WIJDEMEERSE WEBKRANT
Themaochtend Zorg
Loosdrecht, do 22 januari 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Themaochtend Vernieuwingen in de zorg in 2015 op Woensdag 4 februari van 10.00-12.00 uur in De Bibliotheek, vestiging Loosdrecht. door de afdeling WMO van de gemeente.

persbericht

Vernieuwingen in de zorg in 2015

Woensdag 4 februari van 10.00-12.00 uur in De Bibliotheek, vestiging Loosdrecht. Themaochtend Vernieuwingen in de zorg in 2015 door de afdeling WMO van de gemeente.

Mevrouw Lasaroms, medewerker van het sociaal wijkteam van de gemeente Wijdemeren, komt deze ochtend vertellen over de vernieuwingen in de zorg in 2015.
De gemeente regelt vanaf 1 januari 2015 alle jeugdhulp, ondersteuning, dagbesteding en begeleiding van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nieuwe taken vormen één geheel met de taken die de gemeente al uitvoerde. Denk bijvoorbeeld aan WMO -voorzieningen als hulpmiddelen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp.

Heeft u zorg vanuit de AWBZ? Dan valt u vanaf nu onder de nieuwe WMO of Jeugdwet.
Krijgt u thuis verpleging of verzorging? Dit valt vanaf 2015 onder het basispakket van uw zorgverzekering.
Mevrouw Lasaroms zal deze en andere vragen toelichten op de themaochtend.

De inloop – en themaochtenden worden gehouden iedere 1e en 3e woensdag van de maand. Onderwerpen die dit voorjaar aan de orde komen zijn onder andere: vakantieprojecten en aanbod van De Zonnebloem en Het Rode Kruis, Taxaties antiek door veilinghuis Van Spengen en de Geschiedenis van de Gooische Stoomtram.

Bent u geïnteresseerd in deze thema’s? Kijk dan voor data en meer informatie op www.debibliotheek.org voor het complete overzicht van het voorjaar 2015.

Inloopochtenden zijn informatief, inspirerend en gezellig. Ook mensen die geen lid zijn van de bibliotheek, zijn van harte welkom op deze ochtenden! De toegang is vrij.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief