WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Zaal vol met EKC en WADW
's-Graveland, di 11 oktober 2011

De zaal in de Drie Dorpen was tot de nok toe gevuld met aanwonenden van EKC en NZ wegen (WADW). In die zaal werd (enigszins voor eigen parochie) gepreekt.

Paul Paulusma

De avond werd geopend door Paul Paulusma, die als projectleider is ingehuurd om de contacten met de aanwonenden en de gemeente te ordenen en om de voortgang van de planontwikkeling inzake de 30 km beperkingen op de EKC (Emmaweg, Koninginneweg, Cannenburgerweg) en NZ (Noorder- en Zuidereinde) wegen in de gaten te houden. Hij werkt daarin samen met andere werknemers van verkeersbureau's, die aan de categorisering van de wegen in Wijdemeren werken.

Abrahamse laat grenzen weten

De eerste spreker was Wethouder Gerard Abrahamse die op milde toon aangaf welke de grenzen zijn waartegen de EKC-NZ actiegroepen aan kunnen lopen. Zo hebben college en raad nog geen voorstel gezien en geen standpunt ingenomen. Aan een raadsvoorstel zullen eisen gesteld worden t.a.v. richtlijnen, wettelijke bepalingen en draagvlak, waarbij hij in het midden liet over welk draagvlak hij het had. Draagvlak in Wijdemeren, in 's-Graveland/Kortenhoef of onder de aanwonenden van EKC en NZ wegen. Bovendien zal het college over een raadsvoorstel ook overleg gaan plegen met buurgemeenten, hulpdiensten, politie en OM. Een gelopen race is het volgens Abrahamse nog niet.

Steun van aanwonenden

Van de waarschuwing van de wethouder om de verwachtingen niet te hoog te laten zijn, bleef in de rest van de avond, die gevuld werd door de voorzitters van NZ (WADW) en EKC , alsmede door Paul Paulusma, werd daarna niet heel veel meer gehoord. Rob Bestevaar (voorz. WADW) gaf een overzicht van alle stappen die door zijn actiegroep ondernomen waren, waarbij de haalbaarheid op alle mogelijke manieren getoetst werd en van deur tot deur werd gegaan om draagvlak en goedkeuring te verwerven. Bij de vereniging EKC ging dat anders. Een hoog percentage aanwonenden van de EKC wegen is lid van de vereniging. Uit hun midden werden gedelegeerden per wegdeel gekozen, die de meningen peilden onder de leden op hun wegdeel. Daaruit kwam volgens Bestevaar naar voren dat 90% van de EKC leden voor de 30 km beperking op hun weg zijn en dat onder de aanwonenden van de NZ wegen 82% de instelling van 30 km beperkingen op hun weg steunen.

Die beperkingen zullen fysiek zijn in de vorm van bloembakken, die zodanig geplaatst worden dat er versmallingen en chicanes ontstaan. Voor bloembakken is gekozen omdat die verplaatsbaar en verwijderbaar zijn en bovendien goedkoop zijn. De bloembakken zullen zowel op de NZ wegen als op de EKC wegen geplaatst worden om beide wegen even onaantrekkelijk te maken voor sluipverkeer.
Er zullen geen nieuwe drempels komen en de oude zullen mogelijk verwijderd worden.

Langzamer rijden, minder doden

Erik Greve, de voorzitter van de vereniging EKC, gebruikte landelijke statistieken en cijfers van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) om daarmee aan te tonen dat het aantal (dodelijke) verkeersongevallen links en rechts van de Vaart in 's-Graveland dramatisch zal dalen als er 30 km/u in plaats van 50 km/u gereden mag en kan worden. Uit overleg met de hulpdiensten concludeerde hij dat de aanrijtijd van ambulances en brandweer met 11 seconden verhoogd zullen worden onder een 30 km regime. Volgens hem ligt dit ruim binnen de toelaatbare marges. Ook haalde hij aan dat er onlangs een auto met 100 km/u een woning aan het Noordereinde is binnengereden om de noodzaak aan te tonen dat er een 30 km regime moet komen.

Geen neveneffecten

Paul Paulusma sloot de serie presentaties af. Daarbij noemde hij nogmaals de eisen waaraan een geslaagde introductie van een 30 km regime langs de Vaartwegen moet voldoen.

  • De doorstroming op de NZ wegen moet gegarandeerd blijven.
  • Obstakels mogen de hulpdiensten niet belemmeren.
  • Er komt geen beperking van het vrachtverkeer.
  • Er mogen geen neveneffecten (lees sluipverkeer) ontstaan op de Kwakel en de Kortenhoefsedijk.

Als de wegen zijn aangepast:

  • zullen fietsers op de rijbaan komen en voorrang van rechts hebben.
  • wordt parkeren toegestaan.
  • komen er geen zebrapaden, behalve bij de bruggen over de vaart.
  • komen er geen drempels en/of plateau's
  • wel komen er chicanes en versmallingen

Breij (Emmaweg) is tegen

Nadat Paul Paulusma had afgesloten kreeg de heer Breij van de Emmaweg het woord. De heer Breij hield een vlammend betoog tegen de voorgestelde maatregelen, met name op de Emmaweg. Hij maakt zich zorgen over de fietsers en voetgangers op de Emmaweg als daar bloembakken komen, die de smalle weg nog smaller maken. Ook sprak hij zijn zorg uit over de problemen die bedrijven kunnen krijgen als gevolg van de bloembakken. Midden in zijn betoog kapte Erik Greve (voorz. EKC) de heer Breij ruw af met de mededeling dat zijn bijdrage te inhoudelijk was. Daarna ontstond een soort machtsvacuum in de leiding van de avond. In het vuur van de discussie wisselde de microfoon enkele malen wel zeer abrupt van spreker, waardoor het onduidelijk werd wie de leiding van de avond had.

De zaal was overwegend voor de gepresenteerde plannen, maar het ging dan ook om hun eigen straat. Kritische opmerkingen werden door de zaal niet gewaardeerd, hetgeen soms duidelijk hoorbaar was.

De verplaatsbare bloembakken, geadopteerd door aanwonenden, volgen de verplaatsbare gumatec drempels op waarmee eind jaren negentig geprobeerd werd om het verkeer te temmen. Verplaatsbaar betekende toen uiteindelijk verwijderbaar, vanwege de klachten van aanwonenden....

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
Het Weer
bewolkt
15 gr.
windkr. 4