten en regels (ook Europees). Blijkt het niet te kunnen, dan houdt het op.
Past het wel in wet en regelgeving, dan komt aan de orde of de deelnemers aan het Gebiedsakkoord het eens zijn, maar ook of het plan qua haalbaarheid op tal van gebieden zoals kosten en draagvlak onder de inwoners en de ondernemers in de recreatieve sector uitgevoerd zou kunnen worden. Om nog maar te zwijgen over bestemmingsplanprocedures, aan het eind van de besluitvorming, waarbinnen alle betrokkenen alsnog bezwaar kunnen maken. Om kort te gaan de term “vergevorderde plannen bij de gemeente Wijdemeren en de Provincie Noord-Holland “ is niet van toepassing zo blijkt.

Mee praten over MER

Om maximale transparantie naar de inwoners van de Horndijk te bieden bood  de wethouder tijdens het gesprek op 22 juni de delegatie van de Horndijkbewoners aan om zitting te nemen in de commissie die de vraagstelling voor de Milieu Effect Rapportage over een vaarverbinding bepaalt, en ook aangeeft in welke richting onderzocht moet worden.

Verdeeldheid?

Wat enigszins verbaast in deze kwestie is dat er een gesprek met Horndijkbewoners plaats vond op 22 juni, gevolgd door afspraken, maar dat op 14 juli een protestpetitie geplaatst werd. Daaruit mag afgeleid worden dat er kennelijk meerdere groepen op de Horndijk actief zijn.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief