WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Weerstand Bouwplan NdB
Nederhorst den Berg, ma 4 januari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Woensdagavond zal de commissie Ruimte en Economie zich uitspreken over de bouw van 22 woningen langs het Ankeveensepad in Nederhorst den Berg.

De VVD stelde vragen aan het college, omdat de fractie het een rare gang van zaken vindt dat er eerst op 15 december een openbare presentatie aan de inwoners plaats vindt, terwijl de commissie op dat moment niet gehoord is. "De VVD voelt zich behandeld als iedere andere willekeurige burger." en is daar zeer ontevreden over. 1)

Het bouwplan Ankeveensepad is een dossier dat al lang loopt. Indertijd was Piet Ambagtsheer als woningbouwcorporatiebestuurder en vanuit zijn functie bij de ANBO betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. In 2012 haalde de Raad van State een streep door het bouwplan op 30 oktober 2012.

Ook nu is er behoorlijk wat weerstand onder de Bergse bevolking tegen het bouwplan.De VVD deelt die kritiek. Men vindt het zonde van het stukje natuur en er schijnen veel vogels en vleermuizen hun domicilie te hebben gekozen. Naar verwachting zullen woensdagavond handtekeningen worden aangeboden als protest tegen het bouw.

1) Als er met de behandeling van iedere willekeurige burger iets mis schijnt te zijn, dan moet iedere willekeurige burger dus kennelijk beter behandeld worden volgens de VVD. Maar dat terzijde. :-)

vragen aan het college van B&W d.d. 16-12-2015

Geacht College,

Via de media zijn wij op de hoogte gesteld van de inloopavond op 15 december betreffende de bouw
van 10 koopwoningen en 12 seniorenwoningen resp. ter linker en ter rechterzijde van het
Ankeveensepad. De vragen van de VVD fractie richten zich op de voorgenomen bouwplannen van de
seniorenwoningen. Hierbij willen wij voorop stellen dat wij vóór de bouw van seniorenwoningen zijn,
maar zeker niet op de locatie waarop deze woningen nu gepland worden.

In verband hiermee heeft de VVD fractie de volgende vragen:

 1. Is het College het met de VVD fractie eens dat, voorafgaand aan de openbare presentatie op
  15 december, deze plannen ter kennis van de commissie RO hadden moeten worden
  gebracht? De VVD fractie – voor de andere fracties kunnen wij uiteraard niet spreken - voelt
  zich door deze manier van handelen van het College behandeld als elke willekeurige burger
  van Wijdemeren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
 2. Is één van de stedenbouwkundige bureau’s waar de gemeente mee samenwerkt bij het
  opstellen van de structuurvisie en de herziening van bestemmingsplannen en die dus als geen
  ander op de hoogte zijn van de plaatselijke situatie, betrokken geweest bij de planvorming en
  zo ja, waaruit bestaat deze betrokkenheid? Zo nee, waarom is dit niet gebeurd?
 3. Is de gemeente zich ervan bewust, dat een gedeelte van het terrein archeologische waarde
  heeft, hetgeen bij bebouwing hoge kosten met zich mee kan brengen. Heeft hier al onderzoek
  naar plaats gevonden?
 4. Is het College zich ervan bewust dat er een molenbiotoop is en dat bij een gewenste nokhoogte
  van 9 m een gewenste afstand moet bestaan van 270 m? Voldoen de bouwplannen aan deze
  molenbiotoop?
 5. Heeft de gemeente getoetst of de bouwplannen voldoen aan de parkeernorm?
 6. Vindt de gemeente het niet voorspelbaar dat de bewoners van de Vaartweg, die nu op een
  schapenweitje uitkijken, met planschade zullen komen als dit schapenweitje volledig vol
  gebouwd gaat worden? Hoe gaat de gemeente om met deze planschade? Er is toch geen
  planschadetaxateur voor nodig om in te schatten dat de planschade een aardige omvang kan
  hebben.
 7. De vorige twee bouwplannen op deze locatie zijn gesneuveld door zeer ernstige tegenstand
  van de bevolking. Hoe denkt het College hiermee om te gaan als dit nu weer het geval zou zijn?

De VVD fractie.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
VVD
foto
---
auteur
WWK/VVD
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief