WIJDEMEERSE WEBKRANT
Info-avond in Telegramstijl
Kortenhoef, do 28 juni 2012

Martin Vuyk (VVD) zond ons zijn verslag in telegramstijl van de Groenewoud info-avond.

Om de info-avond enigszins voor onze lezers te reconstrueren zijn wij blij met de verslagen van Theo Reijn en Martin Vuyk. Zo krijgt u tenminste een beetje een idee over wat daar gezegd werd en wat de zaal er van vond..

ingezonden bericht

De zaal was bomvol (schat toch wel 200 man). Allereerst werd er een presentatie gehouden (identiek aan die we een poosje geleden in de commissie kregen (toegevoegd) door Afvalzorg en NM spreker, later aangevuld door AZ-specialist.

Daarna veel, heel veel vragen...

Wat het saneren nu eigenlijk inhield... afdekken met grond tot 1 meter, maar niet isoleren van de wateruitloop. Die wateruitloop gaat nu en zal blijven gaan naar... de Horstermeerpolder.
Men gaat monitoren (...) en als het te gek wordt zal men “maatregelen nemen”.

Waarom de gemeente eigenlijk niet meedeed.. Doet wel mee, maar meer op de achtergrond. Initiatief komt van NM en AZ., gemeente moet wel medewerking verlenen.

Of men wel dacht dat die 70 woningen snel verkocht konden worden... Men had daar het “volste vertrouwen “ in, anders stond men hier niet.

Hoe dat zat men Natura2000.. dat lag toch deels over het gebied heen ? Ja, daar had men al voor bij de provincie aangeklopt, dat was wel op te schuiven, mits de natuur daar beter van werd (Ik stond echt met m’n oren te klapperen, bij Overmeer-zuid was dit echt onder geen voorwaarde bespreekbaar, heiliger dan heilig... ach ja, het is maar wie en hoe je de vraag stelt...)

Veel onrust over de wegen door het gebied... alles was nog vaag, het aantal, de aansluiting op de KH-dijk en Emmaweg, alles was bespreekbaar.

Argwaan richting NM, veel slechte ervaringen met NM, jullie zijn toch niet opgericht om stenen te stapelen.. erfpacht is mooie truc om jarenlang geld te genereren voor NM... einde van de avond kondigde NM aan dat ze zich moesten beraden of ze nog wel mee doorgingen, zoveel kritiek kreeg NM over zich heen.

Fam. Vermeire aan het woord, niet over het plan zelf, meer over hoe hun ervaring was met gemeentelijke toezeggingen en beloftes.

Technische vragen over het hoe en waarom, met antwoorden t.a.v. overname van claim door AZ (zie ook website AZ, die is daar vrij helder in), bekostiging, etc.

Veel mensen hadden kritiek op het zetten van huizen in dat gebied... volgens de initiatiefnemenrs de enige manier om de sanering te bekostigen.

In oktober zou men een meer uitgewerkt plan hebben en dat komen presenteren, we werden weer uitgenodigd.

Teneur: scepsis all-over, verkeerde initiatoren, vaagheid troef, NM-argwaan, laat alles maar zoals het is, afdekken is geen saneren.

Enfin, wordt vervolgd.

Martin Vuyk
Raadslid VVD

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief