WIJDEMEERSE WEBKRANT
Twee Waarheden
Wijdemeren, do 1 december 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De VVD heeft een andere visie op de gebeurtenissen van vorige week tijdens de aanloop naar de raadsvergadering over de toekomst van Wijdemeren.

Twee waarheden

Het blijkt dat er twee waarheden zijn over de oorzaak van de crisis in de coalitie van CDA, VVD en PvdA/GL. Gisteren beschreven wij de reconstructie van de gebeurtenissen, gebaseerd op informatie uit het CDA/PvdA/GL kamp. Vanochtend verraste Ronald Frisart ons in de krant met een beeld van Robby Israel en Martin Vuyk, twee van de drie fractieleden van de VVD fractie. Fractievoorzitter Sita Vermeulen was verhinderd.

Jan Verbruggen (CDA) verklaarde in de raad en in de krant dat er een afspraak gemaakt was tussen de drie partijen, maar dat de VVD daar volkomen onverwacht op terugkwam. Gisteren schreven wij daarover:

"Woensdagavond 16 november zaten de drie fractievoorzitters met secondanten bij elkaar in het Koetshuis van restaurant Vlaar in 's-Graveland om te zoeken naar een gezamenlijke toekomstvisie die donderdagavond 24 november in de raad gepresenteerd zou worden. Sieta Vermeulen en Martin Vuyk (VVD), Jan Verbruggen (CDA) en Stan Poels en Ram Lachmon (PvdA/GL) waren er in het bijzijn van de wethouders in de loop van de avond uit. En dat onder voorzitterschap van Betske van Henten. Tijd voor een drankje op de goede afloop. Voor de fractievoorzitters kwam uit dat samenzijn de opdracht om hun fracties op één lijn achter het "Koetshuisaccoord" te krijgen."

De drie partijen zijn het eens dat op op woensdag 16 november zo ging.

Over wat er de volgende dag gebeurde lopen de lezingen uiteen zoals blijkt uit het relaas in de krant. Normaal doet de VVD geen mededelingen uit vertrouwelijke overleggen zoals vorige week, aldus Martin Vuyk. Maar omdat Jan Verbruggen met een groot artikel in de krant zowel de inhoud als de tijdlijn van het overleg met de coalitiepartners compleet bloot legde, voelt de VVD zich genoodzaakt om te wijzen op een deel van dat relaas waarover de VVD een compleet andere herinnering heeft.


De VVD fractie. V.l.n.r. Martin Vuyk, Sieta Vermeulen en Robby Israel.

Eisen van VVD

Betske van Henten was voorzitter tijdens het overleg over het Koetshuisaccoord. Zij schreef de notulen van dat overleg inclusief de gemaakte afspraken waarmee de drie partijen het eens waren geworden. Voor de VVD waren twee afspraken voor hen een cruciaal onderdeel van het accoord, zoals ze ook op 14 maart in de commissie hadden verklaard:

  • Er zou een clusteronderzoek komen naar de mogelijkheid om bepaalde taken uit te besteden naar gemeenten die zich op dat gebied specialiseerden en, nog belangrijker,
  • Er zouden geen onomkeerbare besluiten genomen worden voor de verkiezingen van maart 2018.

Wethouder Betske van Henten

Fractievoorzitter Jan Verbruggen

Eisen toch niet in Koetshuisaccoord

In de notulen, gemaakt door wethouder Betske van Henten (CDA) bleken deze afspraken de volgende dag niet voor te komen. Die donderdag kwam de fractie bijeen en stelde men vast dat dit niet zo kon. Op 21 november kwamen de coalitiepartijen weer bijeen. Daar bleek dat de andere twee partijen verbaasd waren (of, zoals in de krant staat "deden of ze verbaasd waren"). CDA en PvdA/GL accepteerden niet dat de VVD zonder de twee cruciale afspraken in het Koetshuisaccoord zouden afhaken. Er werd nog gesproken over de mogelijkheid om verdeeld te stemmen, waarbij Sieta Vermeulen met haar ene stem het aftreden van wethouder Peter Smit zou voorkomen. Vuyk en Israel daarentegen vonden de toekomst van Wijdemeren nog belangrijker en zouden tegen het CDA/PvdA/GL amendement stemmen. In dat overleg werd duidelijk dat het wederzijdse vertrouwen tot onder het nulpunt was gezakt.

Geen verrassingen

Over de klacht van Jan Verbruggen dat de VVD de laatste tijd wel vaker tegen voorstellen van het college had gestemd, dan wel kritiek had geuit op CDA wethouders, zoals bijv. inzake de onderhandse verkoop van de brandweerkazerne in Nederhorst den Berg, zegt de VVD dat men in al die gevallen vooraf aan de coalitiepartners heeft laten weten hoe de VVD zou opereren, dan wel stemmen. De VVD weerspreekt met kracht dat dat steeds als een verrassing kwam. (Afgezien daarvan mag dat in een duaal stelsel.)

En zo blijft het laatste stukje van de puzzel zoek, zoal dat vaak gebeurt.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
G&E
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief