WIJDEMEERSE WEBKRANT
De PMD Kliko komt er aan!
Wijdemeren, wo 13 april 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Op 7 april gaven de 7 burgemeesters van de regio Gooi en Vechtstreek een 'go' op het plan over het nieuwe inzamelen, ofwel de vierde kliko voor PMD afval, aldus de GAD.

persbericht

Regio Gooi en Vechtstreek gaat huishoudelijk afval nog beter scheiden

In ons afval zitten veel waardevolle herbruikbare grondstoffen. Als we ons huishoudelijk afval goed scheiden, kan het gebruikt worden om nieuwe producten van te maken. Afval beter scheiden en minder afval produceren is een landelijke doelstelling. Inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek zijn al op de goede weg, maar het kan nog veel beter. Daarom gaat de GAD de komende vier jaar anders inzamelen om het voor inwoners gemakkelijker te maken om afval zoveel mogelijk apart in te leveren.

Afgelopen 7 april maakte de regio Gooi en Vechtstreek het besluit over het nieuwe inzamelen definitief. Op 12 oktober 2015 werd over dit voorstel een voorgenomen besluit genomen. In de tussenliggende periode konden inwoners reageren op het plan. 137 inwoners hebben dit gedaan. Alle reacties zijn in het plan voor de gewijzigde inzameling verwerkt en nu hebben de zeven burgemeesters van de regio een ‘go’ gegeven.

Inzameling

De nieuwe manier van inzamelen geldt voor alle huishoudens, maar de GAD houdt rekening met de verschillende gebiedstypen en levert zoveel mogelijk passende oplossingen. Dit houdt in dat de GAD eerst gaat inventariseren wat de inzamelmogelijkheden zijn op wijkniveau voor elk van de zeven gemeenten. Het advies dat hieruit komt, wordt met de bewoners gedeeld. De GAD voert het nieuwe inzamelen tot en met 2020 door de hele regio in.

Weinig restafval

In ons restafval zit nu nog veel groente-, fruit- en tuinafval (gft), oud papier en karton (opk) en plastic verpakkingen, drankenkartons en metalen verpakkingen (pmd). Dat is jammer want zo gaan herbruikbare grondstoffen verloren. De GAD gaat de komende jaren flink inzetten op meer inzameling van deze grondstoffen. Bijvoorbeeld door in de zomer uw gft, daar horen ook etensresten bij, frequenter op te halen en hiermee tegelijkertijd stankoverlast van uw gft tegen te gaan. Of door pmd vaker op te halen. Ook zal de huisvuilzak van de straat verdwijnen. Door het anders inzamelen houdt u weinig restafval over.

Informatie

Voor meer informatie kunt u op www.gad.nl kijken of contact opnemen met onze klantenservice: info@gad.nl en 035-6991888.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief