WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Martijn Smit bij de VVD
Kortenhoef, mon 19 november 2012

Vanavond organiseerde de VVD een bijeenkomst met burgemeester Martijn Smit, die vertelde over zijn ervaringen in en visie op Wijdemeren.


Enigszins onwennig, burgemeester Martijn Smit voor een VVD-vlag,
naast VVD-voorzitter Sieta Vermeulen.

Blauw en Rood

Burgemeester Martijn Smit had zich in stijl gekleed. Een blauw overhemd met een rode das (hij is lid van de PvdA). "Sinds kort zijn wij in Den Haag goede vrienden, dus heb ik mijn kleding aangepast voor deze avond." Martijn Smit stond voor een VVD vlag, die met enige regelmaat ter aarde stortte omdat de plakbandjes niet stevig genoeg waren.

Prachtige gemeente

Hij keek terug op zijn eerste twee jaar als burgemeester van Wijdemeren. Toen hij het ambt aanvaardde verklaarde hij dat Wijdemeren een prachtige gemeente is. Hij was zo eerlijk om te zeggen dat iedere nieuwe burgemeester dat bij zijn ambtsaanvaarding zal zeggen, om niet meteen de hele bevolking tegen zich in te nemen. In dit geval is hij er de afgelopen twee jaar achter gekomen dat Wijdemeren echt een bijzondere gemeente is met veel ondernemers en bedrijvigheid. Anders dan Zeevang, de gemeente van 6000 inwoners waar hij vandaan kwam. Bovendien was de verhuizng gunstig voor zijn echtgenote, die in Hilversum werkt.
Het feit dat hij zijn ambt aanvaardde tegelijk met de verkiezing van een nieuwe raad beschouwt hij als een voordeel, omdat de nieuwe raad samen met hem nieuwe prioriteiten kon stellen.

Proactief in Herindelingsdiscussie

Hij vindt dat Wijdemeren proactief moet opereren in de herindelingsdiscussie die dit kabinet gestart heeft. Den Haag wil naar gemeenten die 100.000 of meer inwoners hebben. Het kabinet koppelt de geldstroom aan dat voornemen, door de geldstroom voor decentralisatievoornemens alleen naar die grote gemeenten te laten stromen. Bovendien wil het kabinet de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samenvoegen. Dat leidt tot compleet nieuwe verhoudingen. Burgemeester Smit wil nauw samenwerken met andere gemeenten, of dat leidt tot een fusie of niet zal later blijken. Hij pleit er wel voor dat een enkele portefeuillehouder opereert namens de samenwerkende gemeenten. Die wethouder heeft daarmee veel meer gewicht dan 10 wethouders die hun individuele belangetjes bepleiten.

Onzinnige structuurdiscussie

Burgemeester Smit wilde wel kwijt dat hij de 100.000+ discussie onzinnig vindt. "Het is een structuurdiscussie die tot niets leidt." Het gaat wat hem betreft om het gebied. Zo ziet hij wel wat in samenwerking van de Vechtgemeenten van Muiden tot Stichtse Vecht. "Daarmee wordt het Muiderslot ook van ons en de Loosdrechtse Plassen worden ook van Muiden."

Lokale actuele kwesties werden handig ontweken door de burgemeester, behalve zijn stemgedrag in de zondagsrustkwestie. "Ik ben zo blij dat ik al bij mijn sollicitatie heb gezegd dat ik bij stakende stemmen in het college mee zou stemmen met de portefeuillehouder, omdat ik geen politieke rol heb."

De laatste vraag kwam van VVD-secretaris Wim Steman. De vraag verried weinig zelfvertrouwen. "Hoe staat u er tegenover als Dorpsbelangen bij de volgende vergadering de absolute meerderheid behaalt in de raad?"
Het antwoord van Martijn Smit was: "Daar geef ik geen antwoord op."

Rond tien uur werd de afwisselende avond afgesloten door VVD-voorzitter Sieta Vermeulen uit Nederhorst den Berg.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief