WIJDEMEERSE WEBKRANT
Petitie aan NH aangeboden
Haarlem, do 22 september 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gistermiddag bood Friso van Voorthuizen de petitie met 7734 handtekeningen tegen een fusie met Hilversum op het provinciehuis aan het provinciebestuur aan.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

persbericht

Aanbieding Petitie ‘Geen Fusie Wijdemeren met Hilversum’
aan Provinciale Staten

Gele kaart voor de Bestuurskrachtmeting!

Woensdagmiddag 21 september jl. heeft burgerinitiatief Wijdemeren2020 de Petitie ‘Geen Fusie met Hilversum’ met 7734 ondertekeningen overhandigd aan de heer J. (Jack) van der Hoek, Gedeputeerde bij Provinciale Staten van Noord-Holland . Een maand eerder is de Petitie aangeboden aan de Gemeenteraad van Wijdemeren. De 7734 ondertekenaars vinden dat een plassenrijke gemeente als Wijdemeren met veel mooie kleinschalige kernen, groen en water niet past bij een stadsachtige gemeente als Hilversum.


Gedeputeerde Jack van der Hoek ontvangt de petitie uit handen van Friso van Voorthuizen.

“De boodschap van Wijdemeren2020 aan Provinciale Staten is dat we met deze Petitie aantonen dat er geen draagvlak is voor een fusie met Hilversum,” benadrukte Friso van Voorthuizen namens Wijdemeren2020 tijdens de overhandiging in het Provinciehuis in Haarlem. “Zo er al sprake zou zijn van problemen, vragen de ondertekenaars van de Petitie om andere oplossingen te ontwikkelen. Problemen die we overigens nog niet hebben gezien. Ook het recent verschenen rapport met de uitslag van de Bestuurskrachtmeting (BKM) in de regio, toont geen bijzondere problemen binnen onze gemeente.”

Gele kaart voor de BKM

“Wijdemeren2020 heeft het rapport over de BKM geanalyseerd en komt tot de conclusie dat dit een slecht stuk werk is van Deloitte,” vervolgde Friso van Voorthuizen. “Een paar meningen, een nietje er doorheen, weinig kwantitatieve gegevens, de inwoners zijn niet gehoord en dan komt in het hoofdstukje over Wijdemeren ineens de niet-onderbouwde conclusie ‘onvoldoende bestuurskracht’ uit de lucht vallen. Dat wilden de opdrachtgevers blijkbaar zo horen. De feiten zijn echter anders. We noemen een paar punten:

  • De gemeente Wijdemeren heeft geen financiële problemen en loopt zelfs weinig tot geen financieel risico. Het houdt de laatste jaren gemiddeld één miljoen euro per jaar over en heeft 18 miljoen euro aan reserves. We kunnen niet alles, maar dat hoeft ook niet.
  • Servicenormen voor dienstverlening worden gehaald. De digitalisering loopt OK. De prestatie indicatoren uit de najaarsrapportage van B&W geven over het algemeen goede uitkomsten. Waar komt die ‘onvoldoende bestuurskracht’ dan opeens vandaan?
  • Er wordt in de interviews gesuggereerd dat het ambtenarenapparaat te klein is, terwijl Wijdemeren juist 5% meer ambtenaren heeft dan vergelijkbare gemeentes. Die het daarmee dus blijkbaar wel rooien! Overigens, als dat het probleem is, is het gemakkelijk op te lossen met wat meer en/of deskundiger ambtenaren. Daar hoef je niet voor te fuseren. Of verbeter de aansturing. Meer samen doen met andere gemeentes is natuurlijk ook een goede optie.

Een grote misser in het BKM-rapport is ook dat alternatieven voor een fusie volstrekt onvoldoende uitgewerkt zijn. Er worden alleen wat globale mogelijkheden genoemd. Wijdemeren2020 en de gehele Gemeenteraad hadden uitdrukkelijk gevraagd om alle alternatieven goed in kaart te brengen.

  • Wat betekent bijvoorbeeld een versterking zonder fusie voor de bestuurskracht in Wijdemeren en voor zijn inwoners?
  • Zijn er (zo nodig) andere fusies mogelijk dan met Hilversum?

Wij hebben de Provincie met nadruk gevraagd om de alternatieven veel concreter en in detail uit te werken en de bevolking erbij te betrekken. Dan pas kan de Gemeenteraad een afgewogen keuze maken. Dat kan nu niet.

Wijdemeren2020 geeft een gele kaart aan de uitvoerders en de uitslag van deze bestuurskrachtmeting.”

Alles is nog open

Gedeputeerde de heer Van der Hoek nam de handtekeningen in ontvangst uit handen van Friso van Voorthuizen in de vorm van een ‘symbolische cheque’ die goed is voor 7734 ondertekeningen. De heer van der Hoek reageerde daarop met: “Het is goed om als provincie te vernemen wat er in Wijdemeren speelt. De provincie past in deze bescheidenheid. Wij zijn nog niet aan zet. De verantwoordelijkheid ligt nu eerst bij de gemeenteraad. Alles is nog open. De gemeenteraad zal met dit krachtige signaal rekening moeten houden en alle alternatieven moeten onderzoeken. Draagvlak is daarbij belangrijk.”

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief