WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
D66 in Kortenhoef
Kortenhoef, di 25 april 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

D66 bezocht de Kortenhoefse Polder waar gekeken werd naar de belt Groenewoud, het plan Vlek en de nieuwbouwijk Zuidsingel fase 8.

Voor de ontsluiting van het gebied denkt D66 aan een tweede Noord-Zuid verbinding parallel aan de Emmaweg in combinatie met éénrichtingverkeer en met een aftakking aan de N201. 2)

Dossier Verkeer 's-Graveland

Dossier Belt Groenewoud

ingezonden bericht

Verslag: Op Pad met D66 Polder Kortenhoef

Afgelopen zaterdag vond een druk bezochte D66 Wijdemeren ‘Op Pad’ bijeenkomst plaats over de geplande ontwikkelingen in de polder van Kortenhoef.

Ruim 30 belangstellenden en inwoners troffen elkaar bij garage Jan Hermsen aan de Emmaweg in Kortenhoef om te praten over de plannen. De bijeenkomst was een vervolg op een presentatie in de raadscommissie van begin dit jaar.


Mario Wouters (D66) bekijkt de plannen.

De ontwikkelingen in de Polder van Kortenhoef betreffen in feite drie afzonderlijke plannen. Allereerst Plan Groenewoud (een initiatief van gemeente en Afvalzorg) dat voortkomt uit de noodzaak van sanering 1) van de voormalige stortplaats. Het plan bestaat uit een aantal duurzame watervilla’s, waarvan een gedeelte in de sociale sector, om de sanering te financieren. Vervolgens Plan VLEK -  een plan van zeven bewoners en eigenaren van de Emmaweg in Kortenhoef -om bedrijven uit te plaatsen ten gunste van beperkte woningbouw, natuurontwikkeling, verbetering van de waterkwaliteit en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Met deze plannen wordt de uitstraling van de polder verbeterd en versterkt, waarbij D66 Wijdemeren benadrukt dat de woningen klimaatneutraal dienen te worden gerealiseerd. Tot slot het plan Zuidsingel Fase 8. Een meer reguliere woningbouwontwikkeling aansluitend aan de bestaande bebouwing van Kortenhoef.

Aanwezigen waren vooral tevreden over de informatie die gedeeld werd. Er is behoefte aan openheid en transparantie over de plannen. Veel aandacht was er voor de ontsluiting en verkeersafwikkeling. De drie plannen leggen een extra druk op de Emmaweg. Dit vraagt om infrastructurele aanpassingen, zoals mogelijk een extra aantakking op de N201 of het instellen van één-richtingsverkeer middels een tweede noord-zuid verbinding (parallel aan de Emmaweg). Een verkeersonderzoek dat integraal kijkt naar de drie projecten zal hiervoor noodzakelijk zijn.
Hierbij moet bovendien rekening gehouden worden met Natura 2000 richtlijnen die van toepassing zijn in een deel van de polder. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor het op te stellen Watergebiedsplan omdat hierin onder meer een besluit genomen wordt over het waterpeil in de polder. Dit plan wordt naar verwachting in 2018 vastgesteld en moet idealiter aansluiten op de plannen.

Afgezien van het plan Groenewoud, dat het verst gevorderd is, bevinden de plannen zich nog in een oriënterende fase. Het leek alle aanwezigen wenselijk en logisch dat de drie projecten gaan samenwerken in het kader van één gezamenlijk gebiedsplan en dat omwonenden hierbij betrokken worden vanwege het benodigde draagvlak. De drie projecten kunnen een forse kwaliteitsimpuls geven aan het gebied maar hangen ook sterk met elkaar samen onder meer vanwege de verkeersafwikkeling.

Eén van de initiatiefnemers gaf aan dat binnenkort een afspraak plaatsvindt met alle betrokken partijen waaronder ook de gemeente. Mogelijk wordt hierna meer bekend over de  planning en het proces. Wat vooral duidelijk werd: er is behoefte aan informatie en communicatie en daar voldeed deze middag ruimschoots aan. D66 Wijdemeren dankt Jan Hermsen voor zijn ontvangst en gastvrijheid.

Informatie bij:

Nanne Roosenschoon (raadslid D66 Wijdemeren)

1) De term sanering wekt ten onrechte de indruk dat het giftig afval in de belt Groenewoud verwijderd wordt en het terrein schoon opgeleverd wordt. Het plan dat Afvalzorg en de gemeente ontwerpen gaat over het afdekken van de belt en het bewaken van de omringende watergangen om eventuele lekkages te signaleren. Meer informatie is in het WWK dossier te vinden. Red. WWK.

2) Het idee voor een weg parallel aan de Emmaweg met een aftakking aan de N201 is niet geheel nieuw. Op 31 maart 2007 lanceerde Mario Wouters (toen namens de Actiegroep Doedom) het plan voor de (parallelle) rondweg tussen de N201 en de N236. Uit dat initiatief ontstond de groep Werk aan de Weg (WadW), die later pleitte voor het plaatsen van bloembakken op het Noorder- en Zuidereinde om de snelheid uit het verkeer te halen. Red. WWK.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
ing. bericht
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief