WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Besluitvorming Kazerne??
Nederhorst den Berg, ma 2 november 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De VVD diende een motie in over de verkoop van de voormalige brandweerkazerne in Nederhorst den Berg. Er kwam mistige besluitvorming door het college boven water.

Update 3-11-2015, 12.34: De motie als document toegevoegd.

Martin Vuyk (VVD) diende een motie in om die verkoop helder en transparant te maken volgens een nette procedure waarbij iedere gegadigde de kans krijgt om te bieden op dit gebouw dat eigendom is van de gemeente. Wat de situatie nog ingewikkelder maakt is dat de speeltuin achter die brandweerkazerne ligt. Omdat de beheerder van de speeltuin gestopt is en het bestuur van de speeltuin nu enigszins onduidelijk is, kan het gebeuren dat de speeltuim mee verkocht wordt, waardoor de waarde van het geheel enorm stijgt. Een reden temeer volgens Vuyk om zorgvuldig te werk te gaan bij de verkoop van de brandweerkazerne.

Volgens Martin Vuyk zijn er meerdere gegadigden die het pand willen kopen. Er is echter geen beleid of procedure die voorziet in het publiek verkopen van onroerend goed door de gemeente. Vuyk verklaarde dat het college al in gesprek is met een gegadigde. Hij wil dat dat gesprek afgebroken wordt en daarvoor in de plaats een openbare verkoop plaats vindt.

Al in 2004

Wethouder Betske van Henten (CDA) verklaarde dat het college zelf kiest hoe men de verkoop zal doen. In dit geval heeft de gegadigde waarmee de gemeente in gesprek is indertijd heeft mee gedacht over de aankoop van de kazerne en de positie van de (toen nog volledig operationele) speeltuin. Daarom koos het college er eind 2004 (!) voor om de kazerne aan de eerste gegadigde aan te bieden. Op de vraag van Joost Boermans (D66) of er geadverteerd was kwam een ontkennend antwoord.

De indruk dat de huidige gegadigde de eerste was, werd meteen weer weggenomen door de wethouder toen zij zei dat er zich indertijd meerdere kopers hebben gemeld, maar dat gekozen werd voor de gegadigde waar nu nog mee gesproken werd. Aan die gegadigde wordt eventueel ook de legakker van de speeltuin aangeboden, mocht de speeltuin verhuizen. Zij weigerde om de motie uit te voeren en de procedure, voorzover je daarvan kan spreken, aan te passen.

René Voigt (DB) wees er op dat het gesprek met de huidige gegadigde mogelijk niet zomaar afgebroken kan worden zonder juridische consequenties. Martin Vuijk (VVD) voerde aan dat de raadsleden daar zitten voor het belang van de hele gemeente. Daarom zou hij graag twee taxaties zien (met en zonder speeltuin erbij).

Onbevredigend

Wethouder Betske van Henten (CDA) weigerde in te gaan op de motie en de opmerkingen van Martin Vuyk, waarmee de toehoorder bleef zitten met een onbevredigd rechtsgevoel. Mag het college zomaar verkopen aan wie het maar wil? Leidt dat niet tot cliëntelisme of vriendjespolitiek? En is dat hier wel of niet aan de hand? Waarom koos men voor één gegadigde en op grond waarvan? Waarom is er niet geadverteerd? Al die vragen werden niet gedeeld door de overgrote meerderheid van de raad, want de motie werd verworpen met de alleen stemmen van de VVD en die van Patricia Mossinkoff (D66) voor).

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief