WIJDEMEERSE WEBKRANT
WIJ ontploft, DB Absolute Macht
Wijdemeren, vr 1 maart 2013

Ben Steenvoorden van WIJ had gisteren een verrassing voor het kiezersvolk. Zijn partij spatte uiteen naar DB en D66. DB heeft nu de absolute meerderheid.

WIJ is dood, leve DB

In een verklaring deelde Ben Steenvoorden aan het begin van de raadsvergadering van gisteren mee dat zijn partij WIJ met onmiddelijke ingang stopt. Hij zelf sluit zich aan bij Dorpsbelangen en wordt daarin gevolgd door de fractieassistenten Michael Kulkens en Theo Andriessen. De derde fractieassistent van Wij, Mario Wouters, wordt lid van D66. Alle vier willen na de verkiezingen van maart volgend jaar een rol blijven spelen in de lokale politiek. Het leek Ben Steenvoorden daarom nu het moment om dit besluit te nemen en de overstap te maken, omdat WIJ al eerder aangaf niet door te zullen gaan in 2014. Omdat alle WIJ-betrokkenen wel verder willen met de lokale politiek, achtte Steenvoorden het voor de duidelijkheid voor de kiezer gewenst dat die nu al weet hoe de vlag erbij hangt. Ben Steenvoorden (ex-PvdA, ex-WIJ) sloot af met een hartelijke dankzegging aan Hilbrand Korver (ex-GL, ex-HKA).


DB-Fractievoorzitter René Voigt.
(Blij dat hij terug is. Red. WWK.)

Ben Steenvoorden (PvdA>WIJ>DB)

Plv. DB fractievoorzitter Ria Hennis.

DB oprichter en nestor Co de Kloet.

 

Absolute Macht

Ria Hennis (DB) heette de drie nieuwkomers van harte welkom in het midden van haar partij. Kulkens en Andriessen zullen gaan optreden als fractieassistenten. Ben Steenvoorden wordt het tiende raadslid van DB, waarmee DB de absolute meerderheid in de raad krijgt. Ria Hennis liet weten dat DB op dezelfde voet zal blijven samenwerken met de overige partijen in de Wijdemeerse gemeenteraad. De beide coalitiepartners D66 en VVD zijn door Dorpsbelangen geïnformeerd. Beide partijen beschouwen de stap van Ben Steenwoorden als een versterking van de coalitie (die overigens onlangs Liesbeth Siderius (ex-VVD) kwijt raakte).

Wisselende meningen

Twee fractievoorzitters reageerden op de mededeling van Ben Steenvoorden. Felix Flameling (GL) vroeg zich af wat de raadsleden nu nog op het gemeentehuis te zoeken hebben, nu alle besluiten volgens hem met een meerderheid afgetikt worden tijdens de maandelijke vergadering van Dorpsbelangen, voorafgaand aan de gemeenteraad. (De DorpsBelangrijk).
Theo Reijn (CDA) was minder somber. Hij vond het een verstandig besluit van WIJ om zich op te heffen en onderdak te zoeken bij DB. Hij hoopte dat DB door zal gaan met de samenwerking met andere partijen zoals die tot nu toe is verlopen.

Niet dwars liggen


Co de Kloet schuift de stoel aan voor Ben Steenvoorden.

Na deze vaststelling wilde Ben Steenvoorden meteen zijn boeltje pakken en aan de overkant naast Co de Kloet (op 29 februari jarig, afgelopen nacht om 0.00 uur) gaan zitten op de tiende DB zetel. Burgemeester Martijn Smit gaf aan dat hij daar geen moeilijkheden over zou maken gezien de nieuwe absolute macht van DB. "Ik zal maar niet al te veel dwars gaan liggen."


De DB fractie, v.l.n.r. Henk de Kloet, Marcel Maassen, Ria Hennis, Joep Nuissl, René Voigt, Ab Krook, Emile Bakker, Miep van Hattem, Co de Kloet, Ben Steenvoorden. (10 zetels van de 19)

Zeteldans

Ben Steenvoorden voert een soort stoelendans uit met raadszetels. Op 3 maart 2010 kreeg de PvdA bijna 11% van de stemmen, waarmee de partij twee raadszetels kreeg. Eén van die PvdA-zetels was voor Ben Steenvoorden, de ander voor Jan Hermans. In de campagne was Ben Steenvoorden de lijsttrekker geweest. Tot ieders verrassing bleek Jan Hermans in juli 2010 de nieuwe PvdA-fractievoorzitter.


Ben Steenvoorden (vooraan) in actie als lijsttrekker van de PvdA op 2 februari 2010.

Een jaar na de verkiezingen, precies twee jaar geleden, op 24 februari 2011, maakte Ben Steenvoorden een einde aan zijn PvdA-raadslidmaatschap. Hij maakte toen een vergelijkbare overstap als nu. De aanleiding was anders. Hij kon het toen niet vinden met fractievoorzitter Jan Hermans van de PvdA en stapte daarom uit de PvdA-fractie. Samen met zijn fractieassistenten Andriessen, Wouters en Kulkens begon hij in juli 2011 zijn nieuwe partij onder de naam WIJ.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief