WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Stem tegen HHT Tientjes
Wijdemeren, di 27 oktober 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Liesbeth Siderius vraagt de raad om donderdag tegen een raadsvoorstel over gelden voor extra huishoudelijke hulp te stemmen, omdat dat geld dan verdwijnt.

ingezonden brief

Open brief - HHT tientjes-

Geachte dames en heren,

Na een verwarrende commissievergadering en het uitblijven van antwoorden op simpele vragen, verzoek ik de raad niet akkoord te gaan met het voorstel extra huishoudelijke hulp; ofwel de Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT), geagendeerd voor de raadsvergadering op 29 oktober 2015:

De Gemeentefonds opgenomen HHT-middelen te besteden aan de uitvoering van het plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek en de in de begroting (Wijdemeren) opgenomen HHT-middelen ( € 624.636) over te dragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

In het voorstel ontbreekt het aan toegangscriteria gevraagd aan mensen die gebruik willen maken van de HHT. Op deze manier wordt de HHT toegankelijk voor elke inwoner met of zonder hulpvraag. Deze zogenoemde HHT is in het leven geroepen om huishoudelijke hulp te stimuleren en banen te redden. Het is een subsidie voor burgers die via de gemeenten thuishulpen in vaste loondienst inkopen. De gebruikers moeten behoren tot de WMO doelgroep, om in aanmerking te komen voor de voor de Wmo geldende btw-vrijstelling.

Voorbeelden van hulpvragers waarvoor de HHT bedoeld is:

  • mantelzorgers, die hulp bij huishouden ontvangen,
  • inwoners die al huishoudelijke verzorging via de WMO ontvangen, die een aanvullende dienst af willen nemen,
  • inwoners met een tijdelijke beperking ( bijvoorbeeld door een gebroken heup), die niet in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp op grond van de WMO,
  • inwoners die vanwege de hoge eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp afzien van de ondersteuning via de WMO.

Overigens bestaan reeds goed functionerende IT-systemen, die gemeente bij de uitvoering van de HHT alle administratieve lasten uithanden nemen. Het enige wat gemeente Wijdemeren hoeft te doen is zich aansluiten bij zo een platform.

De noodzaak tot een regeling met de Gooi en Vecht is er niet. Integendeel voor HHT subsidie geldt op = op. Er bestaat dus een aanzienlijk risico dat deze gelden niet ten goede komen aan de zorgvragende inwoners van Wijdemeren.

Met anderen woorden : het college vraagt u HHT budgetten, bedoeld voor hulpbehoevende mensen in Wijdemeren, zonder enige restrictie overte dragen aan een regionale private markt van schoonmaakdiensten.

Het voorstel is in strijd met de belangen van de burgers van Wijdemeren.

Met vriendelijke groet,
Liesbeth Siderius

Belangenbehartiger van mensen met een beperking

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief