WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Afvalzorg bij Commissie
Kortenhoef, do 8 november 2012

Gisteren presenteerde Afvalzorg het project Groenewoud aan een kritische commissie Ruimte en Economie.

De heren Ninaber en Rosing van Afvalzorg presenteerden gisteren het project Groenewoud aan de commissie Ruimte en Economie. Zij deden dat met een ingekorte versie van de presentatie die vorige week door hen werd gegeven op de informatieavond in De Drie Dorpen.


Jacques Ninaber (AZ) voor een afbeelding van het plangebied.

Nieuwe feiten

In hun toelichting kwamen enkele nieuwe feiten aan de orde. Zo is er vorige week een gesprek geweest met de gedeputeerden Talsma en Bond, wethouder Abrahamse en Afvalzorg. Uit dat gesprek bleek dat de gemeente de plannen niet afwijst, maar ook niet omarmt.
Uit de informatieavond hield Jacques Ninaber (AZ) over dat de omwonenden een voorkeur hebben voor drie ontsluitingen naar de Kortenhoefsedijk, via de Bruinjoost naar de kern van Kortenhoef en naar de Emmaweg.Ook werd de wens uitgesproken om een vrijliggendfietspad achter de huizen aan de Emmaweg aan te leggen om zo de smalle Emmaweg te ontlasten.

Horstermeerknutten?

De commissieleden variëerden van zeer positief (Patricia Mossinkof, D66) tot zeer op de hoede en beducht (Martin Vuyk, VVD)). Overwegend was men kritisch over de aanpak, de verhouding tussen de provincie en Afvalzorg (de provincie is voor 90 % aandeelhouder) en de rol van de gemeente en van Natuurmonumenten.
Martin Vuyk (VVD) heeft ruime ervaring met de handelwijze van de provincie, de Dienst Landelijk Gebied en Natuurmonumenten in de strijdvan de bewoners tegen de plas-dras plannen met de Horstermeer. Hij voorspelde dat hij de handelwijze van het trio nauwgelet in de gaten zal houden gezien zijn slechte ervaringen. Voor Jan Verbruggen was dat aanleiding om te vragen of ook in dit gebeid het aantal Horstermeerknutten zal toenemen. Diverse leden vroegen of het toezicht van de provincie op het werk van Afvalzorg niet het keuren door de slager van zijn eigen vlees is. Een klein beetje wel, gaf Jacques Ninaber toe.

Een miljoen kuub afval

Weer kwam de vraag op tafel of de belt niet echt gesaneerd kan worden in plaats van geïsoleerd. De heer Rosing legde uit dat het om ca. 1 miljoen kubieke meter zwaar giftig afval gaat met een gemiddelde dikte van 3 meter, maar ook twee putten van 6 en 9 meter diep. Het opentrekken van de belt zal leiden tot het vrijkomen van stank en gassen. Bovendien bedragen de kosten tientallen miljoenen euros. Om kort te gaan, het is onhaalbaar.

Er werden ook vragen gesteld over de eigendom. Alle overdrachten van eigendom gaan op vrijwillige basis. De grond van de gemeente gaat over naar AZ, die de grond na sanering overdraagt aan Natuurmonumenten. Het zelfde gebeurt met de grond van eigenaren die van hun grond af willen.

Vijf insprekers


Mw. C. Folkers

De heer Blom

Mw. v.d. Brink

Er werd ingesproken door vijf aanwonenden van de Kortenhoefsedijk. Carla Folkers heeft moeite met het plan, omdat de natuur nu al prachtig is. Zij vreest het licht, de woningen en het verkeer in het gebied dat de reeën, de uilen en slangen zal verjagen. De heer Blom heeft zorgen over het plan. Ook hij ziet niet hoe vuilnisauto's en hulpdiensten over de geplande landweggetjes moeten gaan rijden. Mevrouw van den Brink wilde weten of AZ de enige kandidaat voor het project is, of dat er openbaar aanbesteed moet worden, een vraag waar zij geen antword op kreeg. De heer Zijderveld, eigenaar van grond op de belt, heeft zelf de leeflaag verder afgedekt. De heer van Beek vreest de uitvalsweg naar de Kortenhoefsedijk, die door de tuin van zijn schoonvader is geprojecteerd.


De heer Zijderveld

De heer Van Beek

Nu geen toezicht

De commissieleden wilden weten of er op dit moment ook gemonitord wordt. Dat is niet het geval. Het laatste onderzoek is van 2008 door DHV in het kader van de toenmalige WDM-ING-NM-plannen om een buitenplaats op de belt te vestigen.
Ralf Valkonet (PvdA0 vroeg dverse malen om een risicoparagraaf in de plannen. Ook wil hij meer aandacht voor de belengen van derden. Daar wordt volgens hem te gemakkelijk overheen gestapt. Ook vond hij dat de gemeente een actievere rol in het proces moet spelen.


Publieke tribune.

Masterplan

Er werden nog veel meer vragen gesteld. Omdat de tijd begon te dringen stelde René Voigt (DB) voor om de antwoorden op te nemen in het Masterplan. Wethouder Abrahamse wees erop dat uiteindelijk het bestemmingsplan gewijzigd moet worden als alles door gaat. Dan is de gemeente volledig aan zet en kunnen er bezwaren ingediend worden. Jacques Ninaber herhaalde dat hij snel een klankbordgroep wil installeren om mee te denken en zo ook de belangen van derden te kunnen behartigen.

Dossier Groenewoud

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief