WIJDEMEERSE WEBKRANT
Impressie Emile Bakker
Wijdemeren, zo 11 september 2011

Emile Bakker (DB) schreef zijn inpressie van de commissievergadering R en E van afgelopen woensdag. Vaart in de Vaart en Bomenplan.

injgezonden bericht

Feiten en Gevoel

Binnen onze fractie hebben wij na de zomer afgesproken dat ieder van ons een stukje schrijft over zijn of haar beleving van commissie- en/of raadsvergaderingen. Dat doen we om belangstellenden, die niet tijdens commissie- of raadsvergaderingen aanwezig zijn, langs de zijlijn op de hoogte te houden. Daarbij hoeft het niet altijd om feitelijke nieuwswaarde te gaan, daar wordt doorgaans al voldoende en goed over geschreven.

Waar het om gaat is een impressie van de sfeer van zo’n vergadering, zaken die opvielen of aardig zijn om te noemen, het gevoel, de beleving. Het is voor een buitenstaander best lastig om daar een gevoel van te krijgen als je er zelf niet bij bent. Juist dat gevoel kan aardig zijn. Immers, ook raadswerk is gewoon mensenwerk.

In dit stukje richt ik mij dan ook vooral op mijn eigen beleving van de commissievergadering R&E van 7 september. Er werd bij de aanvang genoeglijk gebabbeld over de afgelopen vakanties, het weer en de onderwerpen van deze avond. Tevens viel op dat er, met gefronste wenkbrauwen, wat werd nagemompeld over de actie van Theo Reijn en zijn CDA fractiegenoten. Die beenden de vorige avond kwaad weg uit de commissie MZ. Inmiddels is er het nodige over geschreven, dus genoeg daarover.

De R&E avond was goed bezet. Het voltallige College, zeven fracties (welkom aan WIJ), een keur aan insprekers en een goed gevulde publieke tribune. Spraakmakende onderwerpen zoals ‘De Kern van Wijdemeren’ en het voorstel Bomenbeleid Wijdemeren stonden op de agenda. Zoveel mensen, even zovele meningen. Wisselingen tussen cijfers, feiten en emoties. Van ondernemers, van aanwonenden. Opnieuw een actie aan CDA zijde die mij opviel. Op het moment dat ‘De Kern’ werd aangeroerd, ruimde CDA commissielid R&E  Jan Verbruggen het veld voor CDA’er Theo Reijn.  Opmerkelijk, daar de heer Reijn geen commissielid R&E is. Gedachten schoten door mijn hoofd. Waarom voerde de heer Verbruggen, doorgaans een uitstekend en integer woordvoerder, hier niet het woord? Tja, hij woont ergens aan de Vaart. Maar dan nog. Enfin, ik vertrouw erop dat hier binnen het CDA zorgvuldig over nagedacht is. Na bespreking van ‘De Kern’ maakte de heer Reijn weer plaats voor de heer Verbruggen. Interessant wordt ondermeer nog het discussiepunt over de definitie van ‘draagvlak’ voor ‘De Kern’. Draagvlak onder welke burgers? Direct aanwonenden? Omwonenden? Heel Wijdemeren? Stemgewicht? Zeg het maar, de tijd en de discussies zullen het ons leren.

Ook over het Bomenbeleid was veel te doen. Complimenten aan inspreker Hilbrand Korver die zich terdege had verdiept in dit onderwerp. Wat mij ook opviel is dat de heer Abrahamse, toch wethouder R&E, zomaar vroegtijdig de vergadering verliet. Hij zal daar ongetwijfeld goede redenen voor hebben gehad die belangrijker waren dan zijn eigen commissievergadering, maar toch. Ik vond dat vooral jammer omdat het ook de laatste commissievergadering was onder voorzitterschap van Joep Nuissl. Aanwezigheid bij diens afscheid zou gepast zijn geweest.  Ik zal Joep missen in zijn rol als voorzitter. Hij gaf behoorlijk strak leiding aan de R&E vergaderingen en was altijd goed voorbereid. Tegenover dit minder goede nieuws staat ook verheugend nieuws: ik kijk uit naar de vervulling van de R&E voorzittersrol door Ria Hennis.

Emile Bakker,
DorpsBelangen.

 

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
Het Weer
bewolkt
17 gr.
windkr. 2