WIJDEMEERSE WEBKRANT
Vaartwegen: Geen Prioriteit
Wijdemeren, do 5 juni 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

In de commissie Ruimte en Economie was wethouder Theo Reijn gisteren glashelder. De Vaartwegen zijn wegen als alle andere in Wijdemeren en krijgen geen voorkeursbehandeling.


De publieke tribune.

In de commissie van gisteravond waren de nieuwe krachtsverhoudingen na de verkiezingen overduidelijk. Was het voor maart nog fractievoorzitter Theo Reijn (CDA), die vanuit de oppositie kon roepen wat hij wilde maar zelden een luisterend oor kreeg, of door wethouder Van Waveren afgeserveerd werd, gisteren was het fractievoorzitter Gert Zagt, gesecondeerd door Alette Zandbergen, beiden van DB, die om het luidst om aandacht vroegen, maar nu met een kluitje in het riet werden gestuurd, dan wel nul op het rekest kregen. Aan hun lichaamstaal was te zien dat dat niet goed voelde. Enkele malen reageerde Gert Zagt flink geprikkeld op de situatie.


Gert Zagt en Alette Zandbergen, beiden DB.
Op de achtergrond René Voigt, ook DB.

Vaartwegen

Dat begon al bij de aanvang van de commissievergadering. Gert Zagt (DB) stelde een hele serie gedetailleerde vragen over de Vaartwegen in 's-Graveland. Hij wilde weten of er overleg met de aanwonenden was over het verwijderen van de bloembakken en het aanbrengen van de belijning, wat dat kostte en hoe dat geld gedekt was, of het wel kon dat het college geld had uitgegeven zonder mandaat van de raad, Of er overleg was geweest met de verkeerscommissie ACV. Of de keuzes wel onderbouwd waren. Hij kondigde aan dat er nog veel meer vragen schriftelijk zouden volgen. "De maatregelen die u heeft uitgevoerd doet u uit de losse pols." Gert Zagt vroeg afsluitend of hij antwoord op die vragen kon krijgen voor de volgende raad op 26 juni.


V.l.n.r. Joep Frijdal (VVD), wethouder, Ina Schutte (raadsgriffier), Herman Veldhuisen (CDA) voorzitter,
Theo Reijn (CDA), wethouder en Betske van Henten (CDA) wethouder.

Geen prioriteit

Wethouder Theo Reijn gaf antwoord op de vragen voorzover hij dat op dat moment kon. Over de bloembakken zei hij dat het vorige college had afgesproken dat de bakken voor de jaarmarkt in 's-Graveland in mei verwijderd zouden worden. Dat is dus gebeurd. Het leek hem echter niet wijs om de bakken weer terug te plaatsen, wetend dat ze compleet zouden verdwijnen. De wethouder werd keihard en glashelder toen hij verklaarde de vragen van Zagt binnen de afgesproken termijn van dertig dagen te beantwoorden, maar er nu geen extra ambtelijke capaciteit voor te reserveren om de antwoorden voor de raad te geven.
"Er is de afgelopen raadsperiode veel te veel ambtelijke capaciteit aan de Vaartwegen besteed. Dat is nu afgelopen. De Vaartwegen zijn wegen als alle andere wegen in Wijdemeren en krijgen de komende tijd aandacht t.a.v. eventuele maatregelen, net als alle andere wegen. Ik ga overleggen met de ACV over de prioritering van de aanpak van alle wegen en kom daar in de tweede helft van dit jaar mee naar de raad."
"Ik ga niet, zoals in de vorige periode vier jaar op mijn handen zitten, omdat alle ambtelijke capaciteit is gestoken in de Vaartwegen."


Nanne Roosenschoon en Patricia Mossinkoff, beiden D66.
"Ongehoord, geen prioriteit aan de Vaartwegen!"

Gert Zagt (DB) hapte naar adem en vroeg of zijn partij geaccepteerd kon worden als constructieve oppositie. Nanne Roosenschoon (D66) vond de uitspraken over de Vaartwegen van de wethouder "ongehoord".


De bodes volgen de vergadering.

Dossier verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief