WIJDEMEERSE WEBKRANT
Wijdemeren2020 Podiumdebat
Ankeveen, ma 19 oktober 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Maandag 26 oktober organiseert Wijdemeren2020 een debat over de toekomst van Wijdemeren. D66, DB en DLP komen, de coalitie, CDA, VVD en PvdA/GL, beraadt zich nog.

Bestuur Gooi en Vechtstreek

persbericht

Maandagavond 26 oktober, IJsclub Ankeveen
Podiumdiscussie over fusie kans voor politiek om uitleg te geven

De door Wijdemeren2020 georganiseerde Podiumdiscussie op maandag 26 oktober a.s. (20.00 uur, gebouw Ankeveense IJsclub) belooft een enerverend evenement te worden. Drie gemeenteraadsfracties van Wijdemeren hebben hun medewerking reeds toegezegd: D66, Dorpsbelangen en De Lokale Partij. Op het moment dat we dit schrijven waren de overige partijen hierover nog in beraad. Alle aanwezige fractievoorzitters krijgen aan het begin van de avond gelegenheid om hun standpunten over de herindelingsproblematiek uit te leggen. Daarna kunnen er over en weer vragen gesteld worden. Wij zijn benieuwd of er nu eindelijk eens duidelijkheid komt.

Als Wijdemeren2020 krijgen we soms te horen dat we te fel zijn in onze krantenartikelen. Wij kunnen ons die kritiek goed voorstellen, want wij houden ons niet aan de in de politiek veel gebezigde tactiek om er omheen te draaien en zaken vaag te houden. Het gaat ons om concrete feiten en argumenten. Daarom vinden wij het belangrijk om te onderstrepen dat we met deze Podiumdiscussie vooral een objectieve inhoudelijke discussie op gang willen brengen tussen raadsleden en inwoners. Want we willen aan de hand van een heldere onderbouwing horen wat de problemen en mogelijke oplossingen zijn in de gemeente. De discussie daarover gaan we graag aan, waarbij de discussieleider van deze avond erop zal toezien dat er voldoende ruimte zal zijn voor zowel voor- als tegenstanders van een fusie of welk alternatief dan ook (zelfstandig blijven, samenwerking, etc.).

Sommige politici zeggen tegen Wijdemeren2020: jullie zijn te vroeg met dit soort discussies. Wij vinden dat je nooit te vroeg kan zijn, wel te laat. In het begin van de besluitvorming kun je nog invloed uitoefenen. Als de keuzes eenmaal vastliggen niet meer.

Ook voor inwoners die nog geen mening hebben over de herindelingsproblematiek kan het een nuttige avond worden. De raadsleden zijn immers door hun raadswerk het beste geïnformeerd over dit onderwerp en delen die kennis graag met u, met alle achtergronden en afwegingen die er mogelijk zijn.

We zien u graag maandag 26 oktober in het IJsclubgebouw in Ankeveen! De zaal is open om 19.30 uur.

Namens het Burgerinitiatief Wijdemeren2020,
Frank Senteur, David Pos, Ab Krook, Friso van Voorthuizen en Egbert Lambers

Mail adres: Wijdemeren2020@gmail.com

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief