WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Mysteryshoppen Alcohol
Wijdemeren, di 19 mei 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Bijna 162 alcoholverstrekkers uit de regio, horeca, supermarkten, slijterijen, sportkantines en cafetaria zijn bezocht om de naleving van de alcohol wetgeving te controleren.

persbericht

Mysteryshop- actie Gooi- en Vechtstreek: naleving niet gestegen
Gemeente zet extra mensen in voor controle verstrekking alcohol aan jongeren

Van half maart tot eind april heeft in opdracht van de GGD en de gemeenten weer de jaarlijkse mysteryshopactie in Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden. Bijna 162 alcoholverstrekkers uit de regio, horeca, supermarkten, slijterijen, sportkantines en cafetaria zijn bezocht.

Een aantal ‘typisch’ 17-jarige jongeren onder begeleiding van onderzoekers van Buro Nuchter probeerde alcohol te kopen. Volgens de Drank- en Horecawet is het sinds 1 januari 2014 verboden alcohol aan jongeren onder de 18 jaar te verstrekken. Uit de mysteryshopactie blijkt dat de overall naleving ten opzichte van vorig jaar niet gestegen is. Jongeren krijgen in de helft van de gevallen alcohol mee. Om de naleving te verhogen is onlangs besloten dat het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voor 3 jaar wordt uitgebreid met 2,5 fte (1,5 fte voor de gehele regio en Hilversum krijgt er 1 fulltime boa bij).

Resultaten mysteryshopactie

In de periode half maart – eind april 2015 zijn 162 alcoholverstrekkers op twee verschillende momenten bezocht. De overall naleving is net als in 2014 49%.
Qua verkoopkanaal is er in de regio een duidelijke verbetering te zien bij de horeca van 30% naar 56%.
Bij de sportkantines is sinds 2012 een stijgende lijn in de naleving te zien van 24% in 2012, naar 34% in 2013, 42% in 2014 en 45% in 2015. Tegenvallend is dit jaar de naleving bij supermarkten van 74% in 2014 naar 50% in 2015. De naleving bij cafetaria is net als andere jaren laag met 31%.

Net als vorig jaar blijkt uit het onderzoek dat het essentiëel is dat alcoholverstrekkers naar leeftijd en ID vragen. In eenderde van de gevallen werd er alcohol verstrekt zonder naar leeftijd en/of ID te vragen. In de meeste gevallen leidt navraag van ID en leeftijd tot correcte naleving van de leeftijdsgrens. Het advies aan gemeenten is dan ook om alcoholverstrekkers actief te stimuleren dat er gevraagd wordt naar ID’s en leeftijd en daar naar te handelen. Geen 18, is geen alcohol.

Toezichthouders Drank & Horecawet - Boa’s

Het doel van mysteryshopacties is het monitoren van de naleving van de leeftijdsgrens. Voor de handhaving zijn er regionaal werkende Boa’s. Boa’s werken volgens een vastgesteld stappenplan. Hierbij wordt bij een eerste constatering volstaan met een waarschuwing. De frequentie van controle wordt daarna geïntensiveerd. Bij een tweede constatering volgt een bestuurlijke boete of wordt een dwangsom opgelegd.
Door de Boa’s zijn in het eerste kwartaal 188 controles uitgevoerd. In 15% van de gevallen zijn overtredingen geconstateerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om afwezigheid van leidinggevenden of verstrekking van alcohol aan minderjarigen. In het eerste jaar is ook door de toezichthouders ingezet op voorlichting en preventie. Op basis van het stappenplan zal in 2015 naast preventie en waarschuwen vaker worden overgegaan tot handhaving. Inmiddels zijn al enkele boetes gegeven.

Alle bezochte zaken hebben van hun gemeente een brief met het resultaat van de mysteryshopactie ontvangen een compliment als het goed ging en een waarschuwing met verbetertips als het niet goed ging en jongeren onterecht alcohol mee kregen. De resultaten worden meegenomen in de prioritering van bezoeken/controles door de toezichthouders.

De mysteryshopactie is een onderdeel van het project ‘Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’. Dit project heeft als doel het riskante alcoholgebruik van jongeren in Gooi en Vechtstreek aan te pakken. Naast voorlichting omvat het regelgeving en handhaving. Activiteiten zijn niet alleen gericht op jongeren, maar ook op ouders, scholen en verstrekkers ( zoals, horeca, supermarkt, sportkantine). In het project werken gemeenten, GGD, politie, Jellinek en Trimbos samen.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief